Şehitlik Mertebesi Neden Kutsidir?

İslam Contributor
ID 31775834 © Ali Rıza Yıldız | Dreamstime.com
Çanakkale Şehitlik Anıtı. Fotoğraf: ID 31775834 © Ali Rıza Yıldız | Dreamstime.com

Hayatın ve ölümün yaratıcısı Allah’tır. Ruhun bedene üflenmesi yaşamı, bedenden ayrılması ölümü ifade eder. Allah insanı çamurdan ve sudan yaratıp sonra da ona ruhundan üflemiştir. Şehitlik mertebesi ise en kutsi mertebelerdendir.

İnsanın gaybı bilme konusundaki çaresizliği, ölümünün vaktini bilememe konusunda da peşini bırakmaz. Allah dilemedikçe hayat da olmaz ölüm de. Hiç kimse nerede ve nasıl öleceğini bilemez.

Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka alamaz. Bir insanın Allah’ın verdiği canı kasti olarak alması çok günahtır. Bu Allah’a şirk koşmaktır; ancak Allah yolunda Allah’ın rızasını almak için savaşan, vatanı ve inançları uğruna kendini müdafaa eden, bu uğurda canını kaybeden kişi şehit olur. Şehit olarak ölen mümin, Allah katında şehitlik mertebesiyle mükafatlandırılır. Bu bir Müslüman’ın ulaşabileceği en ulvi makamdır.

Şehitlik mertebesi tam olarak nedir?

Müslümanlık barış dinidir. Savaşmayı zorunlu olmadıkça tasvip etmeyen İslam dini insana savaşmayı; ancak haksızlıklar karşısında saldırıya uğradıkları, vatanını, milletini, ırzını, namusunu, malını, mülkünü, inançlarını korumak zorunda kaldıkları zaman emreder ve bu uğurda ölen kişileri şehit olarak kabul eder.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan şu ayet şehitlik mertebesini açıklar:

 “Allah, müminlerden mallarını ve canlarını, onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. (Bu), Allah üzerine hak bir vaattir…” (Tevbe Suesi, 111. Ayet)

Dini anlamda şehit; Allah’ın rızasını kazanmak için Allah yolunda savaşırken öldürülen Müslüman demektir. Müslümanlar için de en ilahi amaç, Allah kelimesinin yüceltilmesidir. İnsan bu uğurda en kıymetli şeyini, canını feda eder.

Vatan uğruna, din uğruna ölmeyi göze alan Müslüman, bu makamın yüceliğini bilir. Şehit olarak ölmek, bir Müslüman’ın en çok arzu ettiği şeydir; çünkü şehit olarak ölmek isteyen kişi, o mertebeye yükselmenin karşında alacağı mükafatın, ödülün farkındadır.

Şehit olan Müslüman cennete gider. Cennet sonsuz bir mutluluk yeridir. İyi bir Müslüman’ın dünya hayatındaki bütün ameli Allah’ın ona vaat ettiği cennete girme çabasıdır. Bütün hayatı boyunca bu uğurda ibadet ederken Allah yolunda ölen Müslüman buna o anda nail olmuştur. Bu her Müslüman’a nasip olmayan çok yüce bir andır. Allah yolunda şehit olana cennet hediye edilmiştir. Peygamber Efendimiz; şehitlik mertebesinin güzelliğini ve kazandırdığı ayrıcalığı anlatmak için şehit olarak defalarca ölüp dirilmeyi isterim diyerek anlatmaya çalışmıştır:

 “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi ne kadar çok isterdim.” (Buhari, Cihad, 7 )

“Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz.” (Muhammed, 4)

 Allah yolunda ölen insan üstündür. Allah’a inanan Allah yolunda savaşan kul şehit olursa Allah onu cennetiyle mükafatlandırır. Vatan uğruna din uğruna canını feda eden Müslüman, Allah katında peygamberlik mertebesinden sonra en büyük mertebeye ulaşır. Şehit olan bir insanın kul hakkı dışında bütün günahları affedilir.

Şehide neden “ölü” denmez?

Allah yolunda ölmek sıradan bir iş değildir. Onun için şehitleri ölü saymak doğru değildir. Ölmek ruhun bedenden ayrılmasıdır. Burada ölen ruh değil bedendir; fakat öldükten sonra bedenden ayrılan iyilerin ruhu ahiretteki en güzel makamda yerini alır. Burada bahsedilen şehitler ölmez ifadesi de şehidin Allah yolunda canını feda ettiği için ona öteki alemdeki en güzel yere layık görülmesi, ruhunun rızıklandırılmasıdır.

“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız.”(Bakara Suresi, 154. Ayet)

Müslüman olmak, akıllı olmak, buluğ çağına gelmiş olmak, cünüp olmamak, vurulma sırasında hemen ölmüş olmak, kasten öldürülmüş olmak (öldüren kimseye kısas icab etmek) bir Müslüman’ın şehit sayılması için gereken koşullardır.

Kimler şehit kabul edilir? Şehit denilince akla ilk vatan uğrunda ölmek gelir; ancak salgın hastalıktan ölmek, suda boğularak ölmek, yakıntı altında kalarak ölmek, hamileyken (doğum sırasında) ölmek, malını korumak uğruna ölmek, ailesini koruma uğrunda ölmek, dini uğrunda ölmek, namusu uğrunda ölmek, sınır nöbetindeyken ölmek gibi hallerde de kişi şehit olmuş sayılır.

Alemlerin yaratıcısı olan Allah yolunda şehit olmak bir Müslüman’ın arzu ettiği ölüm şeklidir. Allah’ın iyi kullarına nasip ettiği bu yüce mertebeye ulaşanları dünya aleminde anarken üzerimizdeki haklarını ödemek için dua etmek de bizim vazifemizdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.