Solunum Sistemi Organları Nelerdir?

Sağlık Contributor
robina-weermeijer-Pw9aFhc92P8-unsplash

İnsan yaşamının devamlılığını sağlayan önemli organların bir kısmı solunum sistemi içerisinde yer alır. Kur’an-ı Kerim içerisinde şöyle buyrulur:

“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam’a açar; kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır.” (En’am Suresi, 125. Ayet)

Söz konusu ayet tefsirinden anlaşılması gereken, nefes almanın insan için zaruri bir ihtiyaç olduğudur. Fiziki bir etmene maruz kalındığında nefes alıp vermekle ilgili dayanılmaz sıkıntılar çekilebilmektedir. Yerden yükseldikçe azalan basınç bunun bir örneğidir. Günümüzdeyse, dünyaya yayılan Covid-19 salgınıyla birlikte, nefes almanın önemi bir kez daha hatırlanmıştır.

Bu organların önemi nedir?

Hücre, doku ve organlara oksijen taşımakla görevli olan solunum sistemi içerisinde çok sayıda eleman yer alır. Ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler olarak sıralanır. Ağız ve burun aracılığıyla başlayan sistemde her organ farklı bir görev üstlenir.

Burun ve ağız sistemin dışarı açılan kapılarıdır. Yutak sayesinde burun ve ağız boşlukları soluk borusuna bağlanır. Soluk borusunun iki tarafında yer alan bronşlar akciğerlerle bağlantıyı kurar. Sistemin en önemli parçası olan akciğerse temel solunum elemanı olarak faaliyet gösterir.

İnsan solunumu isteğe bağlı bir faaliyet değildir. Dolayısıyla sessiz bir şekilde ve kendi halinde ilerler. Solunumun sekteye uğradığı durumlarda hücre ve diğer yapılar oksijensiz kalır. Kişide sırasıyla; kardiyak hassasiyet, beyin hasarı ve geri dönüşü olmayan beyin hasarı izlenir. Bu bakımdan solunum sistemi sağlığı hassas bir biçimde korunmalıdır.

Solunum sistemi sağlığını korumak için neler yapılabilir?

Aslında solunum sistemi sağlığı, alınabilecek basit birkaç önlemle daha sağlıklı bir seviyede tutulabilir. Bu noktada temiz hava almanın, sigara ve alkol gibi ürünleri tüketmemeye özen göstermenin önemi büyüktür. Bu iki faktör, içten içe solunum sisteminin büyün elemanlarını zayıflatmaktadır.

Solunum sistemi organlarını korumak için alınabilecek diğer önlemlerse; nefesi burundan almak, üşütmemeye özen göstermek ve gerektiği takdirde sistem aşılarını olmaktan kaçınmamaktır. Ufak görünen bu önlemler, hayati risk teşkil edebilecek hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bunun yanı sıra hastalık durumlarında iyileşme sürecini kısaltır. Her iki avantaj göz önüne alındığında bu önlemleri almak kaçınılmaz bir çaredir.

Covid-19 nefes almanın değeriyle ilgili neler öğretti?

Yaklaşık bir senedir tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü en fazla solunum sistemi üzerinde etki bırakmaktadır. Hatalığı bizzat yaşayan kişiler semptomları değerlendirirken öksürük ve nefes darlığına dikkat çekmektedir. Bu noktada sağlıklı bir solunum sisteminin hastanın iyileşme sürecine katkısı son derece önemlidir.

İslam inancında kişinin vücudu kendisine verilen emanetlerden biridir. Bu bakımdan kişi kendine iyi bakmakla ve olabildiğince sağlığını korumakla mükelleftir. Covid-19 ve buna benzer diğer hastalıklar, özellikle sigara tüketimi gibi zararlı alışkanlıkların etkisiyle daha ağır atlatılmakta veya atlatılamamaktadır. Bu noktada kişiye düşen en büyük vazife, bir gün hastalanabileceği riskinin farkında olmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaktır.

Her gün kendiliğinden ve sessizce gerçekleşen nefes alma eylemi kişinin yaşam devamlılığı için son derece önemlidir. Bu noktada Covid-19 virüsünün insanlara hatırlattığı en başlıca tema nefes almanın güzelliğidir. Öyleyse bugün de nefes alabildiğimiz, hastalıklara karşı mücadele edebildiğimiz ve sağlıklı olduğumuz için şükredelim. Hastalıkla mücadele eden ve iyileşmeyi bekleyen tanıdık tanımadık herkese de dua edelim.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.