Su ve Müzikle Tedavi Nasıl Olur?

Sağlık Contributor
wuilmar-matias-morales-YExv3wUWYBc-unsplash

Alternatif tıp yöntemlerinde son zamanlarda kullanılan bir metot da su ve müzikle tedavi şeklindedir. Geleneksel tıpta oldukça sevilen bu metotta hem suyun hem de müziğin iyileştirici etkisinden yararlanılmaktadır. Aslında su ve müziğin hastalıkları tedavi etmek için kullanılması çok eski tarihlere dayanır.

İnsanlar geçmiş çağlardan günümüze kadar olan süreçte farklı tedavi yolları denemişlerdir. Bunlardan bir kısmıysa birlikte kullanılarak başarıya ulaşmıştır. Müzik bu noktada çoğu tedaviye uyum sağlayabilen bir araç olarak ön plana çıkmayı başarmıştır. Bu bağlamda müzik milattan önce, ameliyatlarda kullanılmıştır. Bu kullanımın hem hasta hem de ameliyatı yapan kişi üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu kısa sürede anlaşılmıştır.

Su ve müzikle tedavi uygulaması organlar üzerinde nasıl bir etki bırakır?

Su ve müzikli tedavi, kişinin fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklarını hafifletmek için kullanılır. Akademik düzeyde yapılan pek çok araştırma özellikle müziğin depresyon ve anksiyete gibi hastalıkları olumlu düzeyde etkilediğini göstermiştir. Beraber uygulanan su ve müzikle tedavi aşamasındaysa hissedilen ağrı düzeyinin hafiflediği kanıtlanmıştır.

Modern tıp tarafından yapılan araştırmalarda psikolojik sağlığın, fiziksel sağlık üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Stres tarzı yoğun duygulardan etkilenen başlıca organsa kalptir. Müzikle tedavi, bu noktada ortak bir görev üstlenmektedir. Buna göre, beyin ve kalbin ortak bir noktası da ses ve müziği algılayabilmesidir.

Müzik dinleyerek hissedilen ağrı veya acının azaltılması mümkün mü?

Uzun yıllardır farklı duyguları anlatmak için kullanılan müzik, bir süre sonra tedavi amaçlı kullanılmaya başlamıştır. Sonrasındaysa müziğin insan bedeni üzerindeki etkileri açıklığa kavuşturulmuştur. Bu bağlamda, psikolojik duruma uygun bir müzik dinlemenin ağrı ve acıyı azaltacak bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır.

Müziğin insanın dikkatini dağıtmaya yardımcı bir araç olduğu yaygın bir kabuldür. Dikkatin dağıldığı bu zaman dilimi aynı zamanda kişi için bir dinlenme anıdır. Bu esnada vücutta pek çok değişim yaşanır. Nefes alıp verme hızı, kalp ritmi ve duygusal dalgalanmalar müziğin ritmine uyum sağlar. Yani bir nevi iyileşme süreci başlar.

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde ve Hz. Muhammed’in hadislerinde su nasıl geçer?

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde suya yer verildiği görülür. Bunlardan bir kısmında doğrudan su ifadesi yer alırken geri kalanında sudan yağmur olarak bahsedilir. İnsanların ve diğer varlıkların sudan yaratıldığına da vurgu yapılır. Bu ayeti kerimeler göz önüne alındığındaysa suyun insan yaşamı için vazgeçilmez bir yapı taşı olduğu sonucuna varılır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinin bir kısmı da suyla alakalıdır. Kendisi, suyun temizlik için kullanılması, kirlenmemesi ve tasarruflu kullanılmasıyla alakalı pek çok uyarıda bulunmuştur. Hastalıkların tedavisinde suyun kullanılabileceğiyle alakalı hadislerle karşılaşmak da mümkündür.

Hz. Muhammed’in bir hadisi şerifinde, “Hararet, cehennemden bir kabarmadır. Hararetinizi (soğuk) su ile soğutunuz.” (Buhari) buyrulur. Suyun hastalık ve rahatsızlıklar üzerindeki etkisi yalnızca hararet ile sınırlı değildir. Bu bağlamda, hastalıklar uzun zamandır suyla da olumlu yönde hafifletilebilmektedir. Yani su da tıpkı müzik gibi iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

Kısacası insanın yaradılışında bulunan su, yaşamak için bir zorunluluk olduğu kadar yaşamın zorlukları için de bir çıkış yoludur. Müzik ve suyun bir arada kullanıldığı geleneksel tedavi yöntemiyle insanın hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı belli bir oranda iyileştirilebilmektedir. Bu iki bileşen doğrudan iyileştirici olmasa bile iyileşme sürecini kısaltan faktörlerdir. Söz konusu etkisinin tam olarak anlaşılmasıysa insanlar açısından büyük bir zamanı kaplamıştır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.