Allah ve Varlık Felsefesi Nasıldır?

Felsefe Contributor
ID 118595808 © Simone Brambilla | Dreamstime.com
ID 118595808 © Simone Brambilla | Dreamstime.com

Kişilerin coşkulu dindarlığı tasavvuf göstergesidir. Ahlak ve varlık felsefesi ise derin anlamlar içerir. Hicretten bir süre sonra tasavvuf ayrı bir ilim halini almıştır. Kişilerin davranış biçimi haline gelen tasavvuf, ruhun olgunluğunun simgesidir. İnanç ve ibadet ile Allah’ın dostluğunu kazanmayı sağlar.

Tasavvuf nedir? Kalp temizliği ve güzel ahlakı konu alan bir ilimdir. Müminleri Allah’a yakınlaştırır. Bu yakınlaşma dünyadan çok ahirete değer vermek, diğer Müslümanlardan daha çok ibadet etmek ve nefse sahip çıkmak ile mümkündür.

Tasavvufi düşüncede Allah ile varlık arasındaki ilişki nasıldır? Tasavvuftaki en önemli konulardan biri Allah ile varlık ilişkisidir. Bu ilişki, insanı ibadet etmeye ve Allah’a yakınlaştırmaya götürür.

Allah, tüm kainatı yaratmış ve insana kendisine ibadet etmesi için akıl ve irade vermiştir. İnsan, evrene ve evrenin düzenine bakarak Allah’ın kudretini, varlığını ve birliğini anlayabilir. Kul ile Allah arasında özel bir bağ, özel bir ilişki vardır.

Tasavvuf düşüncesinde her şeyin ruhu var mıdır?

Tasavvufi düşüncede, yaratılmış her şeyin bir ruhunun bulunduğuna inanılır. İnsan ise yaratılmış varlıklardan en yüce olanıdır. Akıl ve irade sahibi olarak sorgulayıp düşünebilir, iyi ve kötüyü ayırt edebilir, sebep sonuç ilişkileri kurabilir. Böylelikle Allah’ı tanıyabilir.

Tasavvufta yer alan ahlaki ilkeler nelerdir? Allah inancına ve sevgisine sahip olmayan kimseler tasavvuf ilmi ile ilgilenemez. Allah sevgisi ve korkusu, tasavvuf için oldukça önemlidir. Bu sebeple tasavvufta bazı ahlaki ilkeler yer almaktadır.

Ahlak ve varlık felsefesi idrakı neden önemli?

Allah sevgisi, diğer her şeye olan sevgiden daha üstündür. Allah’ı seven kimseler onun yarattıklarını da Allah için sever. Allah da kullarını çok sevmektedir. Bu sebeple Allah’a dost olmak mümkündür.

Müslümanların birbirlerini sevmesi: Sevgi, İslam’da yalnızca Allah’a ve onun peygamberi olan Hz. Muhammed’e karşı değildir. İnsanlar bir çok şeyi sever, onlara değer verir. İnsanı da Allah rızası için sevmesi gerekir.

Dünya hayatına aldanmayarak ahireti tercih etmek: İnsanlar, dünya hayatında bir test içindedirler. Yaptıkları her doğru ve her yanlış ahiret hayatında karşılarına çıkacaktır. Yapılan amellerin güzelliğine göre ahiret hayatlarındaki güzellik belirlenecektir. Tasavvuf sahibi olabilmek için ahiret hayatı tercih edilmelidir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.