Peygamberlerin geliş sıraları nasıldır?

Tarih İpek Atacan
kırmızı güller
Dreamstime

İlk peygamber olan Hz. Adem’in ardından gönderilen peygamberlerin geliş sıraları oldukça önemlidir. Bu bilgiye göre peygamberler arasındaki soya ağacının çıkarılması mümkün. Ancak hangi peygamberin nerede yaşadığı tam olarak bilinemediği için yalnızca yapılan araştırmalara göre güçlü varsayımlar dikkate alınır.

Bugüne dek gönderilen kaç peygamber vardır?

Allah, her topluma kendisine iman etmesini sağlamakla görevli olan peygamberler gönderdi. Bir kısmına kitap gönderirken bir kısmına yalnızca sayfalar göndererek ayetler indirdi. Kuran’da da bazı peygamberlerin isimleri ve yaşamlarının nasıl geçtiği hakkında bilgiler bulunur.

Gönderilen pek çok peygamber olmasına rağmen Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamber bulunur. Yaşanan önemli olaylar kıssa şeklinde anlatılarak müminlerin kendilerine pay çıkarması beklenir. Bu bağlamda, peygamberler yaşamlarından sonra da insanlara örnek olan davranışlarıyla anılmaya devam eder.

İlk peygamber ve insan Hz. Adem’dir. İslamiyet’in indirildiği son peygamberse Hz. Muhammed’dir. Peygamberlerin yaşadığı mekanlar ve zamanlar değişiklik gösterse bile her birindeki amaç Allah’ı tanıtmak; onun varlığını, birliğini, kudretini göstermektir.

Kuran’a göre peygamberlerin geliş sıraları nasıldır?

Günümüze kadar değiştirilmeden korunmayı başaran tek kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Bu nedenle peygamberlerin yaşamları hakkında bilgi edinilebilecek en doğru kaynaktır. Bazı peygamberler arasında kan bağı bulunduğu için onlar arasında bir soyağacı çıkarmak mümkündür.

Hz. Adem’den sonra gelen peygamberler sırayla Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud ve Hz. Salih’tir. Ardından Hz. İbrahim ve oğulları Hz. İsmail’le Hz. İshak peygamber olarak görevlendirildi. Aynı soydan Hz. İbrahim’in yeğeni Hz. Lut da Allah’ın elçisi olarak yaşamını devam ettirdi.

Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. Yakup, ardından oğlu Hz. Yusuf da peygamber olarak yaşam sürdüler. Yaşamları hakkında bazı bilgiler Kuran’da bulunduğu için peygamberlerin geliş sıraları Hz. Eyüp’le devam eder. Hz. Eyüp’ün annesi Hz. Lut’un kızı olduğu için aralarında dede – torun ilişkisi de bulunmaktadır.

Diğer peygamberler sırasıyla Hz. Zülkifl, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Hızır’dır. Sonrasında Hz. Yuşa, Hz. İlyas, Hz. Yunus, Hz. Davud, Hz. Süleyman ve Hz. Lokman gelir. Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. İsa’nın ardından son peygamber Hz. Muhammed görevlendirildi.

Gönderilen peygamberler arasında bulunan zaman farklı bazen çok fazla bazense çok azdır. Bunun nedeni o dönemde yaşanan olaylar esnasında Allah’ın gücünü ve kuvvetini göstermektir. Kuran’da ve hadislerde Hz. Muhammed’in ardından yeni bir peygamber gönderilmeyeceği bildirilir.

Hz. Muhammed’in son peygamber oluşu hakkındaki ayetler nelerdir?

Allah, İslamiyet’in korunacağını ve Kuran’ın değiştirilmeyeceğini bilerek Hz. Muhammed’den sonra yeni bir peygamber gelmeyeceğini bildirdi. Bu durum insanlarda korku uyandırsa da onun öğrettiklerinin peşinden giderek Allah’ın yolundan ayrılmamanın mümkün olduğu gösterildi. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir, fakat o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.” (Ahzab, 33/40)

Ayetten anlaşıldığı üzere Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğu ve sonrasında kimsenin peygamber olarak gelmeyeceği bir kez daha dile getirilir. Münafıkların Hz. Muhammed’i karalama çalışmalarına son verilir. Allah’ın her şeyi bildiği tüm müminlere hatırlatılarak buna göre davranmaları tavsiye edilir.

Kısaca, insanlara dünyaya geliş amaçlarının iman ve ibadet etmek olduğunu bildirenler peygamberlerdir. Peygamberler, Allah’ın emrettiği düzen içinde görevlendirilerek Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar onun varlığını ve birliğini göstermeye çalıştılar. Yeni bir peygamberin gelmeyeceği bildirildiği için de insanlara peygamberleri örnek alarak yaşamaları emredildi.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.