Üç Aylar Nelerdir? Özel İbadetler Nelerdir?

Namaz Contributor
dreamstime_s_213969796
Muhammad Annurmal-Dreamstime

Allah (C.C) kullarına merhamet ettiği ve bağışlayıcı olduğu için bazı günleri ve ayları daha kıymetli sayar. Bu zamanlarda kullarının yaptığı ibadetleri, dua ve tövbeleri de kabul edeceğini bildirir. Toplumda “üç aylar” olarak nitelendirilen dönem de bu kıymetli zamanlar arasındadır. Mübarek sayılan; Recep, Şaban ve Ramazan ayları kulun ibadete yönelmesi için verilen sebeplerden biridir.

Üç aylar nelerdir?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının faziletleri nelerdir? Dini gelenekler çerçevesinde üç aylara değer verilmesinin büyük sebeplerinden biri, bu aylar içerisinde kandillerin bulunmasıdır. Bu bağlamda; Recep ayında Regaib ve Miraç Kandili, Şaban ayında Berat Kandili ve Ramazan ayında da Kadir Gecesi bulunur. Bu ayların her biri hem kandiller hem de diğer günlerinde oldukça faziletli kabul edilir.

Recep ayının anlamı, kendisine nimetler konulmuş manasına gelir. Peygamber Efendimiz, bu ay içinde Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya; Mescid-i Aksa’dan da gökyüzüne yükselmiştir. Bu mucize olayda Hz. Muhammed ruhen Allah’ın huzuruna çıkmıştır. Şaban ise dağılan ve saçılan manaları taşır. Günümüze ulaşan rivayetlere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu ayın dağılan hayırlar sebebiyle Şaban olarak anıldığını ifade eder.

On bir ayın sultanı

Ramazan ayı ise on bir ayın sultanı olarak anılır. Bu ay boyunca Müslümanlar’ın oruç tutması farz edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı Ramazan içinde aynı zamanda bin aydan daha hayırlı sayılan Kadir Gecesi vardır.

Hz. Muhammed üç aylardan nasıl bahseder? Peygamber Efendimiz hem dünya hem de ahiret için Müslümanlar’a yol gösteren bazı hadisler söylemiştir. Kendisinin üç ayları anlattığı hadislerle karşılaşmak da mümkündür. Bu bağlamda, Hz. Muhammed’in; Recep, Şaban ve Ramazan ayları için ettiği dualar ve söylediği hadisler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

“Allah’ım! Recep’i ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.” (Camiü’s-sağir)

“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizi)

“Şaban’ın 15. gecesini ibadetle, gününüzü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teala buyurur ki ‘Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.” (İbni Mace)

Ramazan ayı ve Kadir Gecesi…

Ramazan ayı, üç aylar içinde sayılan mübarek bir aydır. Bu ay boyunca müminlerin oruç tutması ve ibadete yönelmesi farz kılınmıştır. Ramazan ayının en büyük değerlerinden biri de Kadir Gecesi’ni içinde barındırmasıdır. Bu bağlamda, diğer kandillerde olduğu gibi Kadir Gecesi’nin de kendi içerisinde büyük faziletleri vardır. Hz. Muhammed, bu gecenin önemini “O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.” (Nesai) diyerek vurgulamıştır.

Üç aylarda yapılabilecek ibadetler neler? Recep ayında başlayıp, Ramazan ayı ile sonlanan üç aylar, Müslümanlar için oldukça bereketli ve faziletlidir. Bu sebeple de İslam aleminde bu aylarda yoğun bir şekilde ibadet edilir. Müslümanlar; Recep, Şaban ve Ramazan’da farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetler de yapılır. Zekat vermek, bol bol sadaka dağıtmak, oruç tutmak ve teheccüde kalkmak; bu ibadetler arasındadır.

Üç aylarda ibadete yoğunluk vermenin yanı sıra, günlük yaşamdaki davranışlara da dikkat edilir. Bu bağlamda; yalandan uzak durulur, faiz işlerine bulaşılmaz, gıybet edilmez ve yetim hakları da gözetilir. Kısaca, üç aylarda iyiliğe yaklaşılıp kötülükten de olabildiğince sakınılır. Allah’ın nimetlerini artırdığı bu üç aylık dönemde bolca ibadet etmek, bağışlanmayı istemek ve Allah’tan rahmet dilemek gerekir.