Peygamberlerin ağır imtihanları nelerdir?

İslam Contributor
peygamberlerin ağır imtihanları
Bermix Studio-Unsplash

Allahü Teala’nın elçisi olarak gönderilen peygamberlerin ağır imtihanları olmuştur. Hatta insanın başına gelebilecek en büyük felaket ve çileler çoğu zaman peygamberler için birer sınav olmuştur.

Kur’an’da peygamberlerin ağır imtihanları nasıl geçer?

Peygamberler, insanları Allah’a iman etmeye ve doğru yoldan sapmamaya davet etmekle görevlendirilmiş kimselerdir. Ancak onlar da diğer insanlar gibi türlü imtihanlardan geçmiş, dertlere ve çilelere göğüs germişlerdir. Bu bakımdan imtihandan geçmeyen bir peygamber yoktur.

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmında insanlar ibret alsınlar diye geçmiş kavimlere işaret edilir. Bazen de peygamberlerin yaşamlarına dair ufak kıssalara yer verilir. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulur:

“Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamberler ve yanındakiler, ‘Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?’ diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.” (Bakara Suresi 214. Ayet)

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere peygamberler de tıpkı yanındaki diğer insanlar gibi sıkıntıya uğramışlardır. Hz. İbrahim evladıyla imtihan olmuş, Hz. Yusuf da kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Hz. Musa nankör kavmiyle imtihan olmuş, Hz. Nuh da kavmini yüzlerce yıl boyunca iman etmeye çağırmıştır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hangi imtihanlardan geçmiştir?

Hz. Muhammed, peygamberlerin ağır imtihanları arasında kendi başına gelenleri vermiştir. Kendisi, henüz bebek sayılabilecek yaştaki oğullarını kaybederek evlat acısı yaşamıştır. Bunun üzerine Mekkeli müşriklerin ağır ithamlarıyla ve hakaretleriyle karşılaşmıştır. Bunun üzerine kısa süre arayla çok sevdiği amcası ve ilk eşi olan Hz. Hatice’yi kaybetmiştir. Ancak onun sınavı bunlarla sınırlı kalmamıştır.

İslamiyet’in tebliğ edilmesinin ardından Mekke’de Müslümanlara karşı yoğun bir baskı kuruldu. Bu baskı ve eziyetlere dayanacak gücü kalmayan Müslümanlar bir vakitte Mekke’den Medine’ye hicret etmeye karar verdiler. Çok sevdiği Mekke’den ayrılmak da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed için büyük bir imtihandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, yaşamı boyunca sayısız imtihandan geçmiştir. Ancak kendisi ne kadar zor olursa olsun hiçbir imtihanda isyan etmemiş ve metanetini korumayı bilmiştir. Çünkü kendisi asıl mutluluğu ve huzuru Allahü Teala’nın varlığıyla maneviyatında bulmuştur.

Başa gelene sabretmenin önemi nedir?

Dünya aldatıcı ve geçici kısa bir zaman diliminden ibarettir. Burada türlü imtihanlardan geçen tüm insanlar için ebedi yaşam ahirette başlar. Dünya imtihanlarını sabır ve şükür halinde aşmayı başaranlar, asıl nimeti ve muhabbeti ahirette bulacaktır.

Büyük elem ve kederler, hastalıklar, yoksulluk ya da akla gelen diğer belalar; aslında insan için birer imtihandır. Mertebe bakımından insanların en üstü sayılan peygamberler de bu imtihanlardan geçmişlerdir. Bu noktada imtihandan salih bir biçimde çıkmak için sabretmek olmazsa olmaz bir eylem biçimidir.

Tasavvufta bahsi geçtiği üzere selamete ermek için sabretmek şarttır. İnsanlara örnek birer kişilik olan peygamberler de kendi imtihanları karşısında sabretmiş ve yalnızca Allahü Teala’ya sığınmışlardır. Bu bakımdan sabır iyi bir huy olmanın yanı sıra oldukça faziletli bir davranış biçimidir.

Kısacası, dünya imtihanları insanlar içindir. Peygamberler de dahil olmak üzere dünyaya gelen tüm insanlar türlü imtihanlarla yüzleşmek durumundadır. Bu imtihanlardan nasıl çıkıldığı, ahiret yaşamını da belirleyen bir unsurdur. Dolayısıyla imtihandan duyulan acı ve zorlukla isyana düşmemek gerekir. Allahü Teala, kullarına bir zorluk verirken bir de kolaylık verir. Bizlere düşen bunun bilincinde olmak, sabretmek ve zikri dilden düşürmemektir.

YAZI: İPEK ATACAN