Sabır kahramanı Hz Eyüp

Önemli Şahsiyetler Contributor
tesbih ve çiçek
Anthony Ievlev-Unspash

Sabrı ile Kuran’ın Müminlere örnek gösterdiği sabır kahramanı Hz Eyüp, yaşadığı birçok zorluk karşısında ümitsizliğe düşmez, tam bir teslimiyetle Yüce Allah’a güvenirdi. Zira Allah’ın rahmetine inanarak asla karamsarlığa kapılmaz, her işin O’nun kudretine bağlı olduğu inancıyla sabır gösterirdi. Eyüp; İbranice ‘Sabırla hastalığa katlanmak’, Arapça olarak da ‘tövbe etmek’ manasına gelmektedir.

Sabır en hayırlı nimettir

Kuran’da Eyüp’ün hastalığı karşısında gösterdiği sabır ve bunun karşılığında Yüce Allah’ın ikramı ile sağlığına kavuşması anlatılmaktadır. Nisa Suresi’nde Hz. Eyüp’e vahiy gönderildiği, Enam Suresi’ndeyse kendisinin hidayete erdirildiği bildirilir:

“Eyüp Rabbine ‘Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin’ diye niyaz etmiş, bunun üzerine Allah da onun duasını kabul ederek başına gelen felaketi kaldırmış, kendi tarafından bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini vermiştir.” (Enbiya, 83-84. Ayet)

Bu ve benzer ayetlerle kendisine bir musibet geldiğinde Müminlerin nasıl davranması gerektiği Kuran’da açıkça ifade edilmişt“Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz.’ derler.” (Bakara, 155. Ayet)

Birçok sıkıntı ve imtihanla karşılaştığımız dünya hayatında sabır, Allah’ın kullarına verdiği en hayırlı nimetlerden biridir. Hz. Muhammed (sav), bir hadisinde sabrın insana verilen en güzel ve en hayırlı nimet olduğunu bildirmiştir.

Kuran’da sabır kahramanı Hz Eyüp, nasıl anlatılır?

Hz. Eyüp, varlıklı ve geniş bir aileye mensup biriydi. Ancak evinin yıkılmasıyla ailesinden birçok kişiyle birlikte malını mülkünü de kaybetti. Maddi manevi yaşadığı bu sıkıntılar yanında, on yıldan uzun süre de ağır bir hastalıkla mücadele etti. Yaşadığı tüm felaketlere rağmen, şikayet eder duruma düşmemek, takdire rıza göstermede sebat edebilmek için halini Rabbine arz etmekten, şifa ve afiyet dilemekten çekinmekteydi. Ancak hanımının ricası üzerine yukarıdaki ayetteki (Enbiya, 83.ayet) ifadeyle niyazda bulunmakla yetindi.

Hz. Eyüp (as), yakalandığı ağır hastalık için Allah’ın sonsuz merhametine sığınmış, Rabbinden şifa dilemişti. Cebab-ı Hakk duasını kabul buyurarak; ayağını yere vurmasını, çıkan suyla yıkanınca iyileşeceğini bildirerek ona sağlığını, kaybettiği malı mülkü fazlasıyla geri bahşetmişti. Hz. Eyüp yaşadığı onca musibetlere rağmen asla şikayet etmeden, sabır kahramanı Hz. Eyüp olarak anılan bir peygamberdir.

Sabır; zorluklarla mücadele edebilme yeteneği!

Yüce Allah, sabır konusunda Hz. Muhammed’e hitaben Hz. Eyüp’ü tüm Müslümanlara örnek göstermiştir. Hz. Muhammed, yaşamı boyunca sabrın en güzel örnekleriyle Müslümanlara öncülük etmiştir. Mekke döneminde müşriklere karşı silahlı mücadeleye izni verilmemesi nedeniyle, Müslümanlara karşı yapılan zulümlere sabır göstermekten başka bir şey yapılmamıştır.

Hz. Eyüp ve Hz. Muhammed üzerinden tavsiye edilen sabırla ilgili ayetlerde, musibetlere katlanılması, tahammül edilmesi, ümitsizliğe düşmeden sükunetle beklenilmesi buyurulur. Aksine sabretmek; haksızlıklar karşısında sessiz kalmak, kötülüklere ve zillete boyun eğmek, batıla veya fenalığa teslim olmak demek değildir.

Sorumluluklardan kaçmak, pasif davranmak da değildir. Sabır tevekkül etmekle birlikte en zor koşullarda bile direnmek, sıkıntılarımızdan kurtulma çaresi aramak, sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktır. Pasif bekleyiş yerine ümitle çabalamaktır.

Allah’ın inananlara farz kıldığı ibadetler, verdiği nimetler gibi dünya hayatında karşılaştığı musibetler ve sıkıntılar da hepsi birer imtihan vesilesidir. İmtihanları geçmenin en güzel yolu ise sabırdır. Sabır, kulları her çeşit sıkıntılardan koruyan bir kalkandır. Kul, musibetlerden kurtulmak ve imtihanı başarıyla geçmek istiyorsa sabra sığınmalı ve bunun için elinden gelen tüm gayreti göstermelidir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.