Çocuğun Sorumluluk Kazanması Nasıl Olur?

Çocuklar Contributor
134136715 © Markara77 | Dreamstime.com
134136715 © Markara77 | Dreamstime.com

Çocuğun sorumluluk kazanması anne babalar vesilesiyle mümkün. İnsan, toplum ile yaşayan bir canlıdır. Bu sebeple içinde bulunduğu toplumun düzenini koruyacak bazı davranışlarda bulunması gerekir. Kişilerin yapması gereken şeyler onların sorumluluğudur. Toplumun en küçük birimi aile olduğu için aile içinde de kişilere verilen bazı sorumluluklar bulunur.

Sorumluluk nedir? Sorumluluk, bireyin yapması gereken ve yapmadığı zamanlarda hesap vermesi gereken tutum ve davranışlar için kullanılan bir kelimedir. Bir şeyi yapmak için üstlenen kimseler, o davranış için sorumlu olurlar.

Çocuğun aile içindeki görev ve sorumlulukları nelerdir?

Bir toplumun düzenini sağlamak için ilk önce aile içindeki düzeni sağlamak gerekir. Aile içindeki her birey, diğer bireylere karşı bazı sorumluluklara sahiptir.

Çocukların aile içinde bazı görev ve sorumlulukları bulunur. Bu görev ve sorumluluklar yetişkin bir insan için oldukça kolay davranışlar olsa da, çocuk tarafından yapılması istenir. Çocukluk dönemlerinde yüklenen sorumluluklar, o çocukların gelişimi için oldukça etkilidir.

Çocukların en önemli sorumlulukları anne ve babaya karşıdır. Anne ve babaya saygı duymak, onlara hizmet etmek, onları sevmek ve sözlerini dinlemek gerekir. Aile içinde nasıl yetişirse, büyükleri zaman da o şekilde davranacak olan çocuklara verilmesi gereken ilk sorumluluktur.

Anne ve babaya sevgi ve saygı göstermenin İslam’daki yeri de oldukça önemlidir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.”  (İsra, 17/23)

Çocuğun sorumluluk kazanması neden önemli?

Yavrularımızın bir diğer sorumluluğu gereksiz harcamalardan kaçmak ve tutumlu olmaktır. Aile bütçesine göre hareket etmek gerekir. İslam, israf edilen durumları hoş karşılamaz. Bu yüzden hem aile için hem de dini gereklilikler için bütçe konularına dikkat edilmelidir.

Çocuklar, aile içinde kendilerine verilen görevi yerine getirmelidir. Anne ve babaya işlerinde yardımcı olmalıdır. Bir iş için yardım gerekiyorsa kendisine ihtiyaç olup olmadığını sormalıdır.

Sevgi her şeyin başlangıcı!

Aile içindeki büyüklere olduğu gibi küçüklere de saygı ve sevgi gösterilmelidir. Kendisinden küçük birinden hizmet beklememeli, o kişiye şiddet uygulamamalıdır. Çocuk, bir başkasına zarar verecek her davranıştan kaçmalıdır.

Evin düzenini sağlamak için konulan bazı kurallar bulunur. Bu kurallar aile içindeki her fert tarafından uygulanmalıdır. Çocuklar da aile ile olan bağlarını güçlü tutmak için bu kurallara riayet etmelidir. Aile içi kurallara uyulmadığı zamanlarda huzursuzluk oluşur ve evin huzuru bozulur.

Sorumluluk almaktan kaçan çocuklar için neler yapılabilir? Çocuklar, yaşlarından ve bilgisizliklerinden dolayı bazı davranışlarda zorlanabilir. Bu sebeple sorumluluk almaktan kaçarlar. Ebeveynler bu duruma müdahale etmelidir.

Çocuklara sorumluluk almanın kötü bir durum olmadığının anlatılması ve gösterilmesi gerekir. Anne ve baba çocuğa sorumsuzluğun kötülüğünü göstermek amacıyla birer gün olmak üzere evdeki işlerini yapmayı bırakabilir. Evin pis kaldığını, yemeklerin yapılmadığını, çamaşırların yıkanmadığını ve bozulan aletlerin tamir edilmediğini gören çocuk, sorumluluğun bir düzen getirdiğini görecektir.

Anne ve babaya saygısızlık eden çocuklar için uyarılarda bulunarak bazı küçük cezalar verilebilir. Cezaları gören çocuklar, aynı davranışları tekrarlamaktan kaçarlar. Anne ve babasının kendisine olan sevgisini gören çocuk da onları seveceği için, aile içinde çocuklara karşı daima sevgi gösterilmelidir.

Sorumluluk, her bireye küçük yaşta aşılanması gereken bir özelliktir. Sorumsuz kimseler yalnızca kendilerine ve ailelerine değil, içinde bulundukları her ortama zarar verirler. İş, arkadaş ve sosyal ortamlarda sorumsuz kimseler sevilmezler ve o ortamda istenmezler.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.