Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
Photo 41788348 © Zanna Peshnina - Dreamstime.com

Peygamberlerin görevleri nelerdir? Ortak özellikleri var mıdır? Her topluluk için peygamber gönderilmiş ve insanlık Allah yoluna davet edilmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed ile gönderilen İslamiyet ise evrenseldir, tüm topluluklar için geçerlidir. Peygamberlerin dinleri yayarken bazı görevleri bulunur.

Peygamberlere indirilen kutsal kitaplar nelerdir?

İnsanlık için gönderilen binlerce peygamber vardır. Bu peygamberlerin içinden yalnızca dört tanesine kitap gönderilmiştir. Her peygambere kitap indirilmemiştir. Bazılarına ise yalnızca sayfalar gönderilmiştir.

İnsanlık için ilk önce Hz. Musa’ya Yahudilik indirilmiştir.

Tevrat, ilk kutsal kitaptır. İsim olarak Kanun anlamına gelen Tevrat, insanları Allah’ın yoluna çağırmıştır. Fakat üzerinde değişiklikler yapıldığı ve korunamadığı için artık geçersizdir.

İkinci kutsal kitap Zebur’dur. Hz. Davut’a indirilmiştir ve insanlar yeniden Allah yoluna davet edilmiştir. Allah’ın varlığı ve birliği anlatılmıştır. Bu kitap hem Yahudiler hem de Hristiyanlar için kutsal kitap olarak kabul edilir fakat içindeki bir bölüm Yahudiler tarafından okunmaz.

Hz. İsa’ya gönderilen ve Hristiyanlık alemini doğru yola çağıran İncil, dört kitaptan oluşur. Yazan kişilere göre Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimlerini almışlardır. İçeriğinin korunamadığı gerekçesiyle başka bir kutsal kitaba ihtiyaç duyulmuştur.

Kur’an-ı Kerim indirilen son kitaptır

Son peygamber olan Hz. Muhammed’e inen Kur’an-ı Kerim evrensel ve tüm toplumlar için geçerli olmuştur. Korunarak ve değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Hz. Muhammed’in vefatından sonra kitaplaştırılmış, çoğaltılmıştır.

Peygamberlerin görevleri nelerdir?

Peygamberler, dinlerini nasıl yayarlar? Peygamberler kendilerine ilk vahiy indikten sonra dünyada yaşayan herkesi Allah’ın yoluna çağırmakla yükümlüdür. Bu sebeple Allah’ın varlığını ve birliğini kabul ederek, kendilerinin de Allah’ın elçisi olduğunu söylerler.

İnen vahiylere de göre, önce çevresindeki güvenilir kimselere, ardından yaşadıkları toplumun tamamına peygamber olduklarını ilan ederler. Dinlerini açıklar, Allah’ın emir ve yasaklarını duyururlar. Kendilerine katılarak cehennem ateşinden korunabileceklerini buyururlar.

Peygamberler, dinlerini yayarken güzellikle yaparlar. Kimseyi zorlamadan, zor duruma düşürmeden, eğer gerçekten kalpten inanırlarsa onları aralarına katarlar. Bir kimsenin din değiştirmesi için baskı kurmazlar. Dinlerde zorlama yoktur. Bu sebeple her insan istediğini yapmakta özgürdür.

Peygamberlerin din ile ilgili görevleri nelerdir? Her peygamberin din ile ilgili bazı görev ve yükümlülükleri vardır. Bu görevler dini insanlara açıklamak, vahiyleri olduğu gibi insanlara aktarmak, örnek birey olmak ve günahlardan kaçarak Allah’a ibadet etmektir.

Tebliğ görevi: Tebliğ, alınan vahiylerin insanlara değiştirilmeden olduğu gibi aktarılmasına denir. Peygamberler, insanlar ve Allah arasında elçi konumundadır. Bu sebeple indirilen ayetlerin doğruluğundan, Allah’ın yasakladıkları ve emrettiklerini doğru anlamaktan kendileri sorumludur.

Tebyin görevi: Bu görev, Allah’ın indirdiği kutsal kitaplardaki ayetleri açıklamaktır. Allah, her ayeti açık açık yazmak yerine kapalı anlatımlar kullanır, anlayamayan kimseler bulunur. Peygamberler de bu durumlarda ayetleri insanlara açıklamak ve anlatmakla yükümlü olurlar. Söyledikleri sözler tebyin manasında olurlar.

Teşri görevi: Kutsal kitaplara uymak insanlar için birer sorumluluktur fakat bazı durumlarda ibadetlerin nasıl yapılacağı bilinmez. İbadetlerin saatleri, yapılışı, gereklilikleri gibi durumları peygamberler açıklar.

Temsil görevi nedir?

Peygamberler, diğer insanlar için bir örnek olmalıdır. Dinlerde istenilen yaşam tarzını bire bir uygulamalıdır. Emir ve yasaklara riayet etmeli, günahlardan kaçınmalıdır. İnsanlara nasıl yaşamaları gerektiği gösterilmelidir.

İnen tüm dinler insanlık içindir. Peygamberler de insanları doğru yola çekmek için uğraşmışlar, kendi üstlerine düşen görevleri yerine getirmişlerdir. Allah ile insanlar arasındaki elçiliklerini ölene dek sürdürmüştür. Kendilerine iman eden kimselere değer vermişlerdir. Allah yolunda birleşmiş ve dinlerini yayabilmek, tüm insanlığı davet edebilmek adına çok çaba harcamışlardır.