Toplumsal açıdan eğitimin temelleri

Toplum Contributor
eğitimin temelleri
Aaron Burden-Unsplash

Bir milletin korunması, gelişmesi, yaşamını sürdürmesi gibi etkenler eğitimin temelleri sayesinde sağlanır. Toplumda bulunan tüm kurumlar eğitimsel işlevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak eğitim bir anda kazanılan bir olgu olmadığı gibi onu aniden kaybetmek mümkün değildir.

Toplumsal kurumlarla ilişkisi nasıldır?

Öğrenme ve eğitim kavramları her insanın hayatında olan kavramlardır. Genel anlamıyla eğitim, toplumsal çevreyle insanın etkileşim halinde olma durumudur. Bu nedenle eğitimden uzak kalmak yalnızca toplumdan uzak kalmakla meydana gelebilir.

Bir toplum içimde eğitimin en önemli görevi insanları birleştirmek, barış içinde yaşamayı sağlamaktır. O toplumun neslinin devamını sağlamak, yaşamını sürdürmek, önemli gereksinimlerini karşılamak için kullanılır. Daha önce yapılmayan icatların yapılması, büyük sorunların çözülmesi gibi konular da eğitimin toplumsal kurumlarla olan işlevlerindendir.

Hak, hukuk, adalet kavramları eğitim sayesinde oluşan, kullanılmaya devam eden konulardır. İnsanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmiş yasalara bağlı kalmasını sağlar. Böylece can ve mal güvenliği tayin ederek insan yaşamını koruma altına alır. Bu sayede, yeni kuşakların doğma ve gelişim evreleri üzerinde de etkisi bulunur.

Herhangi bir toplumsal kurum eğitimsel işlevleri yerine getirmediği taktirde yok olmalıdır. Eğer yayılmaya ve kullanılmaya devam ederse eğitimi bitirmek üzere hareketlenmiş olur. Batıl inançlar, yanlış bilgiler, olumsuz davranışlar ve gerileme dönemi yaşanarak o toplumun yaşamını sürmesini zorlaştırır.

Sosyolojik olarak eğitimin temelleri nelerdir?

Eğitimde toplumsal olarak bilinen temellerin diğer adı sosyolojik temellerdir. Sosyoloji alt dalında bulunan toplumsal eğitim sosyolojisi bir bilim olarak incelenebilir. Tarihte bu incelemeleri yapan önemli kişilere Max Weber, Kant, Emile Durkheim, Karl Manheim örnek verilebilir.

Temel olarak toplumsal eğitim, yenilenme ve gelişmedir. Kültürün aktarılması, bireylerin toplumsal hale gelmesini sağlar. Bilinçli bireylerin yetişmesini sağlayarak bilimsel ve sosyal ilerlemeleri hedefler. Toplumsal eğitim toplumun her kesimini ilgilendirdiği için yansımaları siyasal, ekonomik, dini alanlarında etkisini gösterir.

Eğitim alınan bir toplumda doğru lider yetişir, doğru lider seçilir. Meslek yönelimlerine göre çalışmalar yapılarak her alanda ilerleme kaydedilir. İyi bir vatandaş olmayı sağladığı gibi bireysel anlamda iyileşmeler sunar. Ayrıca dinin olduğu gibi yaşanmasını, hurafelerden uzak kalmasını sağlar.

İnsan yaşamı kolaylaştıran, her alanda görülebilen eğitimin temelleri yalnızca insanların iyileşmesini amaçlar. Bu iyileşme bireysel olarak başlayarak toplumun her kesimine sıçrama özelliğine sahiptir. Eski yönetim sistemlerinin değişmesi, ticaretin yaygınlaşması, iletişim becerilerinin gelişmesi eğitimin birer sonucudur.

Gizli ve açık işlevleri nelerdir?

Alınan eğitim, bir bireyi tamamen etkileyerek düşüncelerini değiştirme gücüne sahiptir. Bu bağlamda, eğitimin işlevleri yalnızca açıktan değildir, gizli işlevleri de bulunur. Kapalı işlevler, açıkça görülen gelişmelerden sonra bireyin sahip olduğu kazançlar olarak tanımlanabilir.

Açık işlevlere örnek olarak eğitimin etkisini gösterdiği genel başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklar toplumsal, ekonomik, siyasal, bireysel ve felsefi işlevlerdir. Kapalı olan başlıklarsa eş seçme, kariyer sahibi olma, suçlardan korunma, tanıdık sağlanması, bireylerin korunmasıdır.

Başlıklarla sınıflandırılmasına rağmen eğitim her bireyin sahip olduğu ancak durumunun farklı olduğu bir konudur. Yalnızca okulda değil, tüm insan ilişkilerinden eğitim almak mümkündür. Ancak alınan tüm eğitimler, yukarıda listelenen maddeler içinde kapsamlı şekilde yer alır.

Kısaca, eğitim kapalı ve açık işlevlere sahip olan bir kavramdır. Geçmişten günümüze her alanda ortaya çıkarak toplumda değişimler, yenilenmeler yapmaktadır. Alınan eğitime ayak uyduran toplumlar gelişmeye devam ederken başarısız olanlar için mutsuz bir son bulunur.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.