Sır tutmak neden önemlidir? Faziletleri nelerdir?

İslam Contributor
sır tutmak
Nickleickle-Dreamstime.com

Önemli konularda yaşananları, başka kimselerle paylaşılmaması gereken bilgileri saklamak sır tutmak anlamına gelir. İslam’da da sır tutmanın, kişiye verilen bilgileri korumanın önemi oldukça büyüktür. Bu bağlamda sır saklayan kimseler zorunda olmadıkça bu bilgileri başkalarıyla paylaşmamalı, gerektiği süre kadar gizli tutmalıdır.

İslam’da sır tutmak ve önemi nasıl bildirilir?

Hem müminler hem de Allah ve kul arasında sırlar bulunabilir. Bu sırların paylaşılması durumunda kişilerin zor duruma düşmesi mümkündür. Tarihte pek çok hükümdarın, bilgin kişilerin de sır sakladıkları bilinir. Bu sırlar paylaşılmış olsaydı toplum içinde, ülkeler arasında çeşitli karmaşalar oluşabilirdi.

Güvenilirliğiyle öne çıkan Hz. Muhammed sakladığı sırlarla bilinirdi. Eşler ve aile arasında sırların tutulmasını öğütleyerek huzurun korunmasını önerirdi. İslamiyet, kişilerin birbirlerinin mahremiyetine girmesine karşı çıkarak herkesin kendisine verilen sırrı koruması gerektiğini buyurur. Bu bağlamda diğer kimselerin sırrını saklamak da insanların yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur.

Kendisine verilen sırrı koruyan kişiler güvenilir ve dürüst kimselerdir. Allah’ın beğenisini ve hoşnutluğunu kazanma şansına sahiptirler. Ancak sırları yayan, başkalarını zor duruma düşüren kişiler işledikleri günahların hesabını verirler. Sırları koruyanlarınsa ödülleri hem dünya hem ahiret hayatında verilir.

Kişiye söylenen sırları saklamanın önemi nedir?

Bir sırrı yaymak, başkalarının duymasını sağlamak bir nevi emanete hıyanet etmektir. Bir kimseye ihanet etmekle aynı anlama sahiptir. Bu nedenle bir kişinin tutmayı başardığı sırlar o kimsenin güvenilirliğini ölçer. Özellikle eşler arasında bulunan ve gizli kalması gereken konuların yayılması İslam’da hoş karşılanmaz.

Edepli kimseler kendilerine söylenenleri bir başkasıyla paylaşma ihtiyacı duymaz. Sırrın büyüklüğü ne olursa olsun aldıkları emanetleri korurlar. Sahip oldukları ahlakı güzelleştirirken imanlarını güçlendirerek Allah’ın dostluğunu kazanırlar. Çünkü insanlar birbirlerine nasıl davranırsa Allah da kullarına aynı şekilde yaklaşır. Hz. Muhammed şöyle buyurur:

“Arkadaşının ayıbını gizleyen, bir ölüyü diriltmiş gibi sevap kazanır. Allah-ü Teala böyle kimsenin dünya ve ahirette ayıplarını örter.” (Hakim) Hadisten de anlaşılacağı gibi sır tutmak kişinin ayıplarını örtenin Allah olmasını sağlar. Bu kimselerin yanında Allah olduğu için zor zamanlardan kolayca geçerler.

Sırları saklarken nelere dikkat edilmeli?

Bir sırrı saklarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur. Bunlardan ilki, bir başkasını korurken diğer kişilerin kalbini kırmamaktır. Bahsi geçen konuyla ilgili yalan söylenmemesi, gerektiği durumlarda Hz. Muhammed’i ve sahabeleri örnek alarak susulması gerekir. Başkasının açığını vermemek ve günah kazanmamak için dikkatli davranılmalıdır.

Yayılmaması gereken, hayati önem taşıyan sırlar olduğu gibi küçük sırlar da bulunur. Ancak her halükarda kişiye verilen sırlar birer emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmaksa insanın sorumluluğunda olan bir konudur. Kişinin kötü duruma düşmemesi, toplumda ayıplanmaması, günah kazanmaması ve Allah’ın sevgisini kaybetmemesi için her türlü sırrı koruması gerekir.

Sırların saklanmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, nefis ve şeytana mukayyet olmaktır. Bir kimse taşıyamayacağı sırları alarak kendisine zulmetmemelidir. Aynı şekilde, sahip oldukları sırları taşımakta zorlanan kimseler önce Allah’a başvurmalı, onun yardımını almalıdır. Sır konusunda bir başkasından yardım almak o sırrın yayılmasına neden olabilir.

Kısaca, İslam’da sır saklamanın yeri ve önemi oldukça büyüktür. Bir kimsenin sakladığı sırlar, Allah tarafından ayıplarının örtülmesine yardım eder. Ancak paylaşılan sırlar günah kazanmaya neden olabilir. Özellikle aile içinde, eşler arasında bulunan konuların gizli tutulması ve başkalarına dedikodu olması için anlatılmaması oldukça önemlidir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.