Rüya Dinen Nedir?

İslam Contributor
ID 12658200 © Serge Villa | Dreamstime.com
ID 12658200 © Serge Villa | Dreamstime.com

Rüya dinen nedir? Rüya, insanların uyurken beyinsel fonksiyonlarını kullanarak gerçek olmayan görülerde bulunmasıdır. İslam inancında rüya ve rüya tabiri sıklıkla incelenen konulardan biridir. Hatta rüyalar çeşitlerine göre din alimlerine yorumlatılarak anlamdırılır.

Rüya tabiri yapılır mı? Rüya tabirleri, çok eski zamanlardan günümüze kadar uzanan bir davranıştır. Rüyaların kendilerine birer mesaj verdiğini anlayan insanlar rüyalarının anlamlarını araştırmıştır. Bu anlamları savaşlarda, özel hayatlarında, anlaşmalarda ve çeşitli alanlarda kullanarak gerçekliğini görmüşlerdir.

Hangi peygamberler rüya tabiri yapmıştır?

Rüya tabiri konusunda peygamberler arasında en çok Hz. Yusuf bilinir. Hz. Yusuf’un rüya tabirliği Kur’an-ı Kerim’de anlatılmaktadır. Bu rüya yorumculuğu Hz. Yusuf peygamberimizi zindandan kurtarmış, bir yönetici rütbesine getirmiştir. Hz. İbrahim, Hz. Yakup ve Hz. Muhammed de rüya yorumu konusunda usta olarak bilinir.

Rüya yorumunu kimler yapmalıdır? İslam’a göre rüyayı gören kimse kadar rüyayı yorumlayan kimseler de önemlidir. Bir rüyayı yorumlatmak için bu işte iyi olan kişilere gidilmelidir. Bu kimseler takva sahibi olmalı, İslam’a uygun yaşamalıdır. Rüya anlatıldıktan hemen sonra yorum yapmak yerine bir süre beklendikten ve üzerinde uzun uzun düşünüldükten sonra yorum yapılmalıdır.

Gerçekle rüya arasında bağ var mı?

Rüyalar şeytanın oyunu olabileceği gibi bilinçaltından gelen şeylerden de oluşabilmektedir. Rüya yorumcuları öncelikle rüyanın Allah tarafından gösterilip gösterilmediğini anlamalı ve yorumunu buna göre yapmalıdır. Ayrıca rüya yorumcuları karşısındaki kişinin davranışlarını da incelemeli, yorumda bulunurken rüyayı gören kimsenin durumunu da düşünmelidir.

Rüyasını yorumlatacak olan kimseler gördüğü kötü rüyaları kimseye anlatmamalı ve bu kötü rüyaların yorumunun yapılmasını talep etmemelidir. Tam hatırlamadığı rüyaları yorumlatmamalı, hatırlamadığı kısımlar için de yorumlarda bulunmamalıdır. Yalnızca gördüğü şeyi net hatırlayan kimseler rüya yorumlatmalıdır.

Rüya çeşitleri: Rüyalar İslam alemini ilgilendirdiği kadar tıp alanını da ilgilendirmektedir. Bu sebeple pek çok uzman kişi rüyalar hakkında araştırmalar yapmış ve ortaya çok sayıda sonuç çıkmıştır. Bu sonuçlardan biri de her rüyanın aynı olmadığı, rüyaların kendi aralarında bazı alanlara ayrılmasıdır.

Rüya türleri psikofizyolojik kaynaklı olabilir. Bu rüyalar bilinçaltında olan şeyleri ortaya çıkaran sıradan rüyalar olarak görülür. Kişilerin içinde bulundukları ruh halinden, yaşadıkları olaylardan ya da yalnızca gördüğü birkaç sembolden oluşabilir.

Fizyokimyasal rüyalar fiziksel ya da kimyasal değişiklikler dolayısıyla görülen rüyalardır. Kişinin bulunduğu ortamdaki ışık, ses, koku, hissettiği ağrılar bu rüyaları görmeye sebep olabilir. Ayrıca kullanılan ilaçlar ve kimyasal diğer şeyler yüzünden bu tarz rüyalar görülebilir.

İslam’da rüyaların yeri nedir?

Metapsişik kaynaklı rüyalar kendi içinde de birden fazla alana ayrılmaktadır. İslamiyet’te yorumlanan rüyalar da bu alana girer. Görülen rüyalar telepatik, durugörü, astral seyahat gibi çok sayıda rüyayı içerir. Bu rüyalarda kişinin yapması gereken şeyi görmesi, başka insanlarla konuşmaksı, cinler ve şeytanlarla irtibata geçmesi de mümkündür.

Prekognitif rüyalarda rüyayı gören kimseler gelecek hakkında bilgi edinirler. İslamiyet’te Allah tarafından gösterilen ve yorumlanan rüyalardan bir diğeri de budur. Geleceğe ilişkin bilgiler açık açık görünmez, yalnızca sembollerle anlatılır. Bu sebeple rüyayı yorumlayabilen biri olmazsa, yalnızca olaylar gerçekleştikten sonra rüyanın geleceği gösterdiği anlaşılır.

Rüyaların yaratıcı rüya, lüsid rüya, beden dışı deneyim gibi çeşitleri de bulunmaktadır. Rüyayı gören kimselere göre aynı rüyalar bile farklı sonuçlar gösterir. Bu sebeple yorumu yapılacak olan rüyada rüyaya kadar rüyayı gören insana da dikkat edilmelidir.

İslam’da rüya: Allah’ın iletişim kurmak istediği kulları ile arasında bir köprü görevi görür. Allah bir konuda kullarını uyarmak, onlara yol göstermek, yaptığı ya da yapacağı bir şeyin önemini göstermek için rüyalarda bilgi verir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.