Selamlaşma ve Faziletleri Nelerdir?

Toplum Contributor
ID 178533633 © Szefei | Dreamstime.com
Fotoğraf: ID 178533633 © Szefei | Dreamstime.com

Selam! Arapça kökenli bir kelime olan selam “Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba” anlamlarına gelir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed selamlaşma adabına çok önem verirdi. Bir hadisi şerifinde “Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.” (Tirmizi) buyururlar. Buradan anlaşılacağı üzere dinimiz selam almaya ve selam vermeye önem verir. Bu bağlamda, selam vermek sünnet; selam almak ise farz olarak kabul edilir.

Selam teriminin sözlük anlamı; emniyet, huzur, rahatlık ve kurtuluş manaları taşır. Müslümanlıkta verilen selam ise “selamet ol ve Müslüman olarak öl” anlamlarına gelir. Buradan anlaşılacağı üzere İslam’da selam vermek aynı zamanda edilen bir dua olarak kabul görür.

İslam’da selamlaşma ne şekilde olur?

Dinimizde selamlaşmak için kullanılan farklı sözcük grupları bulunur. Bunlardan biri “Selamün aleyküm” diğeri ise “Es-selamu aleyküm” şeklindedir. Bunlardan Selamün aleyküm, Ve aleyküm selam şeklinde; Es-selamü aleyküm ise Ve aleykümüs selam şeklinde cevaplanır. Bu cevapların her ikisi de “Allah’ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi, sizin üzerinize de olsun.” manası taşır.

Hz. Muhammed selamlaşma ile ilgili hangi bilgileri verir?

İslam’da selamlaşmak Allah’ın selamını dağıtmak ve din kardeşine dua etmektir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz, selam alma ve selam verme konusunda müminleri teşvik etmiştir. Hz. Muhammed’in selamlaşmanın önemini vurguladığı bazı hadisler aşağıdaki gibidir.

Yirmi Müslümana selam veren bir mümin cenneti hak eder.” (Deylemi)

Tatlı dilli olmak, selamlaşmak ve yemek yedirmek cennete götürür.” (Hakim)

Mümin kardeşine selam vermek, yanına gelince ona yer göstermek ve hoşlandığı isimle hitap etmek, aradaki sevgiyi pekiştirir.” (Taberani)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisi şeriflerinden anlaşıldığı üzere selam vermenin hem dünyada hem de ahirette bazı karşılıkları vardır. Bunlardan dünya için olanı din kardeşleri arasındaki muhabbet ve sevginin artmasıdır. Bir toplumdaki insanlar arasında muhabbet artarsa, o toplumda huzurlu bir yaşam sürülür.

Selamlaşmanın ahirete katkısı da cennete götüren amellerden biri olmasıdır. Mümin bir kimsenin diğer Müslümanlara selam vermesinin cennete götüren bir iş olduğu da Hz. Muhammed tarafından açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Faziletleri nelerdir?

Selamlaşmanın önemi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından sık sık vurgulanmıştır. Bu bağlamda verilen selamı almak farzdır ve selamlaşmayı yaymak da oldukça faziletlidir. Efendimizin konuyla ilgili “Birbirinizi sevebilmenin yolu, aranızda selamlaşmayı yaymaktır.” (Tirmizi) buyurur. Buradan da anlaşılacağı üzere selamlaşmayı yaymak da müminlerin üzerine düşen bir vazifedir.

Günün birinde bir adam Hz. Muhammed’in yanına gelir ve İslam’da yapılacak hangi işin daha hayırlı olduğunu sorar. Peygamber Efendimiz de adamın sorusunu “Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermen.” (Buhari) şeklinde cevaplar. Bu kıssadan da çıkarılabileceği gibi selam vermenin İslamiyet açısından önemi çok büyüktür. Bu noktada Müslüman kimsenin tanıdığı ve tanımadığı din kardeşlerine selam vererek, selamlaşmayı toplum içerisinde yayması gerekir.

Kimlere selam verilmemelidir? Selam vermek her zaman teşvik edilen ve önemi vurgulanan bir davranış biçimidir. Ancak bazı zamanlarda, özellikle ibadet eden kimseye, selam verme zorunluluğu yoktur. Bu bağlamda; namaz kılana, hutbe okuyana ve bu hutbeyi dinleyenlere selam vermek, onların dikkatini dağıtabileceğinden bu kişilere selam verilmez. Kur’an-ı Kerim okuyan ya da vaaz veren kimselere de bu şekilde yaklaşılır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.