Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

İslam Contributor
şeytanın kardeşleri
Brxxto-Unsplash

Yüce kitabımız Kur’an, şeytanın kardeşleri ifadesiyle ne demek istemiştir? İnsanoğlu birçok günahla sınanmaktadır. Ancak saçıp savuranlar, israf bataklığına saplananlar böylesine ağır bir ifadeyle şeytanın kardeşleri olarak nitelenmektedir. İhtiyacı olup olmadığına bakmaksızın, başkalarının hakkını gözetmeden tüketmeye odaklanan ve kendilerine verilen nimetlere nankörlük edenler, şeytanın kardeşleri olarak görülmektedir. Çünkü bu sadece bireyleri değil, tüm toplumu içten içe çürüten öylesine büyük bir günahtır. Günümüz toplumunun geldiği içler acısı durum bunun en somut göstergesidir.

“Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.” (İsra, 27. Ayet)

Yaşadığımız dünya öylesine acımasız bir hal almıştır ki artık birçok toplum bu adaletsizliğe isyan etme noktasına gelmiştir. Milyonlarca insan karnını doyurmak, can güvenliğini sağlamak umuduyla çaresizce ülkesini terk edip zenginliğin kaynağı olarak gördüğü Batılı ülkelere göçmektedir. Dünyanın nerdeyse her bölgesi çile ve ıstırapla gözyaşı dökerken, zenginlik ve refah sınırlı bir bölgenin tekelindedir. Çoğu bölgede insanlar açlık, yoksulluk ve savaşlarla mücadele ederken, diğer taraf tam bir israf çılgınlığı içerisinde şuursuzca yaşamaktadır.

Varlık ve bollukla imtihan nedir?

İklim değişikliği, doğal afetler, kuraklık gibi kaçınılmaz durumlarla gezegenimiz, adeta bu israf düzenine olan öfkesini sergilemektedir. Modern dünya görüşü, Rabbimizin yaşamamız için sunduğu gıdaların “nimet” olma vasfını bizlere unutturmaktadır. Çok değil 50 yıl öncesine kadar, bir ekmek parçasına toplumumuzun gösterdiği hassasiyeti düşünürsek nereden nereye geldiğimiz daha iyi anlaşılır. Yediğimiz gıda, içtiğimiz su artık rızık olma kutsiyetinden uzaklaştırılıp metalaştırılmıştır. Kimi toplumlar yokluk ve kıtlıkla imtihan edilirken bazıları da varlık ve bollukla imtihan edilmekteler.

Tüketim insana suni bir rahatlama sunan moda haline gelmiştir. Sosyal medya tuzaklarıyla bu oyun her geçen gün daha da çığırından çıkmaktadır. Tüketim çılgınlığı diyerek maalesef bu anlayış ve dayatma hafife alınsa da aslında tüm toplumları içten içe kemiren bir şuursuzluk durumudur.

“Allah israf edenleri sevmez” (En’am, 141. Ayet)

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de konuyla ilgili ayetler, insanın verilen nimetler karşısındaki bu hoyratça tutumunun hiç de hafife alınacak bir durum olmadığını vurgulamaktadır. Konunun önemi, Allah’ın kullarından hoşnut olup olmamasının en önemli ölçütü olarak ortaya konmaktadır. İsraf eden insanların Rabbimizin sevgisinden mahrum olacağı En’am 141 ve Araf, 31. ayetlerde açıkça ifade edilmektedir.

Şeytanın kardeşleri ne demektir?

İsra Suresi’nde geçen şeytanın kardeşleri ifadesiyle israf edenlerle şeytan arasında benzerlik kurulmakta, hatta bu ikisinin kardeş olduğu vurgulanmaktadır. Şeytan; günahın, isyanın, kibrin ve kötülüğün timsalidir. Bu nedenle saçıp savuranların, şeytan gibi günaha, isyana ve kötülüğe alet oldukları anlatılır.  Aynı zamanda şeytanın nankörlüğünü açıklamak üzere “kefur” kelimesi kullanılmaktadır. Bu da nimetin kaynağını ve kıymetini görmezden gelme Allah’a karşı nankörlük etmekle açıklanmaktadır. İsraf edenler kendilerine verilen nimetler üzerinde başkalarının hakkı olduğunu da görmezden gelmektedir.

“Fakirin ihtiyacı, zenginin israfı kadardır” Hz. Ali (ra)

İsraf eden insanın saçıp savurduğu şey, aslında başkasının hakkının ihlalidir. Birinin hakkını ihlal etmek Allah katında en büyük günahlardandır. Rabbimiz kimsenin O’na kul hakkıyla gelmesini istemez. İsraf ederek nimeti hor gören, başkasının hakkını ihlal eden, böylece yaşadığı toplumu adaletsizliğe sürükleyen elbette şeytanın kardeşlerinden başkası olamaz.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.