Umman Sultanı Nasıl Müslüman Oldu?

Tarih Contributor
Photo 114259428 © Rahmat Nugroho - Dreamstime.com

Umman Sultanı Müslüman oluş hikayesi çok enteresan bir ihtivaya sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Umman Sultanı tarafına ilk vahyin gelmesiyle birlikte yakın çevresinden başlayarak herkesi İslamiyet’e davet etmiştir. Bu arada Mekkeli müşrikler ile büyük savaşlar ve türlü gazveler yaşanmış ancak sonucunda Mekke fethedilmiştir.

Mekke’nin fethinin en büyük sonucu İslamiyet’in geniş topraklara yayılması ve bu yayılımın hızlanması olmuştur. Kendisine İslam daveti henüz ulaşmayan hükümdarlar içinse Hz. Muhammed tarafından İslam’a davet mektupları hazırlanmıştır. İslam için davet mektupları hazırlanan bir bölge de Umman’dır.

İslamiyet daveti geldiğinde Umman’ın durumu nasıldı?

Bahsi geçen dönemlerde Umman, Basra Körfezi’nin daraldığı yerde bulunan, büyük bir şehirdi. Verimli toprakları ve ekinleriyle tanınan şehrin hakimleriyse Ezdiler’di. Ancak halk içerisinde Ezdiler dışında gruplara rastlamak da mümkündü.

Umman’a giden davet mektupları kim tarafından teslim edilmiştir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Mekke’nin fethinin ardından tekrar Medine’ye döner. Buraya döndükten sonra yaptığı ilk işlerden biriyse Umman için bir davet mektubu hazırlamak olur. İlgili davet mektubunun Umman’a götürülmesi, zamanın meliki Ceyfer ve kardeşine teslim etme vazifesiyse Amr bin As’a verilir.

Umman Sultanı tarafından alınan davet mektubunda neler yazar? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in diğer davet mektuplarında olduğu gibi, Umman mektubuna da besmele çekilerek başlanır. Bundan sonra da hükümdarlar Ceyfer ve Abd’e selam verilir.

Hz. Muhammed, selamlaşmanın ardından kendisinin Allah’ın Resulü olduğundan ve O’nun hükümlerini inanlara ulaştırmakla vazifelendirildiğinden bahseder. Bundan sonra da İslam’ı kabul ettikleri sayesinde hükümdarlıklarına devam edebileceklerini, aksi durumda saltanatın mağlup edileceğini söyler.

Umman meliki Ceyfer ve kardeşi aldıkları davet üzerine bir tereddüt yaşarlar. Ancak bu hissiyat Allahü Teala’nın da izniyle atlatılır ve kendileri İslamiyet’e girmeyi kabul ederler. Umman meliki Ceyfer ve kardeşi Abd’ın tek icraatları bu olmaz. İki kardeş Müslümanlık şerefine nail olduktan hemen sonra, halkı da bu yönde İslamiyet’e davet ederler. Hükümdarlarının Müslüman olduğunu duyan Umman halkı da, bu davete icabet edip Müslüman olurlar.

Umman halkının İslamiyet’i kabul etmesinin ardından, davet mektubunu buraya taşıyan Amr bin As’a bir görev daha verilir. Buna göre, şehrin idari işlerinden Amr bin As sorumlu olur. Kendisinin başlıca görevleriyse; zekat ve sadaka toplamak, toplanan mülkü fakir ve yardıma muhtaç olanlara dağıtmak, cizye dağıtmak ve Müslümanların dahil olduğu davalara bakmaktır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed İslam’a davet konusunda nelere dikkat etmiştir? Allahü Teala tarafından elçilikle vazifelendirilen peygamberler, tebliğ ve irşad görevini yerine getirir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu tebliğ görevini yerine getirme noktasında çeşitli hususlara dikkat etmiştir.

Hz. Muhammed’in İslam’a davet ederken tutumu nasıldır?

Hz. Muhammed, insanları İslam’a davet ederken daima tatlı sözlü olmuştur. Zaten Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerden yumuşak sözlü olmaları istenen bazı ayetlere de yer verildiği görülür. Buna ek olarak Hz. Muhammed’in İslamiyet’i ilk önce kendi yakınlarına duyurduğu bilinir.

Cebrail aleyhisselam tarafından iletilen emir ve hükümlere, bizzat Hz. Muhammed tarafından da samimiyetle uyulmuştur. Kendisinin tüm günahlarının affedildiği bilinmesine rağmen, yoruluncaya kadar ibadete devam etmesi de bu yüzdendir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allahü Teala’ya karşı olan bu bağlılığı, çok sayıda Müslüman tarafından günümüzde dahi örnek alınmaktadır.

Hz. Muhammed’in tebliğ ve irşad sırasında dikkat ettiği bir husus da muhatabını tanımaktır. Kendisi muhataplarına bu tanımaya bağlı olarak farklı cevaplar verirdi.

Özetle; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vazifesini icra ederken takındığı tavır, İslamiyet’in hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli sebeplerinden biridir. Umman Sultanı ve kardeşinin İslamiyet’e girmesi de bu tavrın bir neticesi olarak kabul edilebilir.