Üstünlük bakımından insanla melek ve şeytan

Kuran Contributor
insanla melek ve şeytan
@Lunamarina-Dreamstime.com

Evrenin düzeninde tabakalar olduğu gibi insanla melek ve şeytan ilişkisinde de tabakalar bulunur. Farklı sebeplerden dolayı belirlenen bu tabakalar canlılar arasında üstünlük derecesinin bulunabildiğini gösterir. Alınan görevler, takva, imanın büyüklüğü gibi etkenler üstünlük sağlayan unsurlardandır.

İnsanlar ve melekler arasındaki üstünlük nasıl belirlenir?

İnsanlar ve melekler arasında bulunan üstünlük derecesini belirlemek alimler arasında fikir ayrılıkları oluşturur. İnsanlık için gönderilen peygamberlerin veya büyük meleklerin daha üstün olup olmadığı uzun süre tartışıldı. Ancak belirli bir karar ulaşılarak fikir birliği sağlanmış oldu.

Üstünlük konusunda öncelikle Allah’ın elçi olarak gönderdiği peygamberler gelir. İnsanlığa yol gösteren, Allah’a nasıl iman edileceğini gösteren peygamberler varlıkların en üstünüdür. Ardından önemli görevlerde bulunan, Allah’ın nurdan yaratılmış büyük melekleri gelir.

Diğer melekler ve insanlar arasında üstünlük derecesi de bulunur. Bu derece insanın dünya hayatında nasıl iman ettiğine, şehitlik mertebesine, İslam’ı doğru yaşamaya bağlıdır. Eğer insanlar Allah yolunda doğru ilerliyorsa meleklerden üstündür. Bu durumda kafir, münafık, imansız kişiler, meleklerin altında yer alır.

Melekler Allah’a itaat etmek ve ona ibadetlerde bulunmak için yaratıldı. İnsansa belirli bir iradeyle doğarak iman edip etmeme konusunda özgür bırakıldı. Bu sebepten ötürü peygamberler büyük meleklerden, iman eden salih kullarsa diğer meleklerden üstündür.

Şeytan, insandan üstün müdür?

Şeytanın vesveseleri iman eden kişileri Allah yolundan ayırmak için kullanılır. Ancak yaratılmış bütün varlıklar Allah’ın kudretiyle oluşur. Bu sebeple iman etmek, ibadet etmek ve şükretmek; vücut bulan her varlığın bir sorumluluğudur.

İnsanlar şeytandan üstün olarak yaratılmıştır çünkü şeytan ibadet etmek yerine isyan etmeyi tercih etti. Kulluk görevlerini yerine getiren kişilerin kalplerine kötülük sokmak için uğraştı. Ancak iman eden kullar şeytandan üstün kılındı ki, insan iradesinde kulluk etmenin önemi başka bir boyuta taşındı.

Şeytanın yaptığı beş hata onu affedilmeyecek kullar arasına soktu. Bu hataların içinde işlediği günahları kabul etmemek, yaptığı hatalardan pişmanlık duymamak vardır. Ayrıca sahip çıkamadığı nefsini kınamak ve Allah’ın affı için tövbe etmemek de şeytanın suçudur. Şeytan son hatasında Allah’tan umudunu keserek, onu yok sayarak imanını yok etti.

Üstünlük olarak insanla melek ve şeytan arasındaki ilişkide neler önemlidir?

İnsana verilen irade ve akıl sayesinde özgür kararlar alabilme yeteneği oluşur. Bu yetenek dünyada bulunan tüm canlılardan daha üstün olmaya neden olur. Ancak insanla melek ve şeytan arasındaki ilişkide yalnızca akıl ve irade önemli değildir. Kişinin kalbinde bulunan Allah sevgisi, iman gücü, işlediği salih ameller de önemlidir.

İnsanlar, meleklerden ve şeytandan daha üstün yaratıldı. Özgür bırakılan iradelerinde Allah’a ibadet etmek veya etmemek bir tercih haline gelir. İman etmeyen kullar bu üstünlüklerini kaybetmelerine rağmen iman eden kullar üstün hale gelir.

Melekler ve şeytan arasındaki ilişkide de melekler üstün olarak kabul edilir. Çünkü meleklerin görevleri Allah’a ibadet ve secde etmektir. Şeytansa iman eden kişilerle Allah’ın arasını açmak için uğraşır, kendisinde de iman görülmez. Bu sebepten ötürü iman eden insanlara ve meleklere karşı şeytanın hiçbir üstünlüğü bulunmaz.

Kısaca; melekler, şeytan ve insanlar arasında üstünlük bulunması oldukça doğaldır. Allah’a yakınlıkları konusunda melekler ve insanlar da kendi içlerinde ayrılmaktadır. Bundan ötürü hem insanlar hem melekler arasında yükselenler, şeytandan uzak duran ve imanlarında kusur bulundurmayan kişilerdir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.