Görüş 24-Tem-2020

Üç Harfliler Yani Cinler

Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Haklarında yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin dışında çok fazla hurafe ve hikayenin olduğu ümmetlerden olan cinler, insanlık için her zaman merak ve korku konusu olmuştur. Kur-an’ı Kerim’de Cin suresi ve diğer surelerde bildirildiğine göre Cin’ler şuur, idrak ve irade sahibi varlıklardır. Bu sebepledir ki Allah’a iman ve ibadet etmekle sorumludurlar.

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden, size ayetlerimi anlatan ve şu gününüzle yüz yüze geleceğiniz hususunda sizi uyaran resuller gelmedi mi? “Kendi aleyhimize tanıklık ettik.” dediler. İğreti hayat onları aldattı da küfre saptıklarına ilişkin, öz benlikleri aleyhinde tanıklık ettiler.” (Enam Suresi, 130. Ayet)

Dumansız ve zehirli bir ateşten yaratıldıkları belirtilen bu varlıklara verilen ad olan “cin” kelimesi anlam olarak ise “gizlenmek, gizli kalmak, gözle görülmeyen gizli kuvvetler” demektir.

Hadis ravilerine göre peygamberimiz Hz. Muhammed cinler ile görüşmüş onlara namaz kıldırmış ve Kur-an okumuştur. Tabi ki bunlar rivayetten ibaret bilgilerdir. Cinler konusunda en yaygın ve insanlar arasında suistimale en çok konu olan ise “musallat “ konusudur. Cinlerin, insanlara musallat olduğu, kiminin hayatını zindana çevirirken kiminin hayatını ele geçirip gaipten bilgiler verdiği gibi yaygın inanışlar mevcuttur. Bunlar başlı başına birer suistimal konusu yapılmış ve maddi çıkarlar uğruna bir zümrenin oldukça kullanışlı argümanları haline gelmiştir. İnsan iradesini reddeden bu inanışlara sahip insanlarda yaşanılan kötü gidişatın bir suçlu bulunarak sorumluluktan kaçış psikolojisinin ağır bastığı uzmanlar tarafından belirtilmekte. Zira cinlerin insanlara zarar vermesi gibi bir durumdan Kur’an’da asla bir bahis geçmemekte ya da bu konuda sahih bir hadise rastlanmamaktadır.

İsimleri anıldığı anda oraya geldikleri hurafesi de çok yaygın bir hurafe olup bu sebeple bir sohbette isimleri geçecekse halk arasında “üç harfliler” olarak anılmaları tercih edilir olmuştur. Fakat bizce Kur-an’ı Kerim’de anıldığı gibi cin demekte bir sakınca yoktur. Zira olsa idi yüce kitabımızda zaten bu isimle anılmazlar ya da açıkça isimlerini anmayın gibi bir uyarı olurdu.

Cinler konusu gerçekten de insan merakını her zaman cezbeden ve korktuğu bir konu olmuştur. İnsanın bilmediği şeyden korktuğu gerçeği bu durumu her ne kadar açıklasa da sadece Allah’tan korkmak gerektiği de yüce kitabımızda bize sürekli telkin edilen bir uyarıdır. Şimdi Kur-an’da cinler ile ilgili ayetlerden bir kaçına bakalım:

“Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı.” (Neml Suresi, 17. Ayet)

“Cinlerden ifrit: “Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.” dedi. (Neml Suresi, 39. Ayet)

“(Melekler) Derler ki: “Sen Yücesin, bizim velimiz Sensin, onlar değil. Hayır, onlar cinlere tapıyordu ve çoğu onlara iman etmişlerdi.” (Sebe Suresi 41. Ayet)

“Onlar, Kendisi’yle (Allah ile) cinler arasında bir soy-bağı kurdular. Oysa andolsun, cinler de onların gerçekten (azap için getirilip) hazır bulundurulacaklarını bilmişlerdir.” (Saffat Suresi, 158. Ayet)

“İnkar edenler dediler ki: “Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları bize göster, ayaklarımızın altına alalım, en aşağılarda bulunanlardan olsunlar.” (Fussilet Suresi, 29. Ayet)

“Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi, 56. Ayet)

“Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.” (Cin Suresi, 5. Ayet)

“Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı.” (Cin Suresi,6. Ayet)

“Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde ‘dosdoğru bir istikamet tuttursalardı’, mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.” (Cin Suresi 16. Ayet)

 

İlgili makaleler
Görüş
Görüş 12-Eyl-2020
no-woman-photo-150x150
Şebnem Cengizalp
Yazar

Kur’an-ı Kerim terimi olan “vesvese”, varlığı şeytan varlığı ile özdeşleşen zihnine sinsice yerleştiği insan için kurtulması gereken kötü telkinlerdir. İlahi kılavuzumuz Kur’an-ı Kerim’de vesvese, şeytan ya da nefsin insana fısıldadıkları olarak tanımlanır. Ve bu fısıltılar insan için saptırıcı, şüpheye ve tereddüde düşürücü, dine aykırı davranışlara sürükleyicidir.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 27-Ağu-2020
Şebnem Cengizalp
Yazar

Günümüzde, teknoloji ile oldukça hızlanan hayatlarımıza gelen yenilikler yanında nelerin kaybolup gittiğini bazen hatırlıyor bazen de modern çağ denizinin hırçın dalgaları arasında umursamadan akıp gidiyoruz. Hatırladığımız zamanların klasik cümlesi ise nerede o eski bayramlar, nerede o eski günler gibi cümleler oluyor.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 18-Ağu-2020
no-woman-photo-150x150
Şebnem Cengizalp
Yazar

“Din” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de doksan iki farklı yerde geçmekte ve zül, yönetme, itaat, hüküm, tapınma, tevhit, İslam, şeriat, adet, ceza, hesap gibi anlamlarına örnekler vererek açıklanmaktadır.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 03-Ağu-2020
Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Pek çok tanımı bulunan kültür kavramı, genel bir tanımı ile bireyin yaşadığı toplum içinde öğrendiklerini nesilden nesle aktardığı bir bilgi mirasıdır diyebiliriz. Toplumun yaşadığı coğrafya ve iklime göre dil ve dinin de içinde bulunduğu unsurlarla gelenek göreneklerin oluşturulmuş halidir.

Devamı Devamı