Uyumayan Bebeklere Sure Var mı?

Çocuklar Contributor
uyumayan bebeklere sure
Olga Gorchichko-Dreamstime.com

Bazen bebekleri uyutmak zor olabilir. Peki, uyumayan bebeklere sure var mı? Kimi bebek kolayca uyurken kimi bebekler uyumayarak annesini zorlar. Kimi bebek de uykuya dalar ama hemen uyanır. Uyku ve uyumak yaratılmış varlıklara mahsus bir özelliktir. Uyku, insan hayatında zorunlu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Uyumadan insanın hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. Tüm bebeklerin farklı yapıları olduğunu söylemeliyiz. Sıcak yaz aylarında bebekler sıcaktan rahatsız olduğu için de uyumuyor olabilir. Bebeğinizi uykuya hazırlamak için ılık bir duş da aldırabilirsiniz.

Uyumayan bebeklere sure okunur mu?

Evet… Ayrıca uyku için bebeğinize sakin bir ortam yaratabilir, ona ninni söyleyerek onu rahatlatabilirsiniz. Uyku Allah’ın bize dinlenmemiz için verdiği bir eylem. Yüce Allah, Nebe Suresi’nde şöyle buyurur. Ayrıca Nebe suresini bebeğinize okuyabilirsiniz.

“Uykuyu dinlenme vesilesi, geceyi ise bir örtü kıldık!” (Nebe Suresi, 9. 10. Ayetler)

Ayette geçen “sübat” kelimesi sözlükte, “hafif uyku ve rahat” anlamına geliyor. Bu kelime sebt kökünden türetilmiş ve ilk defa “kesmek” anlamında kullanılmıştır. İnsanın işi kesip istirahat etmesi anlamına gelmektedir.

İbn Cerir et-Taberi, “Sebt ve sübat ‘sessizlik’ anlamına gelir” diye açıklıyor. Rahat ve huzur günü olması itibarıyla cumartesi gününe sebt denilmiştir. Buna göre ayetin manası şöyledir: “Uykunuzu sizin için bir rahatlık ve huzur vesilesi kıldık. Onunla dinlenirsiniz ve ruhlarınız sizden ayrılmamış, canlı olduğunuz halde şuursuz, ölü gibi sessiz olursunuz. Uyumayan bebeklere sure okunabilir.

Rahat bir uyku için…

Bu dinlenme süresi yetişkinler için olduğu kadar çocukların gelişimi içinde oldukça önemli. Kaliteli bir uyku uyuyan bebek ertesi güne de mutlu başlayacaktır. Uyku için öneriler dualar da bulunuyor. Yatmadan önce bu duaları yüksek sesle okuyarak da bebeğinizi rahatlatabilirsiniz. Sonsuz feyzi bulunan Fatiha süresini veya Kuran’ın kalbi İhlas süresini yedi defa okuyabilirsiniz. Uykunuza çare isteyebileceğiniz en faydalı dualardan biri de İnşirah Suresi. Bu duayı da üç defa okumanız tavsiye ediliyor.

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Uyku beynin sultanıdır ve bedenin dayanağı ve güç kaynağıdır.” (Bihar, 62/316)

Son yıllarda bebeklerdeki uykusuzluğun sebebinin besin alerjisi olabileceği de açıklandı. Özellikle inek sütüne alerjisi olan çocuklarda gece uyku problemi görülmekte. Süt alerjisinin klinik bulguları olan bebeklerde, tipik bulgular yoksa bile sadece sütün diyetten kesilmesiyle uyku problemlerinin düzeldiğini belirtiliyor.

Eğer bebeğiniz uykuya dalıyor ama çok hareket ediyorsa bunun nedeni yine besin alerjisi olabilir. Gece rahat uyumayan bebeğiniz gün içinde de huzursuz ve mızmız olabilir. Çocuğun iç organları da uykuda gelişir. Bu nedenle uyku sorunun çözülmesi ve düzene girmesi sağlıklı bir gelişim için önemli bir kural. İnsan hayatı için çok önemli olan uykunun Kuran-ı Kerim’de dört farklı kelime ile ifade edildiğini görmekteyiz. Bunlar “nevmün, sinetün, nüasün ve rukadün” kelimeleri.

Her şeyin dengesi, ilmi Yaradan’dadır

Allah Teala, uyuklamaktan ve uyumaktan münezzehtir. Nitekim Ayetü’l-Kürsi’de şöyle buyurur:

“…Allah, kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama…” buyrulmak suretiyle Allah’ın asla uykuya ihtiyacı olmadığı ifade edilmektedir. Çünkü uyuklama ve uyku, acizliği gerekli kılan bir noksanlık sıfatıdır. İnsana özgüdür. Allah, “Sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme vesilesi kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan, O’dur.”  (el-Furkan, 25/47)

Uyku vasıtasıyla dinlenmiş bir beden ve ruhla yapılan ibadet mükemmel olur. İnsan, yapmış olduğu mükemmel ibadet vasıtasıyla hem nefsini günah kirlerinden arındırır hem de Allah’a yaklaşır. Uykusuz insan, yaptığı ibadetten manevi bir zevk alamaz. Çünkü uykusuz insan, yaptığı ibadetin şuuruna eremez. Tüm bu bilgiler ışığında hayatın başında olan bebeğinizin doğru gelişimi için uykusuna özen gösterin. Çocuktur uyumaz diye düşünerek boş vermeyin. Sağlıklı uyku sağlıklı bir bebek demek.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.