Toplumsal Değerlerimiz Üzerinde İslam’ın Etkisi

Toplum Contributor
ID 172094387 © Pavlo Syvak | Dreamstime.com
ID 172094387 © Pavlo Syvak | Dreamstime.com

Her insan birbirinden farklı olduğu gibi, her toplum da diğerlerinden farklıdır. Yaşam biçimleri, doğa olayları, coğrafi özellikleri, yaygın dinleri ve insanların görüşleri de toplumların farklılaşmasına sebep olur. Toplumu temelden şekillendiren ilkeler, o toplumun değerleri olarak kabul edilir. Peki, toplumsal değerlerimiz nasıl şekillenir?

Toplum nedir? Toplum, aynı amaç veya düşünce uğruna birlik olan insan topluluğuna verilen isimdir. Her toplumun birleşmesinde farklı amaçlar vardır. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması düzen için çok önemlidir.

Toplumsal değerlerimiz neden çok kıymetli?

Kısaca toplum aynı amaç uğruna birleşen insanlardan oluşur. Bu insanların ortak görüşleri ve davranışları doğrultusunda, o toplumu bir arada tutan temel değer ve yargılara ulaşmak mümkündür.

Bir toplumu bir arada tutabilmek için ilk önce vatan ve ülkü birliği gerekmektedir. Vatanını seven ve korumak isteyen toplumlar arasında fikir ayrılıkları bu paydada buluşur. Savaş anında, diğer toplumlarla olan anlaşmazlık anında ve baskılara karşı birlik ve beraberlik sağlanır.

Bayrak ve milli marş vatanın bütünlüğünün sağlanmasında oldukça önemlidir. Bayrak ve marş, o vatanın bağımsızlığının sembolüdür. Bir milletin tarihini, kültürünü ve yaşanmışlıklarını barındırır. Vatanın kurtuluş mücadelesini gösterir.

Hürriyet, bir toplumun ayakta kalabilmesi ve diğer toplumlar tarafından ele geçirilmemesi için gerekir. Hür insanlar istedikleri davranışları istedikleri şekilde yapabilmektedir. İnsan haklarına olan saygı çerçevesindeki tüm davranışlar, diğer kimseler tarafından hoşgörü ile karşılanmalıdır.

Yaşanan dinler ve bu dinlerin birbirine duyduğu saygı da toplum için değerlidir. İnsanlar kendilerine Allah tarafından verilen irade ile istedikleri dini yaşamakta özgürdür. Aynı dini yaşayan ve aynı Tanrı’ya inanan kimselerin toplumu da daha sağlıklı ve huzurlu olur.

Bizim Türk toplumumuzun değerlerinin oluşumunda İslam’ın etkisi nedir? Diğer birçok toplum gibi Türkler de Araplarla olan savaşları esnasında İslam’ı öğrenmiş, benimsemiş ve kabullenmiştir. Tek tanrı inancı eski Türklerde çok yaygın olduğu için Müslüman olmakta zorlanılmamıştır.

Türkler misafirperverlikleri ile ünlü olan bir toplumdur. Bağımsızlığına düşkündür. Milli değerleri vardır ve bu değerleri korumak için her şeyi yapabilirler. İslam dini, Türklere bu davranışlarında bir destek oluşturmuştur. Vatan ve millet için birleşen kimseler, İslam için de birleşmeye başlamıştır.

Misafirperverlik ve Türkler

Türkler, İslam’ın yayılmasında da önemli rol oynamıştır. Halifelik, uzun bir dönem Türklerde kalmıştır ve ülke şeriat ile İslam’a uygun olarak yönetilmiştir. Bu sebeple Türk kültürünün önemli bir kısmında İslam’ın etkisi vardır.

İslam, insanlara güzel şeyleri yapmasını emreder. Yardımsever olmak, alçakgönüllü davranmak, hoşgörülü olmak, dürüst olmak, emanete hıyanet etmemek ve misafirperver olmak gibi birçok davranışı da beraberinde getirir.

Türklerin vatan ve millet sevgisi Allah’tan gelmektedir. Vatanı olmayan kimseler dinlerini özgürce yaşayamayacağı için, ülkelerini savunmak ve özgür olmak bu milletin temel değerlerinden biridir.

Türkler Müslüman olduktan sonra ilime verdiği değeri arttırmış, birçok bilim adamı yetiştirmiştir. Osmanlı döneminde çok sayıda aydın din ve bilim adamlarına sahip olan Türkler, bilgilerini dünyaya yaymıştır.

Toplumların içinde bulunduğu topraklar, insanlarının düşünceleri gibi pek çok etki ile İslam, Türkler için ayrı değerler kazanmıştır. Dini olduğu gibi kabul etmek yerine akılcı olarak düşünerek kabul eden ve kendilerini bu alanda geliştiren Türkler, İslam’ı bir hayat tarzı olarak benimsemiştir.

İçinde bulundukları her durumda Allah sevgisi ve rızası için hareket eden bu toplumun, kendilerine ait bir İslam kültürü bulunmaktadır. 900’lü yıllardan beri Türklerin yaşadıkları bu din, onları her alanda geliştirmiş ve değer kazanmalarına yardım etmiştir.