Sadece Allah Yeter! Mutlu Olmak için…

İslam Contributor

Sadece Allah yeter! Müslüman kimseler, İslam’ın önerdiği pek çok güzel davranışı yaparlar. Kötü davranışlardan uzak dururlar. Ahiret hayatını güzel geçirmek için ibadet ederek Allah’a ve Hz. Muhammed’e dost olmaya çalışırlar. Dünya işlerine kanmazlar.

Müslümanlığın güzellikleri nelerdir? İnsanlar için İslam’ın saymakla bitmeyecek güzellikleri bulunur. Bu güzellikleri yaşayan kimselerin hayatları kolaylaşır, sıkıntıları azalır, yaşadığı toplumun birlik ve düzeni sağlanır.

İslam dini barış ve güzel ahlak dinidir. Olayları konuşarak ve anlaşarak çözmeyi, zorunda kalana kadar savaşa girmemeyi emreder. Savaş ve sorun çıkaracak her türlü hadiseden sakınılmasını buyurur. Toplum içinde huzuru korur.

İslam, özgürlüğün ve eşitliğin dinidir

Her insan kendi kararlarında özgürdür bu yüzden ahiret günü geldiğinde yaptıklarının hesabını verecektir. Irk, dil, din olarak insanları sınıflara ayırmayan İslam, eşitliği yalnızca iman konusunda bozar. Çok iman sahibi olan kimseler, az olanlardan daha üstündür.

Dinimiz, kolaylık dinidir. Allah’a yapılan ibadetler insanları zorlamak için değildir. Kur’an-ı Kerim’de bildirilen emir ve yasaklar da insanların yaşamını kolaylaştırmak içindir. Allah’ın emrettiği ibadetler insanı zorlayacak ölçüde değildir. Bir ibadetin zorladığı durumda, o insan için kolaylık sağlanır.

Kişinin kendisini ilgilendirmeyen işleri terk etmesi ile ilgili hadis-i şerif nedir? Hz. Muhammed’in, Müslümanlığın güzelliği ile ilgili pek çok hadis-i şerifi bulunur. Bu hadislerden biri de, insanların kendilerini ilgilendirmeyen işlerden uzak durmasıdır. Başka kimselerin işlerine karışmadan yaşamasıdır.

Hz. Muhammed, kişilerin kendilerini ilgilendirmeyen işlerden uzak durmasını buyurmuştur. Bu davranışı yapan kimseleri iyi Müslüman olarak tanımlamıştır. Hz. Muhammed, hadis-i şerifinde, “Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.” buyurmuştur. (Tirmizi)

Başkalarının hayatına değil kendi hayatımıza odaklanmalıyız

Dünyada bazı işler vardır ki, bu işleri yapmak insana fayda sağlamaz. Ne dünya hayatı için ne de ahiret hayatı için etkisi yoktur. Yalnızca vakit kaybıdır. Bu işler, bir insan için gereksiz olduğu gibi diğer kimseler için önem arz edebilir.

Bir işin gerekli olup olmadığını, kişiyi ilgilendirip ilgilendirmediğini anladıktan sonra o işten uzaklaşmak gerekir. Eğer kişinin dini, ailesi, hayatı, bedeni, ruhu konularında etki gösterecek ve ahiret hayatı için yararlı olacaksa, o davranışı yapmak gerekir. Yalnızca başkalarını ilgilendiren ve kişiye etkisi olmayan davranışlardan da uzak durmak gerekir.

İnsanı ilgilendiren ve meşgul olması gereken işler nelerdir? Müslümanlar dünya hayatını yaşarken ahiret hayatı için de zemin hazırlar. Bu dünyada yapılan her şey ahirette hesaba çekilir. İnsanlar yaptıkları işleri de kendine uygun şekilde seçerek yapmalıdır. Gereksiz işlerden uzak durulmalı, vakit boşa harcanmamalıdır.

İnsanın meşgul olması ve ilgilenmesi gereken en önemli varlık Allah’tır. Allah’a olan ibadetleri yerine getirmek, şükretmek, rızasını kazanmak istemek, tövbe etmek sürekli meşgul olunması gereken ibadetler içindir. Allah’ı unutmamak ve dünya işlerinde geri plana atmamak gerekir. Sadece Allah yeter!

Yardımlaşma çok kıymetli bir olgudur

Yapılan iş ve yaşanan durumlar kişilerin yalnızca tanıdığı kişiler ile alakalı olduğunda gerekli duruma geçmez. İslam aynı zamanda yardım dinidir. Zor durumdaki bir kimseye, muhtaçlara, hastalara, eziyet görenlere yardım etmek ve onların işlerini kolaylaştırmak gerekir. Ahiret hayatını güzel etkileyen her davranış insanı ilgilendirir.

Gereksiz işlerin terk edilmesi ve insanların kendisini alakadar etmeyen ortamlardan uzak durması Ahiret hayatı için fayda sağlayacak bir davranıştır. Hz. Muhammed’in bu konudaki hadisine riayet edilmeli ve uygulanmalıdır. İyi bir Müslüman olabilmek için gereksiz işler terk edilmelidir. Yapılan her iş, ahiret hayatının nasıl geçeceğini düşünülerek yapılmalıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.