Sıfır Atık Nedir? Daha Temiz Bir Dünya

Dünya Contributor

Son dönemde dünyanın yüzünü güldüren bir kampanya var. Yeni nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için başlatılan #sıfıratık  projesi tüm dünyada ses getirdi. Sıfır Atık nedir?

Dünyada başlatılan sıfır atık (#zerowaste) çalışmalarının yanı sıra Türkiye’de de çok önemli çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye’de geleceğe sürdürülebilir bir yaşam bırakmayı hedefleyen projenin sloganı “Deniz varsa, hayat var.” Cumhurbaşkanı’mızın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan projede, Türkiye’ye örnek olması amacıyla örnek bir ilçe oluşturulması hedefleniyor.  Projeyle birlikte, çevre kirliliği, israf ve boşa giden kaynaklara engel olunacak. İlk çalışmalar için 81 il ve 951 ilçede tarama yapılıyor. Avrupa’da ve Amerika’da uygulanan atıkları ayrıştırarak çöpe gönderme çalışması, seçilen pilot ilçede uygulanmaya başlayacak.

Sıfır Atık nedir?

Ekonomik kazanç sağlamayı da önemseyen projede, değerlendirilebilir atıklar, toplanarak geri dönüşüm tesislerinde işlenecek. Belirlenecek ilçeye otomatlar yerleştirilecek, bu otomatlara plastik, metal ve cam içecek ambalajları atılabilecek. Otomata atılan bu atıklar karşılığında telefonlara konuşma ve internet kontörleri yüklenecek. Bakanlıklar da bu değerli projeyi desteklemek için bilinçlendirme çalışmaları yapacak.

Sıfır Atıkile neler hedefleniyor?

Öncelikle atık oluşum nedenleri gözden geçirilecek böylece atık oluşumu engellenerek en aza indirgenmesi sağlanacak. Oluşan atıkların kaynakta ayrı biçimde toplanarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulması hedefleniyor.

Dünya üzerinde nüfus ve tüketim arttıkça, atıklar ciddi bir çevre kirliliğinin oluşmasına sebep oldu. Doğal kaynakları tehdit etmeye başlayan atıklar için acil bir önlem alınması gerekiyor. Doğal dengenin bozulması global ve bireysel düzeyde önlemler alınmasını sağladı.

Bu proje ile kazancımız ne olacak?

Verimlilik ve performans artacak. İsrafın önüne geçilerek maliyetler azalacak. Çevresel riskler düşüş gösterecek. Bilinçli tüketiciler artacak. Sıfır Atık siteminin bir kurumda uygulaması birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikle kurumda sıfır atık ekibinin yönetimini sağlayacak kişiler seçilmelidir. İkinci aşamada atıklar konusunda durumun ne olduğu tespit edilmeli. Kuruma özgü bir plan hazırlanmalı. Kurumdaki birimler dikkate alınarak ihtiyaçlar belirlenmeli. Kurumda bulunanlara yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalı. Biriktirme ekipmanları çalışanların kolayca ulaşabileceği yerlere, uygun aralıklarla yerleştirilmeli. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılmalı.

Ev hanımları da ev halkını bilinçlendirerek evde atıkların ayrıştırılması sağlanabilir. Plastik, cam ve metal atıklar ayrı kutularda biriktirilerek ilçedeki geri dönüştürme atık toplama yerleri bulunabilir.

#Sıfıratık projesi israftan kaçınmayı her zaman öğütleyen İslam diniyle birebir uyuşma gösteriyor. İslam’a göre evren dengedir, dünya dengedir, hayat dengedir. Dengesiz, ölçüsüz, hesapsız, kuralsız, gelişigüzel hiç bir şey mevcut değildir. İslam dini; yemeyi, içmeyi, giyinmeyi ve nimetlerden yararlanmayı öğütler. Tüm bunları yaparken dikkat ettiği tek bir ölçüt vardır. O da aşırılığa kaçmamak. Allah müsrifleri ve davranışta aşırılık gösterenleri sevmez. İhtiyacımız olan kadar tüketmek İslam dininin gerekliliklerinden biridir.

Dünya temizleniyor

#Sıfıratık projesi dengede bir dünya düzeni için gereklidir. Sadece tüketerek mutlu olmaya çalışan insan ruhen de yoksullaşır. Hayata kattığımız değerler ölçüsünde yaşamımızı anlamlı kılmak mümkün.

Kur’an’ı Kerim’de şöyle der

“Gökleri ve yeri koyduğu yasalarla yok olmaktan koruyan Allah’tır. Eğer onlar helak olacak olurlarsa, ant olsun ki, Allah’tan başka bunları tutacak artık hiç kimse yoktur.” (Fatır Suresi, 41. Ayet)

Fizik alemin genelindeki düzen ve denge gibi dünyadaki hayatın da düzeni, maddi-manevi dinamikleri ve bunları ayakta tutan dengeleri vardır. #Sıfıratık projesine sahip çıkarak bu dengeye destek olmak mümkün.