Sünnet Olmak Sünnettir!

Çocuklar Contributor
dreamstime_s_50063675
Fotoğraf: ID 50063675 © Serdar Başak-Dreamstime.com

İslam’da sünnet olmak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den erkeklere intikal eden “sünnet” olan bir uygulamadır. Sünnetin hangi yaşlarda yapılacağının kesinliği yoktur ancak buluğ çağına gelemeden her erkek çocuğuna sünnet olma hükmü verilmiştir.

İslam dininde sünnet olma Kur’an-ı Kerim’de geçmez. Sünnetin kelime anlamının Peygamber Efendimiz’in emir, yasak ve tavsiyeleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Müslümanlar kendi hayatlarına çekidüzen verirken Peygamber Efendimiz’in hal ve harekelerini örnek alırlar. Onun emir ve yasaklarını uygulamayı bir görev olarak görürler. İşte sünnet olmak da Kuran’da ayet olarak bildirilmese de Peygamber Efendimiz’in sünnetidir. Bu nedenle her Müslüman erkek, sünnet ettirilir.

İslam dininde temizlik şarttır. Allah Müslüman’a temiz olmasını emreder. Temiz olmak için nasıl tıraş oluyor, abdest alıyor, duş alıyor, diş fırçalıyorsak sünnet de bunu için yapılır.

“Temizlik, imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet 1).

Sünnet olmak neden faydalı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sünneti tavsiye ediyorsa bunun mutlaka temiz olma dışında fizyolojik de faydaları vardır. Sünnet olan erkekler prostat kanserine daha az yakalanır, cinsel organları daha az mikrop kapar, cinsel hayata faydası vardır, eşini hamile bırakma yüzdesi daha fazladır.

Sünnet cahiliye dönemi Araplarında hem kadında hem de erkeklerde vardır; ancak Müslümanlar’da sünnet sadece erkekleredir; kadınlara değil! İslam’da sünnetin geçmişi İbrahim Peygamber’e dayanır. Ondan sonra bütün peygamberlere ve onlara uyanlara kadar süre gelmiştir. Peygamber Efendimiz’in sünnetle ilgili hadisinden de anlaşılacağı üzere sünnet bizde temizlik esasına dayanır.

“Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.” (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel, Müsned).

Kuran’da sünnetle ilgili bir ayet olmamasına karşın Müslüman’lığın ayırt edici bir özelliğidir. Bir insanın Müslüman olup olmadığını anlamak için sünnetli olup olmadığına bakılır.

Sünnet olmanın tıbbi açıdan da faydaları vardır. Uzmanların yapmış olduğu araştırmalara göre sünnet olan kişilerin idrar yolu iltihabı, HIV virüsü, sünnet bölgesi kanseri, mantar gibi hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür; ayrıca sünnet olan kişinin eşinin de rahim kanserine yakalanma riski düşüklüğü de yapılan araştırmalarda mevcuttur.

Halk geleneği sünnet…

Sünnet olma ayeti kerimlerde yoktur fakat Peygamber Efendimiz’in sünnet olmayı hadisi şeriflerde belirtmesi ve bunu kendi hayatında uygulamasıyla bu, bir halk geleneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk toplumunda buluğ çağına gelmeden çocuklar sünnet olur. Bu babanın evladına vazifesidir. Türk toplumunda sünnete çok önem verilir onun için özel kutlama törenleri düzenlenir. Sünnet olacak çocuk için özel kıyafetler alınır, yemekler yapılır, sünnet düğünüyle çocuğun erkekliğe ilk adımı aile, akraba ve yakın çevreler tarafından şenlik havasında kutlanır.

Sünnet olacak çocuğun baba tarafından bir kimseye kirvelik görevi verilir. Kirve gerekirse çocuğun sünnet masrafını üstlenir, onun sünnet korkusunu gidermek için yanında olur ve daha sonra çocuk üzerinde babaya yakın hak sahibi olan kimse olur. Sünnet olan çocuğa hediyeler verilir, para takılır, kınalar yakılır mevlit okunur.

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için devlet toplu sünnet törenleri düzenler. Bu da sünnetin toplumda ne kadar önemli bir gelenek olduğunun başka bir göstergesidir.

Sonuç olarak, Kuran’ı Kerim’de sünnet olma ayet olarak geçmese de Allah biz kullarına yol gösterici olarak sevgili Peygamberimizi göndermiştir. Onun kendi hayatına uyguladığı her şeyin bir sebebi ve  fazileti mutlaka vardır.