Sevgiyi paylaşmak nasıl kolay hale gelir?

Toplum Contributor
sevgiyi paylaşmak
Aryan Sudhakar-Unsplash

Toplum içinde sahip olunan bilgiyi ve sevgiyi paylaşmak oldukça önemlidir. Kişinin kalbindeki şefkat, merhamet, saygı gibi duyguların daha iyi hissedilmesini sağlar. Paylaşma eylemi karşılıklı olarak yapıldığı zaman hem içinde yaşanan devleti hem de bireysel yaşamı güzel şekilde etkiler. Bu nedenle insanlar sahip olduklarını saklamak yerine onları diğer insanlarla paylaşmayı alışkanlık edinmelidir.

İslam’da sevgiyi paylaşmak neden önemlidir?

Maddi yolla yapılan paylaşımlar kadar sevginin paylaşılmasının da İslamiyet’te yeri önem arz eder. Bir kimsenin sevgisini göstermek için yaptığı eylemler kendisine de benzerlerinin yapılmasını sağlar. Bu bağlamda, kalplerdeki sevgi paylaşılarak daha büyük hale gelir.

Yalnızca insanların birbirine duyduğu duygular olarak sınırlandırılamayan sevgi, hayvanlara karşı da gösterilmelidir. Onlara yiyecek vermek, içmeleri için su hazırlamak, hasta olduklarında tedavi ettirmek de sevgiyi paylaşmak olur. Ayrıca hayvanlara yapılan iyiliklerin fazileti yüksek olduğu için kişinin yaşamı hayırlı işlerle geçer.

Allah’ın ve peygamberlerin sevgisi de insanlar arasında paylaşılmalıdır. Bu paylaşım toplu şekilde yapılan ibadetlerle yerine getirilebilir. Allah’ın isimlerini zikretmek, sohbetlere İslami konuları dahil etmek Allah sevgisinin daha çok artmasına yardımcı olur.

Bilgiyi paylaşmak insana nasıl fayda sağlar?

Geçmişten günümüze kadar yaşanan tüm bilimsel gelişmeler tarihi bir birikimden meydana gelir. Teknolojinin şu anki kadar gelişmiş olması insanların edindikleri bilgileri paylaşmasına borçludur. İcat edilenleri geliştiren ve paylaşan insanlar sayesinde dünyada pek çok işin yapılması kolay hale geldi.

Sahip olunan bilgilerin paylaşılması donanımlı öğrencilerin yetişmesini sağlar. Ayrıca Allah’ın ilimlerinin öğrenilmesine vesile olunur. Bu durum Hz. Muhammed’in sünnetleri arasında yer aldığı için yerine getiren kimseler için güzel mükafatlar bulunur. Ayrıca öğretmenlik yapmayı, yol gösterici olmayı sağlayarak toplumda saygı duyulan bireyler olmayı sağlar.

Bilgi edinmek, akıl ve irade sahibi olan insana özgü bir durumdur. Kişinin Allah’ı ve yarattığı evreni anlayabilmek için kullandığı yoldur. Öğrenilen bilgileri hayırlı yolda kullanılması amacıyla paylaşmak da Allah’ın rızasını kazandırır. Onun adına iyiliklerin yapılmasını, insanların yaşamının kolaylaşmasını, hastaların şifa bulmasını sağlar.

Paylaşımcı bir birey olmak için nasıl hareket edilmeli?

Bir kimsenin paylaşımcı olabilmesinin en iyi yolu bencillikten uzak durmasıdır. Müminlerin bencil olması Allah’ın hoşnutsuzluğunu kazanmaya yol açabilir. Ayrıca bu duyguya sahip olan kimseler günah işlemeye daha yakın olur. Paylaşımcı kimselerse paylaştıkları her işten dolayı kazanç elde ederler.

Kıskançlıktan uzak durmak paylaşmayı çoğaltır. Başkasının elinde olanları kıskanmak, bu nedenle ona katkıda bulunmak istemeyen kimseler şeytana ve nefislerine yenik düşerler. Ancak insanların ellerinde bulunan her iş paylaştıkça daha çok olur. Allah, paylaşmayı adet haline getiren her kuluna hazinesinden çeşitli ödüller verir.

Paylaşmak için öncelikle sahip olmak, sahip olmak içinse çabalamak gerekir. Bir bilgi insanların hafızasına kendiliğinden düşmez, öncesinde araştırmalar yapılmalıdır. Kesinliği olmayan, kulaktan duyma, dedikodularla öğrenilen bilgilerin paylaşılması doğru değildir. Bir kimsenin paylaşımcı olması için iyi bir öğrenci olması, bilgiye aç olması gerekir.

Kısaca, paylaşmak yalnızca mal ve mülkle yapılan bir davranış değildir. Kişinin sahip olduğu duygular ve bilgiler de paylaşılarak çoğaltılabilir. Bu sayede yapılan küçük hareketler bile büyük sonuçlar elde edilmesini sağlar. Toplumun daha aydınlık ve güzel günlere ulaşmasına imkan sunarak paylaşımda bulunan herkese Allah’ın rızasını kazandırır. Ancak tüm hareketlerde Allah’ın hoşnutluğu göz edilmeli, insana zarar verecek iş ve davranışları paylaşmaktan kaçınılmalıdır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.