Rüyada Hz Muhammed’i görmek…

İslam Contributor
rüyada Hz. Muhammedi görmek
Elton Alla-Unsplash

Rüya tabirleri arasında en fazla merak edilen bir konu da rüyada Hz Muhammed’i görmek şeklindedir. Konuyla alakalı birtakım hadislere ve alim kaynaklarına ulaşmak mümkündür. Neticede rüyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i gören kimse, onu gerçekten görmüş demektir.

Rüya nedir ve kaç türlüdür? Rüya, görmek kökünden türeyen bir sözcüktür ve uyku halindeyken görülen düşleri ifade etmek için kullanılır. Bu bakımdan kişiyi korkutmayan düşlere rüya, bizlerin kabus olarak nitelendirdiği rüyalara da hulm dendiği bilinir. Bu noktada insan zihninin farklı nedenlere bağlı olarak rüya görebileceği kabul edilir.

Dini literatür göz önüne alındığında rüyanın üç çeşidi vardır. Bunlar arasında yer alan rahmani rüyalar insan için müjdeleyici haberler ve işaretler olarak kabul edilir. Şeytani rüyalarsa rahmani rüyaların zıttı bir konumdadır. Bu tip rüyalar, şeytanın vesvese ve aldatmaları neticesinde ortaya çıkarlar. Rüyaların son çeşidi de nefsani olarak nitelendirilir. Nefsani rüyalar daha çok kişinin bilinçaltı durumuyla alakalıdır. Günlük meseleler ya da uyumadan önce düşünülen işler kişinin nefsani rüya görmesine sebep olur.

İslam inancında rüyanın yeri nedir?

İslam inancında rüya görmenin yeri ve hükmü vardır. Bu sonuca ulaşılması içinse Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ve konuyla alakalı hadislerin incelenmesi yeterli olur. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yusuf ve Saffat Suresi’nde Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf’un rüya gördüklerinden bahsedilir. Yine rüyayla alakalı hadisler içerisinde bu olgunun yerine ve önemine değinildiği görülür.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e iletilen ilk vahiy, rüya aleminde olmuştur. Hatta bundan sonra da vahiylerin bir süre boyunca rüyalar vasıtasıyla iletildiği bilinir. Tüm bunlardan yola çıkıldığında İslam inancındaki rüya varlığı desteklenmektedir.

Rüyada Hz Muhammed’i görmek ne mana taşır?

Müslümanların merak üzere oldukları konuların başında rüyada Hz. Muhammed’i görmek vardır. Bu konuyla alakalı günümüze ulaşan hadislerden birinde şöyle buyrulur:

“Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez. Ebu Bekir Sıddıkı gören de, gerçekten onu görmüştür. Şeytan onun da kılığına giremez.” (Hatib)

Buradan da anlaşılacağı üzere insanların rüyalarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i görmesi mümkündür. Hadislerde anlatıldığı üzere şeytanın Hz. Muhammed’in kılığında insanlara görünmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu bakımdan rüyada Hz. Muhammed’i gören bir kimse, gerçekten de onu görmüş demektir.

İslam alimleri rüyada Hz. Muhammed’in görünmesiyle alakalı bazı tabirlerde bulunmuştur. Buna göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık zamanlarında bilinen suretleri ve sıfatlarıyla tanınması mümkündür. Onu görmekle alakalı yapılan yorumlarsa genellikle hayırlıdır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i rüyada görmek; selamete ermeye, rüya sahibinin iyi halli olmasına ve düşmana karşı galibiyet kazanılmasına işaret eden bir durumdur. Buna karşın Hz. Muhammed’i rüyada kızgın bir halde görmek kişi için pek hayırlı değildir. Bu durum rüya sahibinin kötü halli olduğunun bir işaretidir. Ancak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i böyle görmekte de kişi için bir fayda vardır. Böyle durumlarda rüya sahibi durumunun farkına varır ve gaflet halinden uyanmak için elinden geleni yapmaya başlar.

Kısacası, rüya görmek İslam inancında yeri bulunan bir eylemdir. Rüyada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in görünmesi de mümkündür. Bu durum Hz. Muhammed’in sahih hadislerinde açıkça beyan edilmiştir. Rüyasında Hz. Muhammed’i gören bir kimse için çoğunlukla hayır vardır.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.