Spor faaliyetleri ve İslam

Fiziksel Sağlık Contributor
spor faaliyetleri
Niklas Tidbury-Unsplash

Dinlenme kapsamında ele alınabilen spor faaliyetleri, kişinin hem zihin hem de beden yorgunluğunu attığı bir zaman dilimidir. Bu bakımdan dinimizde bazı şartlar aşılmadığı takdirde spor ve oyun gibi aktivitelere yönelmekte bir sıkıntı bulunmaz. Kişi isterse amatör olarak isterse de profesyonel bir biçimde spor dallarıyla alakadar olabilir.

Dünya tarihinde sporun geçmişi ne durumdadır?

Spor yapmaya olan ilgi eski çağlardan beri var olan bir olgudur. Günümüzde de sayısız çeşitlilik gösteren bu faaliyetlere oldukça ilgi gösterildiği görülebilir. Hatta büyük spor müsabakaları sayesinde, ülkeler arasında da bir dayanışma temeli atılmaya sağlanır. Bu bakımdan spor faaliyetleri dünya tarihinin her anına tanıklık etmiş sayılırlar.

Uygarlıklar; kendi yaşam alışkanlıkları, coğrafi koşulları ve kültürel yapısına bağlı olarak farklı spor dallarına ilgi duymuşlardır. Eski Türk medeniyetlerinde bu spor dallarını; yağlı güreş, cirit, okçuluk ve matrak olarak sıralamak mümkündür.

Hz. Muhammed tarafından önerilen spor faaliyetleri var mıdır?

İslam inancında, Müslümanlar açısından doğru ve yanlış sınırı oldukça açık şekilde belirtilir. Spor konusundaysa, dini ve dünyevi sorumluluklar geri plana atılmadığı müddetçe herhangi bir yasak konulmaz. Bu konuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de insanları spora teşvik ettiği bilinir. Atletizm, güreş, binicilik ve okçuluk; kendisinin teşvik ettiği bazı spor dallarıdır.

Atletizm, günümüzde olimpiyatlarda yer alan spor branşlarının başında yer alır. Koşu yarışı şeklinde de tanınan atletizm, İslami kaynaklarda da yer alır. Buna göre, sahabenin kendi arasında ufak yarışlar yaptığı bildirilir. Türklerin ata sporu sayılan güreş de yine Hz. Muhammed döneminde yapılan spor faaliyetlerinden biridir.

Okçuluk, atıcılık ve binicilik gibi sporlar, aslında savaşan toplumlarda savunma amacıyla da kullanılır. Kur’an-ı Kerim içerisindeki bir ayette şöyle buyrulur:

“Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilediğiniz ama Allah’ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir.” (Enfal Suresi, 60. Ayet)

Bazı hadis kaynaklarında yer aldığı üzere, yukarıdaki ayette geçen güç için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ok atma açıklaması yapmıştır. Bunun içinde kendisinin ok atmayı öğrenmeleri yönünde sahabeyi teşvik ettiğine dair rivayetler vardır.

Spor yapmanın faydaları nelerdir?

İnsan vücudu fanidir ve çoğu zaman da kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan kişinin hem fiziki hem de psikolojik sağlığına olabildiğince özen göstermesi gerekir. Bunlardan her ikisi üzerinde olumlu etkiler bırakan işlerden biri de kuşkusuz spor yapmaktır.

Spor yapmak en genel haliyle; sağlığın kıymetini anlamaya, yaşam kalitesini artırmaya ve fiziksel anlamda gelişmeye yardımcı olur. Vücut fonksiyonlarında ortaya çıkan çoğu problemin aşılmasında da yine spor faaliyetlerinin baskın etkisinden söz etmek mümkündür. Tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin hareketli bir yaşam tarzıyla, en aza indirilmesi de bunun en önemli örneklerinden biridir.

Yapılan araştırmalardan büyük bir kısmı spor yapmanın insanların stresini azaltmaya yardımcı olduğunu gösterir. Bu bakımdan spor yapan insanların motivasyonu yüksek ve daha mutlu bireyler olduğu dikkat çeker.

Kısacası, spor yapmak her açıdan kişiye fayda sağlayan bir iştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de zaman zaman insanları spor yapma yönünde teşvik etmiştir. Burada önemli olan dini şartların dışına çıkmadan ve diğer sorumlulukları göz ardı etmeden spora devam edebilmektir.

YAZI: İPEK ATACAN