Üç gün oruç tutmak kavramı nasıldır?

Oruç Contributor
üç gün oruç tutmak
Ruslee Yaena-Dreamstime.com

Her ay üç gün oruç tutmak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den bizlere kalmış bir sünnettir. Bu konuda kendisinin Müslümanlara sıkı tavsiyeler verdiği de rivayet edilen konulardan biridir. Buna göre ay içerisinde üç gün boyunca oruç tutmanın türlü faziletleri bulunur.

Hadislerde ayda üç gün oruç tutmak nasıl aktarılır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, insanlara ibadet konusunda bazı tavsiyeler vermiştir. Bunlardan birisi de nafile oruç olarak nitelendirilen ayda üç gün oruç tutma şeklinde nakledilmiştir. Konuyla alakalı çok sayıda hadisle karşılaşmak mümkündür. Bu hadisi şeriflerden bir tanesinde şöyle buyrulur:

“Her (kameri) ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevaptır.” (Buhari)

Buradan da anlaşılacağı üzere üç gün oruçlu olmanın fazileti akla gelmeyecek kadar büyük bir fazilete sahiptir. Başka sahih hadislerde de Hz. İbrahim’in de bu şekilde oruç tuttuğuna ve bundan kazandığı sevaplara değinilmiştir. Hadiste yer alan tavsiyeye uymak Müslüman kimse için şüphesiz hayra vesile olacak bir ibadettir.

Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti nedir?

Her ayın sayılı gününde oruç tutmak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından öğütlenen bir iştir. Ancak dinimizde bu ayların kıymet bakımından farklı mertebeleri vardır. Zilhicce ayı da İslami bakımdan değer verilen aylar arasında yer alır.

Zilhicce, Kurban Bayramı’nı içeren mübarek bir aydır. Bu ayın özellikle ilk on gününün oldukça faziletli olduğu kabul edilir. Dolayısıyla da bu zamanlarda yapılan ibadetlere daha ağırlık verilmesi tembih edilir. Hadisi şeriflerde bahsedildiği üzere Zilhicce’nin ilk günlerinde yapılan tüm ibadetlerde misliyle sevap kazanmak mümkündür. Müslümanların da bu kıymetli zamanların farkında olması ve bunun nimetinden olabildiğince faydalanması öğütlenir.

Nafile oruç tutmanın fayda ve faziletleri nelerdir?

Oruç tutmak, İslam inancında yeri olan büyük ibadetlerden biridir. Bu bakımdan, hem farz oruçlara hem de nafile oruçlara değer verilmesi gerekir. Ramazan ayı, orucun Müslümanlar için farz olarak kabul edildiği zaman dilimidir. Ancak bu zaman dışında da salih niyetle nafile oruç tutulması mümkündür ve bunun fazileti de oldukça yüksektir. Hadislerden anlaşıldığı üzere, oruç kazası olmayan kimseler için nafile oruç tutmanın yararı çok büyüktür.

Farz ve nafile oruçların mükafatı dinimizce çok büyüktür. Buna göre, oruçlunun mükafatı sayıyla ölçülemeyecek kadar büyüktür. Hatta bazı hadislerde bunun mükafatının cennet olduğuna da işaret edildiği görülmektedir.

Orucun bu denli kıymet olmasının temelde iki nedeni vardır. Bunlardan ilki, kişinin nefsine karşı büyük bir mücadele halinde olmasıdır. Diğeriyse oruç tutmanın şeytanı kahretmek için güzel bir vesile olmasıdır.  Oruç, gizli yapılabilme niteliğine de sahiptir. Bu bakımdan, saklı yapılan oruç ibadetinin karşılığı da farklı olacaktır.

Kısacası, ayın bir bölümünde oruçlu olmanın insan için türlü faydaları vardır. Bu fayda sayıyla değil misliyle ifade edilebilecek kadar büyüktür. İslami kaynaklarda bahsi geçtiği üzere ayın üç günü oruçlu kalmakta fayda vardır. Bu üç günün de ayın; on üç, on dört ve on beşinci günü olması tavsiye edilir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, hadislerinde yer alan tavsiyelerin büyük bir bölümünü kendi yaşamına uygulayarak göstermiştir. Buna göre, kendisi ümmetine tavsiye ettiği her bir işi aslında yapmıştır. Kameri ayın üç gününde oruçlu olmak da bu işler arasında yer alır. Bizlere düşen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sünnetine uygun bir yaşam sürmektir.

YAZI: İPEK ATACAN