Rakamlarla Dünyada Müslümanlık

Dünya Contributor

İslam, dünya üzerinde Hristiyanlık’tan sonra en fazla inanana sahip dindir. Ancak, Amerikalı bir araştırma şirketi olan PEW verilerine göre İslamiyet’in dünya üzerindeki yayılma hızı ise bilinen tüm dinlerden daha fazladır. Peki, rakamlarla dünyada Müslümanlık verilerine birlikte bakmaya ne dersiniz? Önümüzdeki yüz yıllık süreçte dünyadaki Müslümanlar’ın sayısının giderek artacağı öngörülüyor.

Peki, mevcut durumda dünya üzerinde toplam kaç Müslüman var? Bu soruya yaklaşık bir cevap vermek gerekirse dünya nüfusunun çeyreğinin İslam inancında olduğu söylenebilir. Ancak konu hakkında rakamsal detaylara yer verilen çok sayıda araştırma bulunuyor.

Rakamlarla dünyada Müslümanlık; kaç kişiyiz?

PEW kaynaklı yapılan son araştırmalarda dünyadaki toplam Müslüman sayısı 1,6 milyar olarak açıklandı. Dünya nüfusunun 4’te 1’ine yaklaşan bu rakama karşılık da 2,17 milyar Hristiyan olduğuna dikkat çekildi. Ancak yapılan nüfus modellemeleri doğrultusunda Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki bu nüfus farkının giderek azaldığı ortaya konuldu. Hatta 2070’li yıllara gelindiğinde Müslümanlar’ın nüfus bakımından Hristiyanları geçebileceğine dair sonuçlara erişildi.

Dünya üzerinde resmi dini İslam olan kaç ülke bulunuyor? İslamiyet, kişisel bir inanç olabileceği gibi bazı devletlerin anayasasında da resmi din olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda; Afganistan, İran, Moritanya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Yemen İslam ülkeleri olarak anılıyor. Devlet dinini İslam olarak tanımlayan diğer devletler ise şu şekilde sıralanıyor: Cezayir, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Malezya, Maldivler, Fas, Somali, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Filistin.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgeler nereleridir? Müslümanlığın, dünyanın bazı bölgelerinde diğerlerine kıyasla daha yoğun bir biçimde yaşandığı görülüyor. Bu bağlamda; Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya; İslam’ın yaygın olduğu bölgeler arasındadır. Çin, bazı Balkan ülkeleri ve Rusya’da da büyük Müslüman grupların yaşadığı dikkat çekiyor. Bu bölgelere bakarak, Batı Avrupa ve Amerika kıtasında Müslümanlar’ın azınlık bir nüfusa sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Nüfus açısından en fazla Müslümana sahip olan 10 ülke ise; Endonezya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Nijerya, İran, Türkiye, Mısır, Cezayir ve Sudan olarak sıralanabilir. Bu ülkelerdeki Müslüman nüfusun, tüm Müslümanlar’a oranı ise %67,2 seviyesindedir. Topraklarında en fazla Müslüman’a ev sahipliği yapan Endonezya’daki inananların sayısı yaklaşık olarak 205 milyondur. Türkiye içinse bu sayının yaklaşık 75 milyon olduğu biliniyor.

İslamiyet’in yayılma hızını etkileyen faktörler neler?

Yakın zamanda PEW tarafından yayınlanan bir araştırma raporunda önümüzdeki dönemlerde Müslüman nüfusu ile Hristiyan nüfusunun yarışır konuma gelebileceğine dikkat çekildi. Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlığa nasıl bakıldığı hakkında detaylar da verilen raporda, İslam’ın yayılma hızını etkileyen faktörler de ele alındı. Bu bağlamda; genç nüfus dağılımı, doğurganlık oranı ve aile başına düşen çocuk sayısı bu faktörler olarak incelendi.

Genç nüfus dağılımı: Dünya dinleri göz önüne alındığında Müslümanlar’ın yaş ortalamasının diğerlerinden ortalama 7 yaş küçük olduğu görülüyor. Ortalama 23 yaşında sahip olan Müslümanlar, bu açıdan çocuk sahibi olma ve çoğalma açısından oldukça büyük bir şansa sahip.

Doğurganlık oranı: Yapılan araştırmalarda Müslüman kadınların doğurganlık oranı, diğer dinlere göre bir miktar daha fazla. Bu bağlamda Müslümanlar için doğurganlık 3.1. oranındayken, bu değer diğer dinlerde 2.3’e kadar düşüyor. Yaş ortalaması ve doğurganlık şansı göz önüne alındığında da Müslümanlar’ın nüfusundaki artış, diğer dinlere kıyasla daha fazla oluyor.

Çok çocuklu aile yapısı: Müslümanlık’ta çok çocuklu aile yapısının yaygın olduğu görülüyor. Özellikle Hristiyanlığın yaygın olduğu Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Müslüman bir ailenin daha fazla çocuğu olduğu belirtiliyor. Bu da dinin dünya üzerindeki yayılımını doğrudan etkileyen bir faktör.