Ünlü Mimar Sinan Eserleri Nelerdir?

Tarih Contributor
Belle nuit en Istanbul, Mosquée Suleymaniye en fond orange
Süleymaniye Camii © Sergey Dzyuba | Dreamstime.com

Osmanlı başmimarı olarak görev yapan Mimar Sinan eserleri ile hala anılan bir değerdir. Koca Sinan olarak da tanınır ve yapıtları dünyaca değer kazanmıştır. Bulunduğu zamanın çok ötesinde bir düşünme sistemi olan Sinan, Osmanlı kimliğinin yansıtılmasında büyük bir rol üstlenmiştir.

Mimar Sinan eserleri ve ünü…

Kayseri’ye bağlı bir köyde dünyaya gelen Sinaneddin Yusuf veya Mimar Sinan, 1511 yılında devşirme olarak alınmıştır. Kendisi Yeniçeri Ocağı’na verildikten sonra uzun yıllar burada görev yapmıştır. Çaldıran Savaşı, Mısır Seferi ve Belgrad Seferi’ne katılmıştır. Zaman içerisinde göstermiş olduğu faydalardan dolayı önce Acemioğlanlar Yayabaşlığı, sonrasında da zamanla başmimarlığa kadar terfi etmiştir.

Mimar Sinan katıldığı seferlerde etkili sorumluluklar üstlenmiştir. Ancak bunlar arasında en meşhuru Boğdan Seferi sırasında köprü yaparak Prut Nehri’nin geçilmesini sağlamasıdır.

Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi

Koca Sinan, yaptığı eserleri kendine göre bir sınıflandırmayla tasvir eder. Bu bağlamda Mimar Sinan eserleri; çıraklık, kalfalık ve ustalık olmak üzere üçe ayrılır. Çıraklık eseri olarak Şehzadebaşı Camii, kalfalık eseri olarak Süleymaniye Camii ve ustalık eseri olarak da Selimiye Camii gösterilir.

Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan’dan olan şehzadesi Mehmed’in genç yaşta vefat etmesiyle büyük bir üzüntü yaşar.  Bunun üzerine de Mimar Sinan’dan Şehzade Külliyesi’ni yapmasını ister. Mimar Sinan’ın çıraklık eseri olarak ifade ettiği Şehzadebaşı Camii de bu külliye içerisinde yer alır.

Mimarın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii, asırlardır İstanbul’da ayakta durmaktadır. Şairlerin şiirlerine konu olarak işlediği bu yapı İstanbul’un üçüncü tepesine inşa edilmiştir. Toplamda 7 yılda tamamlanan cami, Süleymaniye Külliyesi’nin bir parçasıdır. Külliye içerisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultanın türbeleri bulunur. Mimar Sinan Türbesi de yine burada yer alır.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girmeyi başaran Selimiye Camii de Mimar Sinan’ın ustalık eseridir. Edirne sınırların bulunan cami, Mimar Sinan’ın 80 veya 90’lı yaşlarında yaptığı bir yapıttır. 2. Selim vefat etmeden önce açılması planlanmış ancak yetişmemiştir. Caminin inşaatı sırasında o dönemde denenmeyen pek çok teknik uygulanmıştır. Bu bağlamda iç mekana ferahlık katmak amacıyla cami tepesinde tek bir kubbe kullanılmıştır.

Mimar Sinan popüler kültürde nasıl anılır?

O yaşamı boyunca Osmanlı Devleti’ne büyük katkılar sağlamıştır. Kendisinin inşa ettiği pek çok yapı günümüze kadar zarar görmeden ayakta kalmıştır. Hatta bu eserler arasından Dünya Mirasları Listesi’ne girmeyi başaranlar da olmuştur. Yani Mimar Sinan Türk-İslam mimarisini dünyaya en güzel örneklerle sunmuştur.

Aslında Mimar Sinan’ın hem mevki hem de yeterlilik bakımından tam donanımlı olması yüzyıllar sonra bile genç kuşak tarafından tanınmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, bazı dönem dizilerinde karakter olarak ekranlara yansıtıldığı görülmektedir.

Esasen Mimar Sinan ömrüne sayısız eser sığdırmıştır. Bunlardan; 93’ü cami, 52’si mescid, 56’sı medrese, 20’si türbe ve 3 tanesi de darüşşifa yani hastanedir. Ancak usta mimarın; kervansaray, saray, hamam ve mahzen gibi başka eserler yaptığı da bilinir.

Sonuç olarak, tarih boyunca kurulan Türk Devletleri bünyesinde başarılı ilim ve bilim adamları yetişmiştir. Mimar Sinan da kendi alanında en ünlü kişidir ve ünü yaşadığı toprakları aşıp tüm dünyaya ulaşmıştır. Günümüzden geri bir teknoloji ve donanımla yapılan bu eserlerin büyük bir çoğunluğu sapasağlam ayakta durmayı başarmıştır. Süreç içerisinde yaşanan doğal afet ve savaş gibi yıkıcı olaylar da göz önüne alındığında bu eserler büyük bir zekanın kanıtıdır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.