Takva Nedir? Nasıl Yaşanır?

Felsefe Contributor

Takva nedir? En genel hali ile Allah’a yakınlık duymak ve ebedi vuslat yaşamaktır. Takva kapısından giren müminler Allah’ın merhametine sığınarak yaşamaya devam eder. Bu esnada da ahiret yaşamına zarar verebilecek her türlü davranıştan titizlikle korunur ve günah işlemekten de kaçınır. Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde müminlerin takva sahibi olmaları öğütlenir. Konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de

“Bu Kur’an insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve öğüttür.” (Al-i İmran Suresi, 138. Ayet) geçer.

Takva nedir? Takva hayatı nasıl yaşanır?

Allah’ın rızasını kazanmak, ilahi ikramlardan yararlanabilmek ve cennete girebilmek için çabalamak demektir. Bu nedenle de takva sahipleri her nefeslerinde Allah’ın rızasını alabilmek için adım atar. Takva hayatı yaşayanlar, sürekli Allah’ı ve ahireti düşündükleri için de Allah’a büyük bir muhabbet besler. Kulun Rabb’ine beslediği bu muhabbet, dünya üzerindeki insanlara ve diğer varlıklara da bulaşır. Takva sahibi kişi, çevresindeki her şeye merhamet beslemeye başlar.

Takva hayatını benimseyen kişiler yalnızca salih bir mümin olmaya çalışır. Dünya hayatında erişeceği itibar yerine Allah’a layık bir kul olmaya çalışırlar. Onlar için dünyada açan çiçek ve öten kuşlar, ilahı bir ikramdır. Takva hayatı yaşayanlar da Kur’an-ı Kerim’de hidayet sahibi ve bahtiyar olarak nitelendirilirler.

Esasen takva sahibi olan insanlar benzer niteliklere sahiptir. Bu bağlamda, onlar kendileri gibi Allah dostu olan diğer kimselerle vakit geçirirler. İnsanın en büyük düşmanı olan nefislerine hakim olmayı bilirler ve dilleriyle de kimseyi incitmezler. Nefsinin istediği ancak kendisine ahirette zararı dokunacak işlerden uzak dururlar. Allah tarafından kendisine gönderilen nimet az olsa bile buna şükrederler ve bunu zenginlik olarak görürler.

Takva sahipleri masadan tam olarak doymadan kalkarlar. Bunun sebebi de helal kazanıldığı bilinmesine rağmen nimetlere haram karışmış olma olasılığıdır. Tevazu sahibi oldukları için de herkesin kurtulduğunu ancak kendilerinin ziyan olduğu inancını benimserler.

Mükafatı nedir?

Kur’an-ı Kerim’de takva sahibi olan insanların  mükafatlandırılacağını haber eden bazı ayetler bulunur. Bu ayetler ise aşağıdaki gibidir.

“Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanızdır.” (Hucurat Suresi, 13. Ayet)

“Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın.” (Ahzab Suresi, 70 ve 71. Ayet)

“Onlar ki, iman etmişler ve takvaya ermişlerdir, işte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun!” (Yunus Suresi, 63. Ayet)

Kur’an-ı Kerim’de takva sahiplerini işleyen ayetlerden anlaşılacağı üzere onlar Allah dostudur. Allah da onların dostudur. Bu bağlamda takva sahiplerinin, bu davranışlar sürdürdüğü sürece, günahları bağışlanır. Kendilerinin hem bu dünyadaki hem de ahiret yaşamındaki nimetleri artar. Ayrıca takva sahipleri dünya yaşımda Allah’ın rızasını alırlar ve cennette de emin bir makamın sahibi olurlar.

Takva hayatının örnekleri… Aslında takva sahibi kimseler, günlük yaşamlarında en ufak davranışları bile hassasiyetle tamamlarlar. Bu bağlamda, namaza durmadan elbisesindeki ufak lekeyi temizleyen Ebu Hanife hazretleri, yurtdışına giderken yanında abdest suyu ve yiyeceklerini taşıyan Osmanlı sultanı için takva sahibi denebilir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere takva, harama düşme endişesi yaşamaktır. Harama düşmemek için de önceden önlem almayı gerektirir.

Bir başka deyişle takva, dinin özü olarak nitelendirilebilecek bir durumdur. Takvalı bir yaşama devam etmek de hem dünya hem ahiret yaşamını güzelleştiren bir haslettir. Takvadan uzak bir biçimde yaşanan hayat, nefsin arzularına yenik düşmüş ve nefis mücadelesinde kaybedilmiş bir hayattır.