Sehiv secdesi nedir?

Namaz Contributor
sehiv sevdesi
Sonika Agarwal-Unsplash

Namazda yapılan bazı hataların ve unutma sorunlarının telafisi için sehiv secdesi yapılır. İnsan çeşitli sebeplerden dolayı namaz esnasında yapmaması gereken işlerde bulunabilir. Yorgunluk, stres, üzüntü, heyecan gibi sebeplerden dolayı namazda bazı hatalar oluşabilir. Bu durumlarda sehiv secdesi kılınması, namazın tamamlanması gerekir

Hangi durumlarda yapılması gerekir?

Sehiv secdesini yapmak namazda ayetlerin yanlış okunması, dalgınlık yaşanması, hareketlerin geç yapılması gibi durumlarda gereklidir. Bu durum Müslümanlar için vacip bir ibadettir. Sehiv secdesinin kılınmasından sonra aynı namazı yeniden kılmaya gerek kalmaz.

Namazın farzlarından herhangi birini yapmayı unutmak, dalgınlıktan dolayı hareketlerin yerini karıştırmak, rekatlar arasında oturmayı unutmak, aynı hareketi fazladan yapmak gibi sebepler sehiv secdesini gerektirir. Ayrıca surenin karıştırılması, unutulması, kelimelerin yanlış telaffuzu sebebiyle de sehiv secdesinin yapılması gerekir.

Namazda okunması gereken duaları geciktirmek, sure okumadan rükuya gitmek, zammı sureleri karıştırmak, tekbirsiz namaza başlamak gibi sebeplerden dolayı da sehiv secdesine ihtiyaç duyulur. Ayrıca namaz sırasında okunacak surenin uzun süre düşünülmesi ve bu esnada duayı okumaya başlayamamak da sehiv secdesinin yapılmasını gerekli kılar.

Kılınan rekat sayısının karıştırılması, surenin okunduğundan emin olunmaması, secdeye gidiş sayısının hatırlanmaması gibi sebeplerden dolayı sehiv secdesinin kılınması gerekir. Ayrıca namazlarda fazladan okunan ayetler ve tekbirler için de bu secde yapılmalıdır.

Sehiv secdesi unutulduğu durumlarda ne yapılmalı?

Sehiv secdesinin yapılma sebebi namazdaki hataların telafi edilmesidir. Rekatın sonunda sağa selam verildikten sonra tekbir getirilerek başlayan sehiv secdesinin yapılması da unutulabilir. Namazlarını tamamlayan kimseler kıbleye bakan yönden ayrıldıklarında sehiv secdesinin yapılmasına gerek kalmaz.

İçinde kusur bulunan namazlarda sehiv secdesinin yapılması unutulursa aynı namazı yeniden kılmaya gerek yoktur. Ancak namazını tamamlamış olsa bile kıbleden ayrılmayan kimseler hatırladıkları anda sehiv secdesini yerine getirmelidir.

Sehiv secdesinin yapılmasına mani olan durumlar yalnızca kıbleden ayrılmak değildir. Namaz esnasında konuşmak, gülmek, abdestin bozulması gibi durumlar yaşanırsa bu secdeyi yerine getirmeye gerek kalmaz. Yani, sehiv secdesi namazın bir parçası gibidir. Namazın bozulması halinde secdenin yapılması için namazın yeniden kılınmasına gerek yoktur.

Sehiv secdesini yaparken yanlışlıklar yapılabilir. Duaların karıştırılması, tekbir getirmeyi unutmak, kelimeleri yanlış telaffuz etmek gibi durumlar oluşabilir. Bu durumlardan sonra yeniden sehiv secdesinin yapılmasına gerek olmaz. Namazın kalan kısmının tamamlanması yeterli olur.

Hangi namazlarda ihtiyaç duyulur?

Eksik veya hatalı kılınan sünnet, farz veya vacip namazların tamamında sehiv secdesinin yapılması gerekir. Bilerek unutulmadığı durumlarda yapılmayan bu secde vacip bir ibadet olduğu için yerine getirilmemesi durumunda kişinin yükümlülüğü bulunur. Namaz kabul edilse bile kazanılan amel yalnızca sevap olmaz, içine günah da karışabilir.

Namazlar Allah’ın en sevdiği ve sürekli yerine getirilmesini farz kıldığı ibadetler arasındadır. Kaza veya nafile namazlarda da sehiv secdesinde bulunmak, yapılan yanlışı o anda düzeltmek gerekir. Ancak sehiv secdesinin kılınması için kılınmış namazın yeniden kılınmasına gerek yoktur.

Sehiv secdesinde bulunmak için kılınan namazın dini yükümlülüğü önemli değildir. Namazın temelinde Allah’a ibadet etmek, şükretmek ve kulluk görevini yerine getirmek bulunur. Bu nedenle yanlış kılınan herhangi bir namazın sonunda sehiv secdesinin yapılmasına mani olacak bir durum yoktur.

Kısaca, sehiv secdesinin temel nedeni kusurlu kılınan namazların yeniden kılmadan telafi edilmesidir. Herhangi bir durumdan dolayı yapılan yanlışlıkların fark edilmesinin hemen ardından, son rekatta namazı bozmadan yapılması gerekir. Bu sayede namazı yeniden kılmadan kusurların örtülmesi mümkün hale gelir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.