Haramdan Kaçınmak Sevaptan Önce Geliyor!

Toplum Contributor

Haramdan kaçınmak! İnsanlar ahiret hayatını güzel yaşamak için dünya hayatını da güzel yaşamalı, Allah’a kulluk etmeli ve onun için ibadetlerde bulunmalıdır. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’deki emir ve yasaklara uyarak, hem günahtan kaçmalı hem de iyi ameller işlemelidir. Yalnızca sevap işlemek veya yalnızca günah işlemekten kaçınmak dünya hayatı için yeterli olabilir fakat ahiret hayatı için yeterli değildir.

Sevap işlemeden önce haram ve günahtan kaçmak: Sevap işlemek ahiret hayatında kişilerin cennete gitmesini ve cehennem azabından korunmasını sağlayabilir. Fakat sevap işlemeden önce yapılması gereken şey haram ve günahtan kaçmaktır.

Haramdan kaçınmak neden çok önemli?

Haram ve günahtan kaçarken insanın aklına ahiret hayatı gelmeli, nefsinin ve şeytanın vesveselerine uymamalı, imtihanları başarısızlıkla sonuçlandırmamak için elinden geleni yapmalıdır.

Günahtan kaçmak, insanı Allah’a yaklaştırır. Allah ile dost olma yolunda atılan önemli bir adımdır. Günah ve haram olan şeylerden kaçmak, sevap işlemekten daha zordur. Günah işlemek istemeyen kimseler şeytanla ve nefisleriyle savaşmak durumunda kalırlar. Sevap işlemek isteyen kimseler ise yapacağı en ufak güzel bir hareketle sevap kazanabilir, mutluluk elde edebilir.

Haramdan nasıl kaçılır?

Müminler, içinde bulundukları iyi veya kötü durumlarda Allah’ı hatırlar, yaptıkları her şeyin hesabını kıyamet günü geldiğinde vereceklerini bilirler, dünya hayatını buna göre yaşarlar. Bu sebeple haramdan kaçar ve sevap işlemek için ellerinden geldiğince çabalarlar.

Haramdan kaçmak için ilk olarak Allah’a ibadet edilmelidir. Allah’a olan ibadet insanı dini hayata yakınlaştırırken şeytanı da bu kimselerden uzaklaştırır. Günah işlemeyi düşünmek, aklına getirmek insanın nefsi ile olan bir kavgasıdır. Bu kavgayı eğer kişi niyet ettiği haram davranışı yaparsa nefis kazanır, yapmazsa insan kazanır. İnsanın aklına getirip yapmadığı bu davranış, onun için sevaptan daha hayırlıdır.

Hz. Muhammed’in sevap işlemeden önce haram ve günahtan kaçmak ile ilgili hadisleri: Hz. Muhammed, günahtan kaçmanın sevap işlemekten daha zor olduğunu kullarına bildirmiştir. Bu sebeple yapılan iyi amellerin sevap olacağını söylediği gibi, günahtan kaçmanın daha büyük sevap olduğunu bir hadis-i şerifinde buyurmuştur: “Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nafile hac sevabından efdaldir.” (Deylemi)

Haramdan kaçmak dinimizde farz olan ibadettir. Tıpkı 5 vakit namaz, ramazan orucu, zekat vermek gibi haramdan kaçmak da insanın yerine getirmekle mükellef olduğu davranışlardan biridir. Bu sebeple haramdan kaçmak, nafile sevaplar işlemekten daha önemlidir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde, “Çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların (nafile) ibadetleri toplamından daha iyidir.” (Rıyad-un-nasıhin) buyurmuştur.

Günahtan kaçmak, insanların dinini kaybetmesini engeller. Bazı günahlar vardır ki, bu günahlar işlendiği takdirde imanını kaybedebilir. Hz. Muhammed bu günahlar için hadis-i şerifinde “Şu yedi büyük günahtan kaçının: 1- Allah’a şirk koşmak, 2- Büyücülük, 3- Katillik, 4- Harpten kaçmak, 5- Yetim malı yemek, 6- Faizcilik, 7- Namuslu kadına iftira etmek.” (Taberani) buyurarak Müslümanları uyarmıştır.

İslam’da haram ve günah kavramları…

Haramdan kaçınmak dinimizde çok önemlidir. İslamiyet’te bir farz ile haramın çakıştığı durumlarda, farzı terk etmek gerekir. Dinimizde bu konularda istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan biri de, sevap işlemeye çalışırken daha çok günah elde etmektir. Sevap işlemeye çalışırken, kişinin içinde bulunduğu durum sebebi ile aynı zamanda günah işlemesi gerekirse, hayırlı olan sevap işlemeye çalışmamaktır. Bu sayede günahtan da kaçılmış olacaktır.

İslam’da haramdan kaçmak, yeri geldiğinde sünnet ve sevap işlemekten önce geldir. Bir sevabı kazanırken içinde haram da bulunuyorsa o iş yapılmamalıdır. Bu durumlarda da haramdan kaçmanın sevabı, yapılacak farzın veya işlenecek iyi amelin sevabından daha fazladır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.