Ünlü islam yazarları kimlerdir? İslam’a değerli katkıları…

Kültür İpek Atacan
Kitap okuma
Evren Kalınbacak-Dreamstime

Tarihin önemli bir bölümünde dünyaya öncülük eden ünlü islam yazarları vardır. Bu yazalar ilim yolunda yaptıkları çalışmalarla İslam’ın bilgiye verdiği önemi herkese gösterdi. Allah’ın yarattığı evrenle birlikte emir ve yasaklarının anlaşılmasını sağladıkları için tüm müminlere öncülük eden eserler çıkardılar.

Kur’an-ı Kerim varken neden başka İslam kitapları okunur?

İslamiyet’i yaşanabilir kılan ve indirilmeye başlandığı günden beri korunan Kuran sıkça okunur. Ancak Kuran okumak ve anlamak birbirinden farklı iki durumdur. İnsanlar üzerinde eğitim almadığı sürece ayetlerde asıl anlatılmak isteneni doğru şekilde anlayamaz. Bu nedenle tefsir yapılan diğer kitaplara ihtiyaç duyarlar.

Hz. Muhammed’in yaşamı hakkında pek çok bilgi bulunur ancak hangisinin doğru olduğunu öğrenmek oldukça zordur. Bu nedenle ünlü İslam yazarları eserlerinde Hz. Muhammed’in hayatına, sünnetlerine ve hadislerine yer vererek güvenilir kaynaklar oluşturur. Doğru bilgileri edinmek isteyen Müslümanlar için üzerinde gerekli çalışmaları yaparak kitap haline getirirler.

Sürekli gelişen dünya sebebiyle Kuran’da bahsi geçmeyen bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların çözümü için İslami eğitim alan alimlere başvurulur. Genel sorunlar kitap haline getirilerek insanlara yardımcı olması için kullanıma sunulur. Böylelikle merak edilen soruların cevabı doğru kimseler tarafından verilmiş olur.

İslami açıdan kitap alırken nelere dikkat edilmeli?

Kitap okumak insana bilgi verdiği için İslam’ın önerdiği bir durumdur ancak hangi kitapların okunduğu önemli bir meseledir. Öncelikle, eğlence dışında okunan kitapların özenle seçilmesi gerekir. İçinde bulunan bilgilerin doğru olmadığı, yazarının konu hakkında bilgi sahibi olmadığı, İslam’a küfür eden özellikteki kitaplar okunmamalıdır.

Dini kitaplar alırken içinde geçen hadislerin ve ayetlerin kaynaklarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Doğru olmayan hikayelerin anlatılması İslam’a küfür etmek olduğu için o kitapları okumaktan kaçınılmalıdır. Özellikle çocuklar için alınan dini kitapların önce ebeveynler tarafından okunması ve anlatım dilinin İslam’a uygunluğunu değerlendirilmelidir.

İnsanı geliştiren, Allah’ın ilmini öğreten, dünyanın yaratılış sırlarını açıklayan kitaplara yönelmek gerekir. Bu kitaplar yalnızca fıkıh, siyer, tefsir alanlarında yazılmaz. Fizik kanunları, matematik denklemleri, sağlık kitapları da insanlara Allah’ın hikmetini gösterecek değerlere sahiptir.

Allah’ın ilmini gösteren ünlü islam yazarları kimler?

Uzun yıllar boyunca İslam alimleri kendilerini geliştirerek Allah’ın ilmini öğrenmeye adadı. Edindikleri bilgileri kitap haline getirerek günümüzde bile kullanılabilen kaynaklar oluşturdu. Bu nedenle İslam yazarları Kur’an-ı Kerim’in ve İslam’ın önderliğinde kitaplarını tüm insanlığa hitap edecek biçimde yazdı.

Tarihte çalışmalarıyla ünlü olan yazarlar arasında Kitab-üt Tavasin eseriyle Hallac-ı Mansur bulunur. Yaşadığı dönemde şirkle, inançsızlıkla suçlansa bile Allah’ın yolundan ayrılmadan çalışmalarına devam etti. Kendisinden sonra gelen pek çok alime örnek olarak İslam’a katkıda bulundu.

İbni Sina’nın en önemli eseri olan Tıp Kanunu, üniversitelerde eğitim vermek amacıyla kullanıldı. Allah’ın hikmetlerinin sağlığın üzerinde de olduğunu göstermek amacıyla yazdı. Fizik başta olmak üzere pek çok alanda başka eserleri bulunur.

El-Munkız Mine’d-Dalal eseriyle Gazzali, Hayy Bin Yakzan yapıtıyla İbn Tufeyl, Aklı Sorh kitabıyla Sühverdi önemli İslam yazarlarıdır. Ayrıca İbni Arabi’nin, Yunus Emre’nin ve Mevlana’nın eserleri de İslam’ın önderliğinde yazıldı. Yazılan eserler temel alarak yenileri oluşturulduğu için günümüzde kullanılan bilgiler onların sayesinde yazıldı.

Kısaca, İslamiyet insanların bilgi edinmesini desteklediği için başta Kuran olmak üzere kitap okunmasını tavsiye eder. Alimlere ve bilgili kişilere de doğru bilgilerle yazılmak suretiyle bilgilerini paylaşmasını emreder. Çok eski dönemlerden günümüze gelen eserler ve İslam yazarları, Allah’ın her konuda hikmet sahibi olduğunu bir kez daha gösterir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.