Rabbi Yessir duası manası nedir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
Dua
Paulus Rusyanto-Dreamstime.com

Okuyan kişinin Rabbi Yessir duası manası bilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bu kısa duanın anlamı oldukça güzeldir. Rabbi Yessir duasının faziletleri de bu güzelliğe ayrı bir değer katar. Dolayısıyla Rabbi Yessir duası Müslümanlar tarafından sevilerek ezberlenir ve okunur.

Hangi amaçlarla okunur?

Pek çok dilek için okunabilen Rabbi Yessir duası, aslında yapılan işlerin kolaylaşması için bir niyazdır. İslami kaynaklarda yer aldığı üzere bu duanın fazileti çok büyüktür. Bu eserlerde geçtiği üzere dua şunlar için okunabilir: maddi ve manevi konularla alakalı sıkıntılar, vesvese, yoksulluk korkusu, aile içi huzursuzluk, iş başarısı, ağır hastalıklar ve kötü alışkanlıklar.

Buradan da anlaşılacağı üzere Rabbi Yessir duasından farklı konularda faydalanmak mümkündür. Manası itibariyle dua hem maddi hem de manevi konular için refaha ulaşmaya yardımcı olan bir kapıdır. Ezberlemesi oldukça kolay olan bu dua, gün içerisinde istenilen herhangi bir vakitte okunabilir.

Rabbi Yessir duası manası nedir?

Müslümanlar arasında yaygın şekilde bilinen Rabbi Yessir duasının menşei tam olarak bilinmez. Bu duanın bir ayet olduğu konusundaysa bazı yanlış anlaşılmalar mevcuttur. Buna göre, Rabbi Yessir duası Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir bölümünde geçmez. Ancak dua, büyük alimlerin tümü tamamından kabul görmüştür ve Müslümanlara da bu duayı okumaları öğütlenmiştir.

Söz konusu dua, “Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr” şeklinde okunur. Buna göre Rabbi Yessir duası manası da “Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim! İşlerimi hayır ile sonuçlandır” şeklindedir. Bu kelimler Rabbi Yessir duasının kısa halini ifade eder. Daha geniş zamanlarda okumak içinse uzun Rabbi Yessir duasını tercih etmek mümkündür.

Uzun Rabbi Yessir duasının manasında kısaya ek olarak, “Rabbim! Senin yardımın olmadan ben bu işi yapamam. İlmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl” denir. Duaya besmeleyle başlanır ve “amin” diyerek son verilir.

Duanın manasından da anlaşılacağı üzere Rabbi Yessir, zora ve sıkıntıya düşülen tüm zamanlarda okunabilir. Bu duaya başvuran ve okuyan mümin kişiler, Rabbi Yessir’in tesirli bir dua olduğunu bizzat yaşayarak görmüşlerdir. Bu sebepledir ki Rabbi Yessir duası inanan insanlar tarafından büyük bir değer görür.

Duayı okumak için en uygun zaman nedir?

Rabbi Yessir duası hem anlık bir sıkıntıdan kurtulmak hem de uzun soluklu işlerin hayra ulaşması için okunabilir. Bu bakımdan ele alındığında ani bir zorluk ve sıkıntıya karşı gerek duyulan herhangi bir zaman vaktinde okunabilir. Dua, daha uzun vadeli işler için okunduğu zamansa bir dilek duası vazifesi görür. Böyle zamanlarda duanın makbul olması için özel vakitlerde okunması gerekebilir.

İslam inancında dua okumak için en makbul zamanlar; farz namazı sonrası, cuma günü, kandil ve bayram geceleri şeklinde sıralanabilir. Bu vakitlerin birçoğu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde açık bir dille beyan edilmiştir. Büyük alimlerin tavsiyelerine göre de sabah ve yatsı namazı sonrasında Rabbi Yessir okumanın tesiri büyüktür.

Kısacası, Rabbi Yessir duası oldukça kısa olmasına rağmen bol faziletli bir duadır. Bu dua Müslümanlara zorluklarla mücadelede ve sıkıntılardan kurtulmak için bir çıkış yoludur. Rabbi Yessir duasının fazileti bizzat yaşayanlar tarafından dile getirilir. Dua yalnızca maddi değil, aynı zamanda maddi problemlere başa çıkma konusunda da Allah’ın izniyle bizlere yardımcı olur.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.