Görüş 16-Tem-2020

Temizlik Yalnızca Fiziksel midir?

Author
İpek Atacan
Yazar

İslam dininde temizlik kelimesi taharet, nezafet ve zarafet kelimeleri kullanılır. Gündelik hayatta bahsedilen temizlik için taharet, daha ileri bir temizlik için nezafet ve temizlikte bir zevk ve incelik belirten durum için zarafet kelimesi kullanılmaktadır. Derecelendirme yapılırsa birinci sırada taharet, ikinci sırada nezafet ve üçüncü sırada zarafet olur. Aynı zamanda İslam dininde manevi ve ahlaki temizlik de vardır.

İslam dinine göre temizlik: İslam dinine göre temizlik maddi temizlik, manevi temizlik ve ahlak temizliği olarak üçe ayrılır. Bu sebeple temizliğin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olduğu anlaşılabilir. İslam dini kişinin fiziksel davranışlarına önem verdiği kadar manevi ve ahlaki davranışlarına da önem verir. Kişinin manevi ve ahlaki davranışları da o kişinin niyetini belirler. Hz. Muhammed bir hadisinde “Yapılan işler niyetlere göre değerlenir.” (Buhari, İman) buyurmuştur. Niyeti temiz olan insanların yaptıklarının sevap, niyeti kötü olan insanların yaptıklarının da haram olacağı bu hadis ile anlatılmaktadır.

Maddi, manevi ve ahlaki temizlik: Müslümanlar için temizlik çok önemlidir. İslam dini temizliği maddi, manevi ve ahlaki olarak üçe ayırmıştır. Maddi temizlik, kişinin kendisinin, bulunduğu ortamın, toplumun temizliği demektir. Kişi kendisini banyo ederek, ellerini yıkayarak, temiz ortamlarda bulunarak, temiz kıyafetler giyerek ve beden sağlığı için temiz, sağlıklı ve faydalı yiyecekler tüketerek temiz tutabilir.

Kişi, çevresini sürekli temizleyerek, pis ortamlardan kaçarak, dağınıklığı toparlayarak, eşyalarını su ve sabun ile temizleyerek pis olmaktan korur. Toplumun temizliği, eğer toplum pis ise bilgilendirilerek, kötü davranışlar sergiliyorsa doğruya yönlendirerek, yanlış bilgilerin peşinden gidiyorsa doğrusunu öğreterek, eğitimsiz ise eğitim vererek sağlanabilir.

Aynı zamanda bu maddi temizlik için taharet, nezafet ve zarafet kelimeleri kullanılır. Manevi temizlik, kalp ve dil temizliğidir. Kişinin kalbinden geçen doğru düşünceler, yaptığı helal ve iyi davranışlar, dilinden kötü sözleri sakınarak güzel sözleri söylemesi maddi temizliktendir. Ahlaki temizlik ise güzel ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle edinilen huylardır. Sabretmek, şükretmek, yapılan iyiliklere karşılık beklememek, hayrı ve şerri Allah(cc)’tan bilmek, güler yüzlü olmak, şikayetçi olmamak, kötü zandan kaçmak, ayıp ve kusurları örtmek gibi davranışlar güzel ahlaktan, yani ahlaki temizlikten gelir.

Temizlik ile alakalı hadisler: Peygamber Efendimiz birçok hadisi ile Kur’an’daki ayetleri açıklamış, insana Kur’an’da söylenmeyen şeyleri yol gösterici olarak göstermiş ve anlatmıştır. Temizlik de Hazreti Muhammed’i anlatan özelliklerden biridir. Hazreti Muhammed temizliğine oldukça önem verirdi. Bu konudaki hadisleri işe şu şekildedir: “Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir, davranışlarında, sözlerinde nezih olan kullarını sever; temizdir, temiz kullarını sever.” (Tirmizi), “Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim), “Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, zira cennete temizler girer.” (Ahmed Ziyaeddin),

Kur’an-ı Kerim’de temizlik ile ilgili ayetler ise şunlardır: “Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Maide 5/6), “Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur.” (Müddessir 74/4-5), “… Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever.” (Bakara 2/222)

Temizliğin bu kadar önemli olmasının asıl sebebi namaz kılmanın farz olmasından gelir. Günde beş vakit kılınan namazın farzlarından biri de temiz olmaktır. Temizliğin olmadığı durumlarda namazın kabul olmayacağı belirtilmiştir. Maddi temizliğin en önemlisi unsuru ise abdest almaktır. Abdest aynı zamanda manevi temizlik de sağlar.

 

İlgili makaleler
Görüş
Görüş 30-Eyl-2020
İpek Atacan
Yazar

Kuran-ı Kerim, İslamiyet’in temel unsurudur ve ayetlerin tefsir yorumlaması yapılırken tarihten faydalanılır. Tarih, insan toplumlarının geçmişten bugüne taşıdıkları olay ve tecrübeler bütünüdür.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 23-Eyl-2020
Khadija-Nassar-150×150-1
İpek Atacan
Yazar

İslam ülkelerinin varlığı dünya ekonomisi konusunda belli bir paya sahiptir. Bazı İslami haber kaynaklarında bu ekonomik düzenin İslamiyet tarihinde yaşanan siyasi değişimlerden etkilendiğine dikkat çekilir.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 18-Eyl-2020
no-woman-photo-150x150
İpek Atacan
Yazar

Ortadoğu ve Asya bölgesinde doğan İslami finans kavramı, zaman içerisinde büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri ve Amerika tarafından da tanınmaya başlamıştır. Bu kavramın temelinde finans ve ekonomi faaliyetlerinde İslami kurallara uyulması yer alır.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 14-Ağu-2020
Author
İpek Atacan
Yazar

Müslümanlar, Allah’a ibadet etmekle yükümlüdürler. Kur’an-ı Kerim’e ve sünnetlere uygun olarak çeşitli ibadetlerde bulunulabilir. İbadetlerin doğru yapılması, hangi niyetle yapıldığı gibi durumlar değerlendirilerek yapılan ibadetler kabul edilir.

Devamı Devamı