Sağlıklı Beden için Dualar Hangileridir?

Dua Contributor
jeremy-yap-eCEj-BR91xQ-unsplash
Fotoğraf: Jeremy Yap-Unsplash

Dua etmenin maneviyata iyi geldiği gibi insan bedenine de iyi geldiği yönleri vardır. Buna göre hasta birisinin dua ederek şifa bulmaya çalıştığı gibi durumlarla sıkça karşılaşılır. Peki, sağlıklı beden için dualar nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde de dua ederek maddi ve manevi şifalar bulunabileceği ifade edilir. Bu bağlamda sağlıklı bir beden için, hastalıklardan korunmak ve hastalıkları atlatmak için çeşitli dualardan destek alınabilir.

“Eş Şafi” esmasının faziletleri nelerdir?

Allah’ın en güzel sıfatları olan Esmaül Hüsna’da bilindiği üzere toplam 99 isim yer alır. Bunlardan her birinin zikriyle müminler, dertlerine derman bulabilirler ve diledikleri nimetlere kavuşabilirler. Bu bağlamda, Eş Şafi de hastalıklara karşı olan faziletleriyle tanınan bir esmadır. Bu esma, Kur’an-ı Kerim’in Şuara Suresi’nde zikredilir. Kelime manasıyla da; hastalıklara şifa veren, şifalandıran ve şifanın kaynağı olan anlamları taşır.

Eş Şafi ism-i şerifi hem Kur’an’da hem de bazı hadislerde geçen bir konudur. Buna göre, “Ya Şefi” veya “Ya Şafi Celle Celaluhu” zikirlerinin maddi ve manevi tüm rahatsızlıklara karşı iyi geldiği belirtilir. Hadis kaynaklarında, Peygamber Efendimiz’in de bir hasta kendisinden dua istediği zaman bu ism-i şerifi kullandığına yer verilir.

Sağlıklı beden için dualar ve Kur’an’dan örnekler

Kelime manasıyla derman anlamına gelen şifa, hastalıktan kurtulma ve iyilik bulmadır. İbn Mace’den aktarılan bir hadiste Hz. Muhammed’in şifa kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim’i ve balı işaret ettiği görülür. Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde de şifa terimine yer verildiği ve bazı hastalıklara karşı duaların okunabileceği görülür.

Kur’an-ı Kerim’de geçen şifa ayetleri şu şekilde sıralanabilir: Tevbe Suresi, 14. Ayet. Yunus Suresi, 57. Ayet. Nahl Suresi, 69. Ayet. İsra Suresi, 82. Ayet. Şuara Suresi, 80. Ayet ve Fussilet Suresi, 44. Ayet.

İmam Kuşeyri’den aktarıldığı üzere yukarıda sıralanan ayetlerin hasta bir kimse için okunması oldukça faziletlidir. Bu ayetler ihlaslı bir biçimde sabah ve akşam olmak üzere okunduğunda kişi Allah’ın da izniyle şifa bulur. Bu ayetlerin peş peşe okunduğunda çok ağır hastaları bile iyileştirdiği rivayet edilir. Tüm dualarda olduğu gibi bunların da içtenlikle ve inanarak söylenmesi gerekir. İslam inancında nazarın da bir yeri bulunur. Bu bağlamda, nazar değen bir kimsenin türlü hastalıklardan muzdarip olduğu görülür. Nazar sebebiyle hastalanan ve şifa bulmak isteyenlerin de okuyabileceği bazı sureler var. Buna göre bu kimseler; İhlas, Nas, Felak, Fatiha ve Ayetel Kürsi’den yararlanabilir.

Hz. Muhammed hasta birine nasıl dua ederdi?

Peygamberimiz Hz. Muhammed, kendisi ya da çevresinden başka bir kimse hastalandığı zaman “Allahümme ezhibi’l-be’se, rabbennasi eşfi ve enet’ş-şafi la şifae illa şifaüke, şifaen la yuğadirü sekama” diyerek dua ederdi. Eş Şafi esmasının da yer aldığı bu duanın anlamı ise “Allah’ım, bu hastanın ızdırabını dindirerek ona şifa ver. Senden başka şifa verici yoktur. Ona öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmasın.” şeklindedir. Eş Şafi esması, buradan da anlaşılacağı üzere oldukça faziletlidir. Bu bağlamda Allah’tan derman istenirken mevcut hastalıktan kurtulmanın yanı sıra bir daha hasta olmamak için de dua edilmelidir.

İman eden bir kimse Allah’ın dert verdiği gibi derman verdiğini de unutmamalıdır. Bu bağlamda, Allah hastalara şifa ve dertlilere de derman verir. Hatalıktan kurtulamayan bir kişi de buna inanarak ve gönülden medet umarak duaya sığınabilir. Araf Suresi’nde müminlere Allah’a, en güzel isimleriyle dua edilmesi tembih edilir. Bu bağlamda, hastalık için şifa dileyenler de “Eş Şafi” ism-i şerifinin faziletlerinden yararlanabilir.