Toplumda insan ilişkilerinde altın kurallar

Toplum İpek Atacan
baba oğul engelli
Nathan Anderson-Unsplash

Huzurlu bir toplumda yaşayabilmek için insan ilişkilerinde altın kurallar uygulanmalıdır. Bu kurallar insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve aralarındaki sorunların çözülebilmesine yardımcı olur. Güven ortamı yaratarak yapılan her işte başarıya ulaşmayı sağlar. Ayrıca bozulan ilişkilerin eski haline dönmesi için de bu altın kurallar uygulanabilir.

İletişimi güçlendirmek için neler yapılmalıdır?

İnsanlar hem kendileriyle hem de çevresindeki kişilerle sürekli etkileşim halindedir. Bireysel anlamda iletişim, düşünce ve davranışlarla meydana gelirken diğer insanlar için beden dili ve konuşmalar etkilidir. Bu nedenle birey hem kendisiyle hem çevresiyle olan ilişkilerini düzenlemelidir.

Kişinin kalbinden geçeni yapması, mantığını kullanması kendisini daha iyi yönlendirmesine yardımcı olur. Bu nedenle iki durum arasında denge oluşturabilmek kurulan iletişimleri güçlendirir. Düşündüklerini yapan ve çevresindeki insanlara karşı dürüst olan kimseler kurdukları iletişimlerde başarılı olurlar.

Bir iletişimi güçlendirebilmenin en önemli etkeni ilgidir. Kendisiyle ve çevresindekilerle ilgili olan insanlar huzuru yakalamak için büyük bir adım atmış olur. Uğraşılan konu üzerinde plan yapmak, sonuçlarını düşünmek, bunların sonucunda iletişim kurmak gerekir.

İnsanların kim olduklarını bilmek, beden dillerini ve konuşmalarını incelemek gerekir. Ayrıca içinde bulunan ortama göre konuşmak da iletişimi güçlendirmenin bir yoludur. Böylelikle resmi durumlarda kullanılan dille sosyal ortamlarda kullanılan dil birbirinden kolayca ayrılır. Karşıdaki insanın hoşuna gitmeyecek davranışlardan uzak durulması mümkün olur.

Güzel olması istenen insan ilişkilerinde altın kurallar nedir?

Bir iletişimi sağlıklı biçimde kurabilmek için insan ilişkilerinde altın kurallar uygulanmalıdır. Bu kurallardan ilki güzel konuşmak olduğu için bireylerin kullandığı dil oldukça önemlidir. İnsanlara isimleri ve unvanlarıyla hitap etmek, nazik şekilde konuşmak, mümkün olduğunca gülümsemek gerekir. Böylelikle insan ilişkilerinde yakalanması gereken saygıya da ulaşılmış olur.

Vücut dilini doğru kullanmak iletişimin nasıl bir boyut kazanacağını gösterir. Ben dili kullanmak, görgü kurallarına uygun şekilde hareket etmek gerekir. Ancak kişi bunları yaparken yapay değil doğal davranmalıdır. Yani bu durumları alışkanlık haline getirerek kendisine güzel davranışlar kazandırmalıdır.

Birkaç işi aynı anda yapmak tam olarak dikkat verememeye sebep olur. Bu nedenle bir insanla konuşurken yapılan iş her neyse ertelenmesi gerekir. Kişileri doğru şekilde dinlemek ve anlayabilmek için dikkat dağıtan hiçbir durumun içine girilmemelidir. O an yapılması gereken iş acilse bunu belirtmek, iletişime daha sonra sağlıklı şekilde devam etmek gerekir.

Duyguları kontrol etmek ilişkilerin altın kurallarından biri olarak kabul edilir. Karşıdaki kişinin duygu durumuna göre hareket etmek, özellikle öfkeliyken kurulan iletişimde dikkatli olunmalıdır. Empati yeteneği geliştirilmeli, karşıdaki insan hatalı olsa bile onu anladıktan sonra hareket edilmelidir.

Bozulan ilişkiler nasıl eski haline getirilir?

Zaman zaman kurulan ilişkilerde bazı sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunların kalıcı olmaması ve ilişkileri bitirmemesi içinse sorunlar çözülmelidir. Karşılıklı olarak yaşanan olaylara çözüm aramak, daima dürüst olmak, anlamak ve kendini anlatmak bozulan ilişkileri eski haline getirebilir.

Karşıdaki insana duyulan saygıyı ve verilen sevgiyi göstermek çoğu zaman sorunların üstesinden gelir. Beraber geçirilen vakti arttırmak, diğer insanlardan ziyade o insana öncelik tanımak gerekir. Bu esnada bencil ve öfkeli davranışlarda bulunmaktan kesinlikle uzak durulmalıdır.

İnsanlar değer verdikleri kişilerin hayatlarından çıkmasını istemez. Ancak bazen doğru olan karşıdaki insana zaman tanımak, onun sakinleşmesini beklemektir. Üzerinden biraz zaman geçtikten sonra sorunları yeniden tartışmak daha sağlıklı düşünmeyi mümkün kılar. Böylece bozulan ilişkiler eski haline gelebilir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.