Uzaktan Eğitim Etkinlikleri

Çocuklar Contributor
dreamstime

Uzun yıllardır kullanılan uzaktan eğitim etkinlikleri pandemi dönemiyle birlikte örgün öğretim kurumlarında da kullanılmaya başladı. Bununla birlikte, anne ve babaların çocuklarıyla alakalı üstlendikleri sorumluluk da bir miktar artmış oldu. Evden sürdürülen uzaktan eğitim modelinin çocuklar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz birtakım etkileri vardır.

Uzaktan eğitimin çocuklar için olumlu tarafları: Örgün eğitim ve uzaktan eğitim yöntemlerinin en belirgin özelliği farklı öğrenme tekniklerinin kullanılmasıdır. Bu bağlamda, uzaktan eğitim yönteminde dijital araçların kullanımı tüm öğrenciler için açıktır. Yani, onlarca öğrenme yolunun denenmesi mümkündür. Üstelik anne ve babalar interaktif bazı uygulamalar sayesinde, ders monotonluğunu daha eğlenceli bir şekle dönüştürebilir.

Zaman esnekliği ve maliyet düşüklüğü de uzaktan eğitim modelinin diğer olumlu taraflarıdır. Buna göre örgün eğitimin en önemli kıstası olan mekan ve zaman bağımlılığı burada yoktur. Yani öğrenciler istedikleri herhangi bir zamanda bilgiye erişebilir ve eğitime devam edebilirler. Bu sırada da çoğunlukla devamsızlık ve yoklama tarzındaki işlerle ilgilenilmez.

Uzaktan eğitim etkinlikleri ve detayları neler?

Uzaktan eğitim sisteminde, örgün eğitim metoduna kıyasla daha düşük bir maliyet söz konusudur. Kısaca özetlemek gerekirse uzaktan eğitimde taraflar; dijital bakım, güncelleme ve yedekleme gibi işlemlere para öderler. Yüz yüze eğitim metodundaysa maliyet içerisine; ulaşım, konaklama ve temizlik gibi giderler eklenir.

Fiziksel dezavantajı bulunan öğrenciler için sağlanan erişim kolaylığı ve coğrafi kısıtlılıkların ortadan kaldırılması da uzaktan eğitimin sağladığı diğer avantajlardır.

Uzaktan eğitim metodunun öğrenciler üzerindeki olumsuz yanları: Uzaktan öğrenme yöntemi hem teknik hem de kişisel bazı disiplinlerin bir araya gelmesiyle sürdürülebilir. Bu bağlamda, eğitim esnasında kullanılan cihazların teknik olarak yeterli olması ve çocuğun eğitime devam edebilecek disiplinde olması gerekir.

Uzaktan eğitim içerikleri, duraklatılabilme ve tekrar edilebilme özelliklerine sahiptir. Bu sebeple de eğitim planı, bizzat öğrenci ve ebeveynleri tarafından oluşturulabilir. Ancak bu durum kendini disipline edemeyen ve odaklanma sorunu yaşayan öğrenciler için büyük bir dezavantajdır.

Çevrimiçi eğitimler için İnternet bağlantısının problemsiz bir şekilde kurulması gerekir. Aksi takdirde eğitmen ve öğrenci arasında kurulan bağlantıda kopukluklar yaşanabilir. İnternet bağlantısı, uzaktan eğitim sırasında karşılaşılan tek teknik problem değildir. Buna göre, hem erişim platformunun hem de dijital aletlerin bakımlarının ara verilmeden yapılması son derece önemlidir.

Uzaktan eğitim sürecinde anne ve babalara düşen sorumluluklar nelerdir? Pandemi süreciyle gündeme gelen uzaktan eğitim şekli çocukları etkilediği kadar anne ve babaları da etkilemiştir. Buna göre, yetişkinlerin yeni sistem karşısında panik yapmadan ve sakince durması oldukça önemlidir. Bu sırada yapılabilecek en doğru iş ise çocuk için doğru bir çalışma ortamı hazırlamaktır.

Online eğitimin avantaj ve dezavantajları neler?

Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimde kullanılan araçlar, birbirlerinden bir miktar farklıdır. Buna göre öğrenciler defter ve kitap gibi materyallerin yanında tablet ve bilgisayarları da kullanmaya başlar. Bu esnada eğitimin uygun bir ortamda devam ettirilmesi gerekir. Yatak veya koltuklarda, dizüstü alınan dersler odaklanma problemine neden olabilir.

Eğitimin uygun ortamda ve sürekli olmasını sağlamak, anne ve babaların sorumluluğundadır. Alışma süresinde birkaç derse onlarla birlikte girmek ve çocuklar için ulaşılabilir hedefler koymak; ilk etapta ebeveynlere oldukça destek verebilir.

Uzaktan eğitim sırasında çocuğu ders çalışmaya motive etmek de oldukça önemlidir. Motivasyonu sağlamanın temelindeyse çocuklar için uygun çalışma saatleri oluşturmaktır. Bu kapsamda, çocuktan çok erken saatlerde uyanmasını beklemek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Bunun yerine günün verimini azaltmayacak daha geç bir saatte çalışmaya başlanabilir.