Üç Harfliler Nedir? Ne Anlama Gelir?

Kuran Contributor
Görüş
destin
Pexels - Snapwire

Haklarında yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin dışında çok fazla hurafe ve hikayenin olduğu ümmetlerden olan cinler, insanlık için her zaman merak ve korku konusu olmuştur. Üç harfliler nedir? Kur-an’ı Kerim’de Cin suresi ve diğer surelerde bildirildiğine göre Cin’ler şuur, idrak ve irade sahibi varlıklardır. Bu sebepledir ki Allah’a iman ve ibadet etmekle sorumludurlar.

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden, size ayetlerimi anlatan ve şu gününüzle yüz yüze geleceğiniz hususunda sizi uyaran resuller gelmedi mi? “Kendi aleyhimize tanıklık ettik.” dediler. İğreti hayat onları aldattı da küfre saptıklarına ilişkin, öz benlikleri aleyhinde tanıklık ettiler.” (Enam Suresi, 130. Ayet)

Üç harfliler nedir?

Dumansız ve zehirli bir ateşten yaratıldıkları belirtilen bu varlıklara verilen ad olan “cin” kelimesi anlam olarak ise “gizlenmek, gizli kalmak, gözle görülmeyen gizli kuvvetler” demektir.

Hadis ravilerine göre peygamberimiz Hz. Muhammed cinler ile görüşmüş onlara namaz kıldırmış ve Kur-an okumuştur. Tabi ki bunlar rivayetten ibaret bilgilerdir. Cinler konusunda en yaygın ve insanlar arasında suistimale en çok konu olan ise “musallat “ konusudur. Cinlerin, insanlara musallat olduğu, kiminin hayatını zindana çevirirken kiminin hayatını ele geçirip gaipten bilgiler verdiği gibi yaygın inanışlar mevcuttur. Bunlar başlı başına birer suistimal konusu yapılmış ve maddi çıkarlar uğruna bir zümrenin oldukça kullanışlı argümanları haline gelmiştir.

Neden üç harfli denir?

İnsan iradesini reddeden bu inanışlara sahip insanlarda yaşanılan kötü gidişatın bir suçlu bulunarak sorumluluktan kaçış psikolojisinin ağır bastığı uzmanlar tarafından belirtilmekte. Zira cinlerin insanlara zarar vermesi gibi bir durumdan Kur’an’da asla bir bahis geçmemekte ya da bu konuda sahih bir hadise rastlanmamaktadır.

İsimleri anıldığı anda oraya geldikleri hurafesi de çok yaygın bir hurafe olup bu sebeple bir sohbette isimleri geçecekse halk arasında “üç harfliler” olarak anılmaları tercih edilir olmuştur. Fakat bizce Kur-an’ı Kerim’de anıldığı gibi cin demekte bir sakınca yoktur. Zira olsa idi yüce kitabımızda zaten bu isimle anılmazlar ya da açıkça isimlerini anmayın gibi bir uyarı olurdu.

Ayetler ne diyor?

Cinler konusu gerçekten de insan merakını her zaman cezbeden ve korktuğu bir konu olmuştur. İnsanın bilmediği şeyden korktuğu gerçeği bu durumu her ne kadar açıklasa da sadece Allah’tan korkmak gerektiği de yüce kitabımızda bize sürekli telkin edilen bir uyarıdır. Şimdi Kur-an’da cinler ile ilgili ayetlerden bir kaçına bakalım:

“Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı.” (Neml Suresi, 17. Ayet)

“Cinlerden ifrit: “Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.” dedi. (Neml Suresi, 39. Ayet)

“(Melekler) Derler ki: “Sen Yücesin, bizim velimiz Sensin, onlar değil. Hayır, onlar cinlere tapıyordu ve çoğu onlara iman etmişlerdi.” (Sebe Suresi 41. Ayet)

“Onlar, Kendisi’yle (Allah ile) cinler arasında bir soy-bağı kurdular. Oysa andolsun, cinler de onların gerçekten (azap için getirilip) hazır bulundurulacaklarını bilmişlerdir.” (Saffat Suresi, 158. Ayet)

“İnkar edenler dediler ki: “Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları bize göster, ayaklarımızın altına alalım, en aşağılarda bulunanlardan olsunlar.” (Fussilet Suresi, 29. Ayet)

“Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi, 56. Ayet)

“Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.” (Cin Suresi, 5. Ayet)

“Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı.” (Cin Suresi,6. Ayet)

“Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde ‘dosdoğru bir istikamet tuttursalardı’, mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.” (Cin Suresi 16. Ayet)

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.