Tebbet Suresi ve faziletleri nelerdir?

Dua İpek Atacan
Renkli bir kuş
Jason Hafso-Unsplash

Müslümanlar tarafından sık sık okunduğu için Tebbet Suresi ve faziletleri merak edilen ve araştırılan bir konudur. Sure, toplamda beş ayeti kerimeden oluştuğu için rahatlıkla ezberlenebilir. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan herhangi bir anda bu sureyi okumakta ve faydasını Allahü Teala’dan dilemekte fayda vardır.

Genel nitelikleri nelerdir?

Mekke döneminde nazil olan surelerden biri de Tebbet Suresi’dir. Fatiha Suresi’nin ardından vahiy edilen bu sure toplamda beş ayetten oluşur. Surenin, Ebu Leheb’in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e karşı yanlış bir konuşması üzerine indirildiği rivayet edilir. Buna göre, Hz. Muhammed Kureyş mensuplarına kendisinin azaba karşı uyarıcı bir elçi olduğunu söylemiştir. Bu laflara karşılık olarak da Ebu Leheb “Kahrolası! Bizi bunun için mi buraya çağırdın?” diyerek karşılık vermiştir. Yaşanan bu olayların ardından da Tebbet Suresi nazil olmuştur. (Buhari)

Neler anlatılır?

Beş ayeti kerime içeren Tebbet Suresi, Ebu Leheb’ kahredilmesiyle başlar. Ardından da hem onun hem de karısının büyük bir azapla karşılaşacağı bildirilir. Söz konusu ayetlerde şöyle buyrulur:

“Ebu Leheb’in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O, alev alev yanan ateşe atılacak! Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak.” (Tebbet Suresi, 1-5. Ayet)

Ayeti kerimede bahsi geçen Ebu Leheb aslında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in amcasıdır. Bu bakımdan kendisinin Hz. Muhammed’in yanında durması ve kendisini düşmanlarına karşı koruması, desteklenmesi beklenmiştir. Ancak Ebu Leheb, beklenenin tam tersi bir tutum sergilemiştir. Dolayısıyla da kahrolsun şeklindeki bedduanın muhatabı olmuştur.

Müslümanlar açısından Tebbet Suresi ve faziletleri nelerdir?

Çoğunlukla ezbere bilinen Tebbet Suresi ve faziletleri oldukça çoktur. Ancak Tebbet Suresi, genellikle hastalara karşı şifa olmasıyla tanınır. Her çeşit hastalığa karşı kalkan olan bu sure, hasta kimselerin Allahü Teala’nın da izniyle şifa bulmasına yardımcı olur.

Tebbet Suresi’nin Müslümanlar açısından bir diğer fazileti de hastalığa karşı olduğu gibi nazara karşı da etkili olmasıdır. Bu bakımdan, nazardan korunmak için nazar surelerine ek olarak Tebbet Suresi’nin de üç kez okunması tavsiye edilir.

Hastalık ve nazarın dışında Tebbet Suresi düşmanlardan emin olmak, düşmandan korunmak ve ona galip gelmek maksadıyla da okunabilir. Bu bakımdan, haksız yere güdülen düşmanlığa galip gelmek, Tebbet Suresi faziletleri arasında sayılan bir husustur. Dolayısıyla Allah’ın izniyle haklı kişi, haksız sayılan düşmanına karşı davasını kazanır.

Kısacası, İslam dininde Müslümanlara indirilen surelerin her biri fayda ve fazilet bakımından pek kıymetlidir. Bu kıymetli surelerden biri de toplamda beş ayeti kerime içeren ve kolaylıkla ezberlenebilen Tebbet Suresi’dir. Surenin ilk ayeti Ebu Leheb’e edilen bir beddua ile başlar.

Sure okunurken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in haksız yere düşmanlık güdenlere galip geldiği gibi, yersiz düşmanlıklara karşı korunmak umulur. Dolayısıyla Tebbet Suresi’nin faziletlerinden biri Allah’ın izniyle düşmanlara karşı galip gelinmesidir.

Fatiha Suresi’nin ardından nazil olan bu sure, her türlü hastalığa karşı okunabilir. Nas Suresi ve Felak Suresi’ne ek olarak üç kez okunduğundaysa nazardan korunmaya ve kurtulmaya yardımcıdır.

İnsanın başına gelen felaketlere karşı sığınabileceği en önemli yer dua kapısıdır. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıldığı zaman hayıflanmak yerine bu surelerin fayda ve faziletlerinden yararlanmayı ummak, bolca da dua etmek gerekir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.