Bidatlardan Sakınmak Önemli midir?

İslam Contributor
ID 9903588 © Salahudin | Dreamstime.com
ID 9903588 © Salahudin | Dreamstime.com

Hz. Muhammed, İslam’ı öğretmesi ve Allah’a olan inancın yaşanması için insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin uygulanması, İslam’ın yaşanması ve sorunlar yaşadığında yol göstermesi için Hz. Muhammed’e gidilmiştir. Bidatlardan sakınmak neden çok önemli? Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun sünnetleri ve hadisleri Kur’an-ı Kerim rehberliğinde ikinci bir yol olarak tercih edilmiştir.

Sünnet ile yaşamanın önemi nedir?

Hz. Muhammed iyi ahlaklıydı. Bu sebeple yaptığı davranışların tümü iyiydi. Adaletli, hoşgörülü, alçak gönüllü, dürüst ve güvenilir bir kişiliği vardır. Müslüman kimseler de Allah’ın gönderdiği son peygamberi hayatlarının her alanında örnek alır.

Sünnet, Hz. Muhammed’in davranışlarının tümüne verilen bir addır. Hz. Muhammed’in davranışlarını örnek almak kişileri daha iyi bir Müslüman yapar. Kişileri kötü işlerden korur ve iyi şeylere yönelterek Allah’a olan yakınlığı sağlar.

Hz. Muhammed’in sünnetlerine uymak aynı zamanda Kur’an’a uymak demektir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’e ve sünnetlerine uymanın önemi olarak buyurulmuştur:

“De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Al-i İmran 3/31)

Bidatlardan sakınmak gerek…

Hz. Muhammed her davranışı ile örnek alınması gereken bir peygamberdi. Vefatının ardından da hadisleri ve sünnetleri Müslümanlar tarafından ciddiyetle korunmuştur. Fakat bazı çıkarcı kimseler kendisinin ardından onun davranışı olmayan şeyleri onunmuş gibi göstermiştir.

Bidat, İslam’da Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkmış farklı davranışlar ve düşüncelerdir. Bu davranış ve düşünceler çoğu zaman İslam’a uymamaktadır fakat iyi olanları vardır. Kötü olan bidatların temelinde İslam’ın güzellikleri yoktur ve sonradan uydurulmuştur. Bidatların bir kısmı olmayan ibadetleri sevap olarak görmüş, olan ibadetlerde de birtakım değişiklikler yapmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de yaşanan anlaşmazlıklarda ve olumsuz olaylarda Allah’a ve onun Resulüne başvurulması gerektiği buyurulmuştur: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.” Hz. Muhammed’in vefatından sonra da yapılması gereken şey Kur’an-ı Kerim’i örnek olarak almak ve diğer durumlarda Hz. Muhammed’in sünnet ve hadislerine başvurmaktır.

Bidat-ı seyyideden (kötü bidattan) sakınmak, dinde doğruluğu Kur’an’da ve Hz. Muhammed’in davranışlarında olmayan şeylerden sakınmaktır. İbadetlerde değişiklik yaparak ve bunların sevap olduğu düşünülerek doğru olmayan davranışlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Eğer dinde bir konu hakkında yorum yapılmamış ise, o zaman İslam bilginlerine gidilmeli ve bu durum hakkındaki doğru ve yanlışlar o kişiden öğrenilmelidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sünnetleri nelerdir?

Allah’ın resulü Hz. Muhammed’in günlük yaşamında olan davranışların her biri sünnettir. Sünnetler sağlık, din, ilim, savaş, eğitim gibi konularda oldukça faydalı ve yararlıdır.

Hz. Muhammed’in çıplak ayakla namaz kılmaması, kahkaha atarak gülmemesi, Allah’a sürekli dua etmesi, Allah’tan af dilemesi, gördüğü kimselere selam vermesi, hacamat yaptırması, sağ tarafına yatması, yemeği sağ el ile yemesi, bir yere gireceği zaman sağ ayak ile girmesi gibi davranışların tümü sünnettir.

Bidatlara uyulmalı mıdır? Birçok din adamına göre bidatlar ne olursa olsun onlardan sakınılmalıdır. Diğer kısmına göre ise kötü bidatlardan sakınılmalı ve iyileri yapılmalıdır. Kendi aralarında çıkmaza giren kişiler ciddi tartışmalar yaşamaktadır. Bu konudaki en güzel açıklamayı ise Peygamber Efendimiz “Peygamberlerinden sonra dinlerinde bid’at uyduran her ümmet, sünnetten de o bid’at kadar bir sünneti zayi etmiş olur.” (Et-Tergîb ve’t-Terhîb Trc) buyurarak açıklamıştır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.