Sakinleştiren ayetler hangileridir?

Dua Contributor
sakinleştiren ayetler
Saajid Abuluaih-Dreamastime.com

Kur’an içinde daralmış kişiyi ferahlatan ve sakinleştiren ayetler yer alır. Bu ayetler sayesinde aslında Allahü Teala’nın kuluna ne denli yakın olduğu anlaşılır. Dolayısıyla kişi, kendini yalnız hissetmez ve uğradığı sıkıntıya karşı sabretme yolunu seçer.

Kur’an-ı Kerim’de insanı sakinleştiren ayetler nelerdir?

İslamiyet’in kutsal kitabı ve temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de insanın türlü sıkıntıları için muhakkak ki bir çözüm vardır. Dolayısıyla her zorluğun yanında mutlaka bir kolaylığın olması, ayetlerde vurgulanan bir konudur.

Kur’an-ı Kerim okumak, dinimizde ibadet sayılan bir iştir. Bu ibadette bulunmanınsa insan açısından türlü hayırları vardır. Çoğunlukla maneviyatla alakalı bu hayırlardan biri de Kur’an’da yer alan ve insanı sakinleştiren ayetler şeklindedir. Söz konusu ayeti kerimelerden birinde şöyle buyrulur:

“Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara Suresi, 186. Ayet)

Bu ayette de açıkça belirtildiği üzere, Allahü Teala kulunun pek yakınındadır. Herhangi bir sıkıntı ve zorlukla karşılaşıldığındaysa dua kapılarını açık tutmaktadır. Bu ayet ve benzerlerinde aynı duruma dikkat çekilir. Bu bağlamda, daralan ve sakinleşmeye muhtaç olan bir Müslümanın en güzel yolu Kur’an okumasıdır.

Kur’an-ı Kerim okumak kişiyi nasıl rahatlatır?

İnsan, fıtratı gereği sevdiği her şeyle bağ kurma eğilimindedir. Buna ek olarak yaşam için gerekli temel şartların dışında da inanç ve ibadet gibi olgulara ihtiyacı vardır. İbadet ve dua biçimleri aslında insanın rabbiyle kurmaya çalıştığı iletişimin ve bağın bir şeklidir.

Kur’an-ı Kerim okumak da Allahü Teala ile kul arasında maddi boyuttan öte bir bağ kurulduğu hissiyatını yaratır. Rabbinin emir ve hükümlerini okuyan kul O’nun varlığını ruhsal manada biçimlendirmeye başlar. Dolayısıyla da Kur’an okuyarak hem dini öğrenir hem de psikolojik bakımdan rahatlama ve sakinleşme gibi farklı duygular hissetmeye başlar.

Sakinleşmek için izlenebilecek yollar nelerdir?

Sinir ve giderek artan öfke durumunda, insan sakinleşmenin bir yolunu aramaya başlar. Dini bakımdan ele alındığında bu durumlarda; abdest almak, Kur’an okumak ve dua etmek gibi tavsiyeler verildiği görülmüştür. Bunların yanı sıra işe yarayacak bazı önerilerle karşılaşmak da mümkündür.

Ortamı terk etmek, kapalı alandan açık havaya çıkmak, dinlenmek ve sevilen bir insanın yanına gitmek; sakinleşmek açısından iyi birer yoldur. Bulunulan ortamı değiştirmek hem sinirlenmeye sebep olan şeyden uzaklaşmaya hem de dikkati başka bir yöne çekmeye yardımcı olur. Dinlenmenin de buna benzer bir etkisi vardır. Gözleri kapatmak ve kısa bir anlığına da olsa pozitif düşüncelere dalmak, kişiye her zaman iyi gelir.

İnsan, zor zamanlarında sevdiklerinden destek görerek daha rahat toparlanır. Sinir ve öfke krizleri de bu zor zamanlar için birer örnektir. Sevilen ve güvenilen birinin desteği, hiç kuşku yok ki daralan insanı ferahlatan bir özelliğe sahiptir.

Kısacası, sinirlenmek, bunalmak ve daralmak her insanın başına gelen doğal duygu durumlarıdır. Bunlarla başa çıkmanın birincil yolu yalnızlık duygusuna kapılmayarak Allahü Teala’ya yönelmektir. O’nun kullarının her daim yanında ve yakınında olduğu unutulmayarak, yaşanan anın da geçip gideceği hatırlanmalıdır. Dua ve ibadetin yanı sıra sevilen diğer insanlarla dertleşmek de sakinleşmenin bir diğer yoludur. Burada da ana tema güven duygusu oluşturarak yalnızlıktan uzaklaşmaktır.

YAZI: İPEK ATACAN