Sahabenin Hz Muhammed’e bağlılığı…

İslam Contributor
kuş kır çiçekleri
Ray Hennessy-Unsplash

İmanın altı şartından birinde peygamberlere iman etmek olduğu için sahabenin Hz Muhammed’e bağlılığı oldukça güçlüdür. Yaşanan mucizelere tanık olmaları, vahiylerin geliş sırasını görmeleri onların Hz. Muhammed’e daha sıkı bağlanmasını sağlardı. Hz. Muhammed’in sevgisi de sahabeleriyle birlikte olduğu için aralarında sarılması zor bir güven bağı vardı.

Sahabeler ve Hz. Muhammed arasındaki ilişki nasıldır?

Dünya yaşamına imtihan olmak ve ahiretini hazırlamak için gelen insanların tamamı farklı duygular besler. Bu nedenle bir kimseyi sevmek veya sevmemek kişinin elindedir. Hz. Muhammed’e duyulan sevginin büyüklüğü de insanın kalbindeki iman aşkıyla doğru orantılıdır.

İnsanlar en çok Allah’ı sevmekle, ona ibadet etmekle sorumludur. Bundan dolayı Allah’ın sevdiğini sevmek, Hz. Muhammed’e bağlı olmak da insanların bir görevidir. Anne ve babadan bile daha çok sevilmesi gereken Hz. Muhammed, kendisine indirilen İslam dini sayesinde ahiret yoluna ışık tutar.

Tüm Müslümanların komutanı ve yöneticisi olan Hz. Muhammed, Allah’ın elçisidir. Bu nedenle sahabelerin Allah’a yakınlaşmasını sağlayan da ondan başkası değildir. Günahları ve sevapları öğreterek doğru yolu göstermek, ibadet konusunda öğretmen olmak görevleriyle sahabelerin kalbinde önemli bir yere sahiptir.

İslam’ın ilk indirildiği zamanlarda sahabenin peygambere güveni nasıldı?

Sahabeler, Hz. Muhammed’in yaşadığı zamanlarda onun yanında olan, kendisiyle tanışma imkanı bulan kimselerdir. Allah için savaşan, Hz. Muhammed’i korumak için direnen, imanları sayesinde hayırlı görülen bir nesildir. Bundan dolayı sahabenin Hz Muhammed’e bağlılığı onu görmeyen kimselerin hissettiği bağlılıktan daha güçlüdür.

Hz. Muhammed hayatının hiçbir döneminde yalan söylemediği için peygamberliğinden önce de sevilen bir insandı. Güvenilir olması nedeniyle çıkan sorunlarda yardımcı olması için çağrılırdı. Peygamber olduğunu söyledikten sonra kendisine inananlar olmasa bile yalan söylediğini düşündükleri için değil, müşriklerin çıkarına uygun olmadığı içindi.

Allah’ın gösterdiği yolda ilerlemeye karar veren sahabeler kendi hayatlarından önce Hz. Muhammed’i düşünerek hareket ederdi. Nefsine veya şeytana yenik düşmeyeceğini bildikleri için davranışlarını örnek alır, yaptıklarını yaparlardı. Sözlerini bir emir olarak görmelerinden dolayı hemen uygulamaya geçmek isterlerdi.

Hadislere göre sahabenin Hz Muhammed’e bağlılığı nasıldır?

Sahabeler Hz. Muhammed’i ne kadar seviyorsa Hz. Muhammed de sahabelerini öyle severdi. Bundan dolayı aralarında oldukça güçlü bir gönül bağı bulunurdu. Hadislerde de sahabelerin kendisine olan bağlılıklarından söz ederek, bunun onlara hayır getireceğini söylerdi. Hz. Muhammed şöyle buyurur:

“Üç özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadına varmıştır:  Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, sevdiğini yalnızca Allah için sevmek, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.” (Buhari)

Hadisten anlaşıldığı gibi imanın tadına varmanın üç yolundan biri Hz. Muhammed’i sevmektir. Allah rızasını kazanabilmek için Hz. Muhammed’e gönülden bağlanmak, gösterdiği yoldan ilerlemek gerekir. Hz. Muhammed’i ve Allah’ı dünyada bulunan her şeyden fazla sevmek ahireti cennette geçirmeye yardımcı olur. Sahabeler de kendilerine söylenen söze uyarak kendi canlarını ve sevdiklerini geride bırakarak Hz. Muhammed’i sevmişlerdir.

Kısaca, müminlerin yapması gereken en önemli ibadet Allah’ı ve Hz. Muhammed’i çok sevmektir. Onlara yakışır şekilde Müslüman olmak için çalışmak, günahların affı için tövbe etmektir. Dünya hayatının geçici olduğuna inanarak Allah’a ve Hz. Muhammed’e kavuşabilmek adına iyi işlerle uğraşılmalıdır. Sahabelerin o dönemde gösterdikleri bağlılıkları dikkate alarak hareket etmek tüm müminler için hayırlıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.