Uzaktan Eğitim Bölümleri ve İslami Bilim Kategorileri

Teknoloji Contributor
uzaktan eğitim
Yuliia Pedchenko-Dreamstime

Uzaktan eğitim bölümleri aslında tarihi çok eskiye dayanan bir öğrenme modelidir. Burada öğrenci grubunun bilgi alışverişini zaman ve mekan gibi kavramlardan bağımsız şekilde yaptığı görülür. 2020 senesini sarsan pandemi süreci ile birlikte uzaktan öğrenme modeli de tekrar gündeme getirilmiş oldu.

Eğitim modelinin uzaktan olması; sosyal bilimler ve fen bilimleri açısından problem oluşturmadığı gibi İslimi bilimler açısından da bir problem oluşturmaz. Yani uzaktan eğitim modeline geçiş yapanların bu bilim dallarını öğrenmesi mümkündür.

Uzaktan eğitim bölümleri ile alınabilecek İslami bilim dalları neler?

Arap dili, hadis, İslam hukuku, kelam, tasavvuf ve tefsir; temel İslami bilim dalları arasında yer alır. Bu bilim dallarının hepsi örgün eğitim yolu ile öğrencilere verilmektedir. Bunun yanı sıra bilim dallarının büyük bir çoğunluğuna uzaktan erişim de sağlanabilir.

Arapça dili: Kur’an-ı Kerim ve Hadis kaynaklarının çoğunluğunun temelde Arapça olması sebebi ile ihtiyaç duyulan bir bilim dalıdır. Arapça dil seviyesini ilerlediği takdirde diğer İslami bilim dallarına da katkı sağlanır. Arap dili dersinin uzaktan ya da örgün eğitim ile alınması, henüz Türkçe’ye çevrilmemiş eserlere de erişilebilmesini sağlar.

Hadis ilimi: Hadis, İslami bilim dalları arasında en eski olanlardan biridir. Hem örgün hem de uzaktan eğitim modelinde Hadis derslerine geniş bir biçimde yer verilir. Ders kapsamında, ilgili hadis metinleri geçirdiği tarihsel dönem de dikkate alınarak incelenir. Sonrasında da problem tespiti ve çözüm aşamalarına geçilir.

İslam hukuku: İslam hukuku, kişinin bireysel hak ve sorumluluklarını ortaya koyan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının temelinde vahiy inancı yatar. Ancak İslami hukuk kuralları oluşturulurken kamu yararı, toplumsal gelenekler ve buna benzer diğer etkiler de göz önüne alınır.

İslam hukuku dersinde, uzaktan ve birebir eğitim ile İslam düşüncesinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlar. Türklerin de tarihsel dönemlerinin bir kısmında bu hukuku uygulamış olması, İslam hukukuna ayrı bir önem katar.

Kelam: Kelam, da uzaktan eğitim metoduyla alınabilen İslami bir bilimdir. Burada, Allahü Teala’nın öz nitelikleri ve yaratmış olduğu diğer varlıklar ile olan ilişkisi ele alınır. Kelam dersleri eğitim kapsamında en başta vahiy ve tevhid kavramları işlenir. Sonrasında ise; Uluhiyet, Nübüvvet ve Mead gibi diğer inanç konuları detaylandırılmaya çalışılır.

Örgün ve uzaktan öğrenme yollarına açık olan kelam biliminin inceleme alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: İslam’ın inanç esasları, Allah varlık ve kainat ilişkisi, toplumların dini inançlarını etkileyen faktörler, mezheplerin doğuşları ve mezhepsel fikirler.

Tasavvuf dersi alınabilir mi?

Tasavvuf, kendi içinde Tasavvuf Tarihi ve Günümüz Tasavvuf Hareketleri olarak ayrılan bir bilim dalıdır ev uzaktan eğitim ile öğrenilebilir.  Burada; İslam’ı öğrenme konusunda Müslümanların vermiş olduğu çaba, bunların Kur’an-ı Kerim’deki yeri, tasavvuf bilimine dahil edilen temel kavramlar, değer anlayışı ile öne çıkan örnek isimler ve tasavvufun diğer bilim dalları ile olan ilişkisi konu edilir.

Birebir şekilde ya da uzaktan alınan tasavvuf dersleri sayesinde yaratıcıya olan bağlılık ve insanın maneviyatı incelenir. Bazı insani ihtiyaçların sağlıklı din yaklaşımı ile çözülmesi hedeflenir.

Tefsir: Uzaktan eğitim modeli ile verilen tefsir, Kur’an-ı Kerim ayetlerinin olabildiğince doğru bir biçimde açıklanmasını hedef alır. Bu eğitim kapsamında incelenen konular; Kur’an-ı Kerim’in tarihi, Kur’an ilimleri, Kur’an-ı Kerim içerisinde işlenen konular, tefsirin tarihsel süreci ve Kur’an-ı Kerim’i yorumlama şekilleridir.

Kısacası Arap dili, hadis, İslam hukuku, kelam, tasavvuf ve tefsir; uzaktan eğitim modeline uygun şekilde öğrenilebilecek başlıca İslami bilim dallarıdır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.