Sabretmenin Mükafatı Nedir?

Dua Contributor
vlad-tchompalov-dQkXoqQLn40-unsplash
Fotoğraf: Vlad Tchompalov-Unsplash

Kur’an-ı Kerim’de sabreden kullar hakkında ne denir? Sabretmenin mükafatı nedir? Kur’an-ı Kerim ve hadisler, Müslümanların davranışlarına yön vermesi için kullanılabilecek temel kaynaklardır. Bu kaynaklarda bahsi geçen konulardan biri de sabretmek üzerinedir. Bu bağlamda, Allah kullarına sabretmelerini emreder ve bunun karşılığında da çeşitli mükafatlar vereceğinden haber verir.

Sabretmenin mükafatı nedir? Çeşitleri nelerdir?

Dünya yaşamı, her bir kul için çeşitli zorluklar ve mücadelelere ev sahipliği yapar. Bu mücadele, kimileri için maddi kimileri için de manevi bazı sıkıntıları kapsar. Hayırlı bir Müslümanın da bu zorluklar karşısında isyan etmemesi ve imanına sığınması gerekir. Bu bağlamda sabır ancak; nefsin vesvesesinden uzak durarak ve kalpte sükunet sağlanarak mümkün olur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bir hadisinde sabrın çeşitlerini dile getirir. Bu bağlamda sabır; belaya karşı, ibadete devam etmek için ve günah işlememek için verilir. (Ebuşşeyh) Buradan anlaşılacağı üzere sabır gösterilmesi gereken durumlar birbirinden farklıdır.

Başa gelen bela ve musibetler karşısında isyan etmemek bir sabır işareti olduğu gibi, kaos anlarında ibadete devam etmek de sabırdır. Aynı şekilde şeytan ve nefis kişiyi günaha teşvik ettiğinde, bunlara karşı gösterilen mücadele de sabrın bir çeşididir.

Kur’an-ı Kerim’de nasıl ele alınır?

Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde müminlere yakışan davranışlar dile getirilir. Bu davranışlardan biri de kulun sabretmesidir. Konuyla ilgili bir ayeti kerimede şöyle buyrulur: “Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.” (Al-i İmran Suresi, Ayet) Bu ayetten de anlaşılacağı üzere sabretmek, aynı zamanda peygamberlerin de göstermiş olduğu bir haslet olarak nitelendirilir.

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin ve onların ümmetlerinin Allah yolunda türlü zahmetler çektiği dile getirilir. Ancak onların başlarına gelen hiçbir bela karşısında zaaf göstermediği ve sabrettiği bilinir. Bu sebeple de sabredenler, Allah’ın sevdiği kulları arasındadır.

Dinimizde sabretmenin mükafatı nedir? Sabır hayatın her alanında gösterilmesi gereken bir davranış biçimidir. Ticaret ile uğraşanlar mallarının karşılığını, ilim ve irfanla uğraşanlar da emeklerinin karşılığını zaman içerisinde ve sabır göstererek alırlar. Sabır, karşılığı yalnızca dünyada alınan değil aynı zamanda ahiret yaşamında da alınan bir nimettir.

Kur’an-ı Kerim’de sabredenlerin mükafatı hakkında şöyle denir:

“O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir; melekler de ‘Sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun! Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu!’ diyerek her kapıdan onların yanına girerler.” (Ra’d Suresi, 23 ve 24. Ayet)

Bu ayetten anlaşılacağı üzere dünyada başına gelen musibetlere karşı sabretmeyi başaran müminler ahiret yaşamında cennet ile mükâfatlandırılacaktır.

Güçlü bir iman neyi gerektirir?

Sabretmeyi bilmeyen kimselerin özellikleri nelerdir? Dünya yaşamında başına gelen sınavlara karşı sabır gösteremeyen kişi, mali durumu ne olursa, olsun tatminsiz bir yapıdadır. Bu durum da kişiyi daima rahatsız eder ve iç huzura erişmesine engel olur. Oysa güçlü bir iman ile Allah’a sığınan ve ihlaslı bir biçimde sabır gösterenler bu doyumsuzluğu yaşamaz ve huzursuz da olmaz. Sabırlı kişiler, elindekilere şükretmeyi ve Allah’ın vermiş olduğu nimetlerle yetinmeyi bilirler. Bu sayede de sabırsız yapıdakilere kıyasla daha iyi bir iç huzura kavuşurlar.

Dünya yaşamında erişilen zenginlik, kişinin amel defterine ya da ahiret yaşantısına tesir etmez. Bu bağlamda, önemli olan kişinin gönlünü tok tutabilmesidir. Maddi ve manevi her türlü ihtiyaç karşısında sabreden insan, Allah’ın rızasına nail olur. Aynı zamanda bu kimseyi ahiret yaşamında da türlü nimetler bekler.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.