Salih Amel Nedir? Bununla Kast Edilen Nedir?

Felsefe Contributor
Photo 192096785 © Domenico Fornas - Dreamstime.com

Günlük hayatta salih amel kavramı insanların sık sık karşısına çıkar. Peki, salih amel nedir? Bu kavram Allah’a yapılan ibadetler için de kullanılır. Salih amel işleyen kişiler için cennet müjdesi bulunur. Yapılan her iş salih amel sayılmaz. Salih amel olabilmesi için bazı şartlar bulunur.

Salih ne demek? Bu kelimenin özlükte pek çok anlamları bulunur. Bu anlamlar yetkili, uygun, iyi, hak sahibidir. İyi davranış sahibi olan kimse anlamına gelir. Dinin buyruklarına uygun hareket etmeye de salih denir.

Salih amel ile kast edilen nedir?

İyi, güzel ve faydalı işler için kullanılır. Güzel davranışlarda bulunmak, Allah için ibadet etmek, Hz. Muhammed’in hadislerine uymak birer salih ameldir.

İyi ameller, kötü amellerden çok olduğu müddetçe Müslümanlara cennet vaat edilir. Hayırlı ve güzel olan her davranış salih amel olabilir. Allah’a yakın olmak ve muhabbet sahibi olmak için salih ameller sık sık işlenmelidir.

Yapılan iş hangi şartlara uyarsa salih amel olarak nitelendirilir? Salih amel kavramı Kur’an’da ve hadislerde de yer alır. Bir işin ve davranışın salih amel olabilmesi için iyi ve güzel olması gerekir. Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması gerekir.

Salih amel işlemek için niyet iyi olmalıdır

Kötü niyetle yapılan iyi işlerin İslam’da bir değeri yoktur. Yapılan her davranış, ahiret gününde niyetlere ve amaçlara göre sorguya çekilecektir. Bu sebeple iyi niyetle yapılan işler salih amel olur.

Kişinin kendisi için iyi olsa bile bir başkasına zarar verecek davranışlar salih amel sayılmaz. Salih ameller, içinde kötülük barındırmamalıdır. İnsanların bencillik, hor görme, başkalarını aşağılama gibi davranışlarından doğan ibadetler salih amel olmaz.

Kur’an’da şöyle buyrulmuştur:

“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.”  (Asr, 103/1-3)

Salih ameller, çıkar gözetmeksizin işlenen amellerdir. Bu amelleri yapan kişiler yalnızca Allah için yaparlar. Kendileri ya da başkaları için bir kazanç beklemezler, istemezler.

Peki, salih ameller nelerdir?

Allah rızası için işlenen her davranış, gerekli şartları taşıdığı müddetçe salih ameldir. Bu amellerin kişiyi cennete götüreceği Kur’an’da buyrulmuştur. Günlük hayatta da yapılabilecek pek çok salih amel bulunur.

Kur’an-ı Kerim’de salih amel işleyen kimseler için şu şekilde buyrulur:

“İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver.” (Bakara, 2/25)

Hastaya yardım etmek, akraba ziyaretine gitmek, yaşlıları ve kimsesizleri sevindirmek birer salih ameldir. Yalan söylememek, hırsızlıktan uzak durmak, çalışarak kazanç elde etmek salih amellere örnek verilebilir.

Hayvanlara saygı da bu kategoriye dahil…

Salih ameller yalnızca insanlarla olan ilişkilerde kazanılmaz. Sokak hayvanlarını beslemek, hayvanlara zarar vermemek, doğayı korumak ve güzelleştirmek de birer salih ameldir. Allah’ın yarattığı her şeyi korumak ve kollamak gerekir. Bu sebeple tüm canlılara iyi davranılmalıdır.

Aileye iyi davranmak, büyüklere yardım etmek, küçükleri sevmek de birer salih ameldir. Farz olan ibadetleri yerine getirmek, Allah’ın seveceği ve hoşlanacağı davranışlarda bulunmak kişilerin hem dünya hem ahiret hayatı için gereklidir.

Niyetin güzelliği, işin yapılış amacı gibi etkenler amelin salih olup olmadığını belirler. Salih ameller, insanların gücü yettiğince yerine getirilmelidir. Belli bir sınırı olmayan ve Allah’ın güzel bulduğu davranışlar kişileri cennete götürür. Bu sebeple yapılan her işte Allah’ı zikrederek, iyi ve güzel işler ile ahiret dünyasını güzelleştirmek gerekir.