Tefsir Bilimi Nedir? Uydurma Tefsirin Hükmü Nedir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
ID 94976136 © sanfar azeez | Dreamstime.com
ID 94976136 © sanfar azeez | Dreamstime.com

Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermek ve Allah’ın emirlerini bildirmek amacıyla indirilmiştir. Dilinin Arapça olması sebebiyle diğer insanların anlayabilmesi için çevirileri yapılmıştır ve orijinal hali bozulmadan günümüze kadar korunarak gelmiştir. Fakat yapılan çevirilere rağmen anlaşılamayan ve kişiler arasında farklı anlaşılan ayetler bulunmaktadır. Bu sebeple Kur’an için tefsirler yazılmaktadır. Peki, tefsir bilimi nedir; işlevi nedir?

Tefsir bilimi nedir?

Tefsir kelime anlamıyla yorumlamak demektir. İslam dininde tefsir yapan kimseler Kur’an-ı Kerim’de anlaşılmayan veya kişiler tarafından farklı anlaşılan ayetler hakkında bilgi vermek için çabalarlar. Bu bilgiler Kur’an’a ve Hz. Muhammed’in hadis ve sünnetlerine göre en uygun şekilde düzenlenerek Müslümanlar için açıklanır.

Yapılan tefsirlerin eksiksiz ve doğru olması önem arz etmektedir. Kur’an’ın evrensel bir kitap olduğu unutulmadan, herkes için doğru ve geçerli olan bilgi açıklanmalıdır. Bu sebeple farklı tefsir türleri uygulanır.

Tefsir, Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri açıklamaya yardımcı olur. Kapalı anlatımlarda söylenilmek isteneni, kıssalarda verilen mesajı netleştirmek için kullanılır. Ayrıca kişiler tarafından farklı yorumlanan ayetlerde de asıl anlatılmak isteneni gösterir.

İslam’da uydurma tefsir yazmanın hükmü nedir? Kur’anı-ı Kerim, onu okuyan insanlara göre farklı anlaşılacağı gibi hiç anlaşılmayabilir. İslam ile ilgili bilgisi olmayan ve Müslüman olmak isteyen kimseler için de tefsir yol göstericidir. Ayetlerin açıklanmasını sağlar ve okuyan herkesin anlayabileceği bir anlatımı vardır. Bu sebeple tefsir, İslamiyet’te büyük bir öneme sahiptir. Tefsirin yapılması için de bazı şartlar vardır.

Tefsir yapan kişilerin vasıfları neden önemlidir?

Kur’an-ı Kerim’i tefsir edecek kimselerin birçok ilimde çok iyi bilgi sahibi olması gerekir. Müfessir, yaptığı tefsirlerden emin olmalı ve kişisel düşüncelerini dahil etmeden olduğu gibi açıklamalıdır.

Peygamber Efendimiz, Kur’an-ı Kerim’i insanlara açıklaması için gönderilen en önemli müfessirdir. Yapılan tefsirlerde örnek alınması gereken kişi de odur. Hz. Muhammed bir hadisi şerifinde “Kim bilgisi olmadığı halde Kur’an’la ilgili söz söylerse (Kur’an’ı tefsir ederse) ateşteki (cehennemdeki) yerine hazırlansın.” (Tirmizî) buyurmuştur.

Bilgisizce yapılan yorum ve tefsirlerde söylenen şey doğru olsa bile bir bilene başvurmak gerekmektedir. Hz. Muhammed, “Kim de (bilgisi olmadığı halde) kendi görüşüne (fikrine) dayanarak Kur’an’la ilgili söz söylerse (Kur’an’ı tefsir ederse), o konuda isabet etse bile hata etmiş olur.” (Ebu Davud) buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim, günümüze kadar hiçbir bozulmaya uğramamış ve değişmeden gelmiş kutsal bir kitaptır. Bu kitabın orijinalliğinin korunması içi çok çaba sarf edilmiştir. Yapılan yanlış tefsirler, iletilen yanlış ibadetler, uydurma hadisler İslam’ın düzenini bozmaktadır. Bilgisi olmayan, güvenilir olmayan ve daha önce yalanı yakalanmış kimseler rivayet yapamadıkları gibi tefsir de yapamamaktadır. İslam’ı yalnızca bilmek değil, yaşamak da tefsir yapabilmek için oldukça önemlidir.

Kimler tefsir yapabilir?

Tefsir yapan kimselere müfessir denmektedir. Müfessir olabilmek için bazı şartlar gerekir. Bu şartların en önemlisi, tefsir yapacak kişinin tefsir yapabilmesi için gerekli olan on dört ilmi bilmesidir. Bu on dört ilimde yeterince başarılı olan kimselerden bazılarına Allah, on beşinci ilmi de ihsan eder. On beşinci ilim Allah vergisidir, kişi kendi çabaları ile öğrenemez. Bu sebeple tefsir yapacak kişiler Allah tarafından seçilir.

Tefsir Türleri Nelerdir? Tefsir, kendi içinde bölünmüş türlere sahiptir. Bu türler yorumlama yaparken tek başına ya da diğer türler ile birlikte kullanılabilmektedir.

Tefsir türleri; rivayet tefsiri, dirayet tefsiri, işari tefsir, lugavi (filolojik) tefsir ve karma yöntemidir. Bu yöntemler Hz. Muhammed’in sünnet ve hadislerinden, Arapça dilinin özelliklerinden, Kur’an-ı Kerim’i yalnızca akıl yoluyla değil içindeki cümlelerden açıklamak gibi ilkeleri kullanır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.