Sohbet etmenin önemi nedir?

Toplum Contributor
dreamstime_s_136617772
@Milkos-Dreamstime.com

Mutluluk, hüzün, heyecan, korku gibi duygular yoğun olarak hissedildiğinde sohbet etmenin önemi daha iyi anlaşılır. İnsanlar duygularını başka insanlarla sohbet ederek paylaşarak kendisini daha iyi hisseder. Başka kimseler tarafından anlaşıldığını ve desteklendiğini hissederek daha doğru kararlar verir.

İnsan neden sohbet etme ihtiyacı hisseder?

Sohbet etmek, insanlar için doğal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç kişinin konuşarak kendini anlatması ve karşıda bulunan kişi tarafından anlaşılmasıyla giderilir. Her insan hayatında farklı yaşantılara sahip olduğu için başka biriyle iletişime geçerek kendisini anlatmak ister.

Sohbet edebilmek için farklı konular, sebepler, durumlar oluşturulabilir. Yalnızca vakit geçirmek amacıyla konuşulabileceği gibi kişilerin birbiriyle yardımlaşabilmesi için de sohbet edilir. İş yaşamında ve eğitim hayatında yapılan sohbetler daha eğitici durumdadır. Arkadaş, aile ve sosyal gruplar arasında yapılan sohbetlerse eğlence amaçlıdır.

Dini konularda sohbet etmenin önemi nedir?

Allah’ı yaşamın her anında anmak ve zikretmek gerekir. Sohbetleri dini boyuta taşımak hem kişinin bilgilenmesini hem de davranışlarına etki etmesini sağlar. Diğer Müslümanlarla yapılan sohbetlerden bilgi almak, ahiret gününü hatırlamak kişiye fayda sağlar.

Dini sohbetlerde karşıdaki kişiye merak edilen konular sorulabilir. Hz. Muhammed’in ve diğer peygamberlerin yaşamlarından söz edilebilir. Yaşanmış etkileyici olaylar dile getirildiğinde kişinin yaşamında daha dikkatli davranmasını sağlar.

Dini sohbetler arkadaşlar arasında yapılabileceği gibi İslam konusunda bilgili olan hoca ve öğretmenlerle de yapılabilir. Bu sohbetlerde taraflardan biri daha bilgili olacağı için İslam hakkında daha önce duyulmayan bilgilerin öğrenilmesi sağlanır.

İslam’ın bilime ve eğitime bakış açısı, akraba ilişkileri, dünyada yaşanan imtihanlar birer dini sohbet konusudur. Ayrıca peygamberlerin yaşamları, Kuran ayetleri, hadisler, teknolojinin İslam’a etkisi gibi konular hakkında sohbet edilebilir.

Çocuklarla dini konularda sohbet etmenin önemi oldukça büyüktür. Özellikle eğitim amacıyla yapılan konuşmalar çocukların dindarlığı üzerinde etkilidir. Doğru ve yanlışı ayırt ederken günahla sevabı ayırt edebilmeyi sağlar. Şükretmeyi, iyi davranışlara sahip olmayı, ibadetlerin neden yapılması gerektiğini sohbet yoluyla çocuklara aktarmak oldukça kolaydır.

Sınırlar nelerdir?

Her insanın özel bir yaşamı olduğu gibi kendine ait sınırları ve kuralları vardır. Kim olursa olsun sohbet ederken bu kurallara ve sınırlara dikkat ederek konuşmak gerekir. Sohbet etmek için seçilen konular, konuşma tarzı, sorulan soruların ne kadar özel olduğu düşünülmelidir.

Konuşurken ilk dikkat edilmesi gereken hakaret içerikli, kırıcı, alaycı sözlerden uzak durmaktır. Uyarıda bulunması gereken zamanlarda azarlamaktan uzak, açıklayıcı bir dil kullanılmalıdır. Ayrıca sohbet esnasında empati yapmak kolay bir iletişim kurulmasına yardımcı olur.

Sohbet edilen kişiye karşı aşağılayıcı, küçümseyici sözler kullanılmaması gerekir. Konuşulması istenmeyen konuları kapatarak başka konulardan söz edilmelidir. Ayrıca kişi yalnızca karşı tarafı değil kendisini de düşünerek sohbet etmelidir. Konuşmak istemediği konuları incelikle belirterek diğer konulara yönelmelidir. Bu sayede saygı ve sevgi çerçevesinde sağlıklı bir iletişim kurulur.

Sohbet edilen kişinin hayatta hangi figürde yer aldığına dikkat edilmelidir. İşveren, aile büyükleri, arkadaş ve çocuklarla edilen sohbetler birbirinden farklıdır. Özellikle ikili konuşmalarda mutlaka karşıdaki kişiye saygı duyularak konuşulması gerekir.

Sohbet esnasında bu kural ve sınırlara uyulmasıyla kişiler arasında hoş bir sohbet yakalanması mümkündür. İki tarafın da mutlu olduğu, anlattığı, anlaşıldığı konuşmalar yaşanır. Bu sayede tatsız olayların yaşanmasına engel olunmuş olur. Konuşmanın daha uzun sürmesi, akıcı ve keyifli olması durumunda insanlar arasında güzel bağlar oluşur.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.