Sabah namazının hayırları nelerdir?

Namaz Contributor
sabah namazı
Ilkin Guliyev-Dreamstime.com

Allahü Teala’nın rızasına ermenin bir yolu olan sabah namazının hayırları ve faziletleri oldukça çoktur. Namaz ibadeti, Allah ile kul arasındaki iletişimin bir göstergesidir. Bu bakımdan Müslümanlara namaz kılmaları Kur’an-ı Kerim içerisinde açıkça emredilmiştir. Buna ek olarak namazların sırları ve önemi de ilgili hadislerde açıkça belirtilmiştir.

Diğer namazlardan farkı nedir?

Gün içerisinde beş vakit olarak kılınan namazlardan her biri farz ibadetler arasındadır. Bu bakımdan namazlar arasında herhangi bir ayrım gözetilmesi söz konusu değildir. Ancak sabah namazı, günün ilk ibadeti olması yönüyle diğer namazlardan ayrılır.

Sabah namazı, kişinin uykusunu bölmesini gerektirir. Bu şekilde ele alındığında sabah ezanının diğer ezanlardan ufak bir farkı da vardır. Buna göre, sabah ezanında insanlara “uyku namazdan hayırlıdır” denen bir bölüm de eklenmiştir. Bu bölümün Arapça okunuşuysa “Es-salatu hayrum minen nevm” şeklindedir.

Farz ve sünnet bakımından sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı ikisi farz, ikisi sünnet olmak üzere toplam dört rekat kılınır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde yer aldığı üzere sabah namazının sünnetini kılmak da en az farzını kılmak kadar hayırlı bir iştir. Söz konusu hadisi şeriflerden birinde şöyle buyrulur:

“Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. O, dünyanın tamamından daha hayırlıdır.” (Kütüb-i Sitte)

Buradan da anlaşılacağı üzere sabah namazının faziletli türlü bakımlardan ele alınabilir. Varılabilecek en genel sonuçsa bu namazın hem farzında hem de sünnetinde türlü hayırlar olduğu yönündedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de buyurduğu üzere bu hayırlar dünyanın tamamından daha büyüktür. Bu bakımdan geçerli bir mazeret durumu olmadığı takdirde, namazın hem farzının hem de sünnetinin terk edilmemesi gerekir.

Sabah namazının sünnetiyle alakalı bir konu da bunun kazasının güneş doğduktan sonra kılınabilmesidir. Oysa, diğer farz namazlarının sünnetleriyle ilgili böyle bir durum söz konusu değildir. Bu da sabah namazının kıymetini destekleyen ayrı bir detaydır.

Sabah namazının hayırları ve faziletleri ne şekilde sıralanır?

Namaz, insanların Allahü Teala’ya yaklaştığı ve O’na teslim olduğu bir ibadet biçimidir. İslam inancında; farz, sünnet, vacip ve nafile namazlara yer verilir. Bunların her birinin de türlü faziletleri olduğu bildirilir. Ancak bunlar arasındaki sabah namazının hayırları bir miktar daha farklıdır.

Sabah vakitleri, dinimizce bereketli sayılan zaman dilimleridir. Bu vakitte Allahü Teala’nın rızık dağıtmaya başladığına dair rivayetler de vardır. Yani, sabah namazı dağıtılan rızık ve bereketten nasip almak için en güzel vakittir. Günün ilk ibadeti olması sebebiyle de ayrı bir ehemmiyete sahiptir.

Kur’an-ı Kerim içerisinde bahsi geçtiği üzere namaz kılmak bir kulluk vazifesidir. Özellikle sabah namazının faydaları göz önüne alındığında, bu konuda alışkanlık kazanılması gerekir. Sabah namazı, salih kulların üşengeçliklerini ve tembelliklerini bir tarafa attığının göstergesidir. Dini kaynaklarda bahsi geçtiği üzere müminler ve münafıklar bu davranış biçimi bakımından birbirlerinden ayrılırlar.

Hadisi şeriflerde yer aldığı üzere sabah namazının faziletleri saymakla bitmez. Bu namaza kalkan kişinin Allahü Teala’nın koruması altında olduğu rivayet edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de bu bilinçte davranmış ve sabah namazının sünnetini terk etmemeyi buyurmuştur. Kendisi söylemine uygun hareket ederek, bu sünneti terk etmemeye de yüksek bir gayret göstermiştir. Bizlere düşen onun yolundan gitmek, ikazlarını ciddiye almak ve namazı aksatmamaktır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.