Vahşi’nin Müslüman oluşu nasıl gerçekleşti?

Önemli Şahsiyetler Contributor
mavi kır çiçekleri
Noah Boyer-Unsplash

Büyük günahlar işleyen kimseler için Vahşi’nin Müslüman oluşu oldukça önemli bir konudur. Tüm yaşamına rağmen İslam’a kabul edilen ve Allah’ın affedeceği söylenen bir kimse olması İslam’dan umut kesilmeyeceğini gösterir. Tövbe eden her insanın Allah isterse affedileceği gibi pek çok çıkarımlara ulaştırır.

Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi kimdir?

Bedir Savaşı esnasında Hz. Muhammed’in amcası Hz. Hamza’nın şehit olmasına neden olan kişi Vahşi’dir. O zamanlar bir köle olan Vahşi’ye Hz. Hamza’yı öldürmesi karşılığında özgürlüğü vaat edilir. Vahşi de bu teklife kayıtsız kalamayarak kabul eder.

Habeşli olduğu için Vahşi’nin elleri ok ve mızrak kullanmaya yatkındı. Bu nedenle Hz. Hamza’yı karnına mızrak fırlatarak öldürdü. Tek amacı özgürlüğüne kavuşmak olduğu için mızrağını geri çıkardıktan sonra onun bedenine dokunmadı. Ancak kendisine emir veren kişilerden biri olan Hind, Hz. Hamza’nın bazı organlarını yedi.

Vahşi, hicretin ardından Medine’de Hz. Muhammed’in karşısına çıkarak Müslüman olmak istediğini söyledi. Bu isteği kabul olsa da onu görmek Hz. Muhammed’e amcasını hatırlatmaktaydı. Hz. Muhammed ve Vahşi uzun süreler boyunca yüz yüze gelmeseler de Vahşi her zaman ona ve İslam’a destek oldu, hizmet etti.

Kur’an’da Vahşi’nin Müslüman oluşu esnasındaki ayetler neler?

Hz. Muhammed için yaptıklarından dolayı Vahşi’yi affetmek kolay değildi. Ancak Vahşi, İslam’a davet edildiği zaman oldukça çekinden davranıyordu. Affedilemeyeceğini düşünerek, büyük günah işlediğini kabul ederek ancak pişman olarak Hz. Muhammed’in karşısında duruyordu. Ardından Furkan Suresi’nin 70. ayeti inmiş oldu. Kuran’da şöyle buyrulur:

“Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” (Furkan, 25/70)

Ayetten anlaşıldığı gibi insanın günahları ne olursa olsun tövbe etmesi, sonrasında iyi işlerle uğraşması gerekir. Böyle insanlar için Allah bağışlayıcıdır.

İnen ayeti öğrenen Vahşi bu kez erdemli işleri yapabileceğine inanmadığını söyledi. Bunun ardından gelen vahiyde yalnızca şirkin affedilmeyeceğini bildirildi. Diğer günahlarınsa Allah’ın dilediği kimseler için affedeceği buyruldu. Vahşi’nin Allah’ın affedeceği kullar arasına girememekten korkması üzerine, Allah’tan ümit kesilmeyeceği bildirildi.

Tüm bu ayetlerin üzerine Vahşi Allah’tan korkmanın ve onun sevmenin beraber olacağını anladı. Alalh’ın isteği üzerine Vahşi’nin Müslüman oluşu gerçekleşmiş bulundu. Sonrasında Hz. Muhammed inen vahiylerin yalnızca Vahşi için değil tüm müminler için geçerli olduğunu bildirdi.

İslam’a davet edilen Vahşi’nin hikayesinden neler çıkarılmalı?

İnsanlar zaman zaman çeşitli günahlar işleyebilirler. Ancak önemli olan bu günahların ardından neler yapılıp yapılmadığıdır. Pişman olan kimselerin ne yapmış olurlarsa olsunlar Allah’ın yoluna dönme ve tövbe etme şansları bulunur. Allah dilerse bu şansı kullanan kişileri affeder, bu sebeple kendisinden ümit kesilmesini istemez.

Sürekli günah işlemek, doğru yolu şaşırmak her müminin başına gelebilecek işler arasındadır. Mümkün olduğu kadar günahlardan, bilhassa Allah’a şirk koşmaktan kaçmak gerekir. Allah, kendisiyle bir görülen kimseleri ve başka tanrılara tapanları affetmez. Kendisi hakkında doğru yolu görmek isteyenlereyse Hz. Muhammed’in hadis ve sünnetleriyle birlikte Kur’an-ı Kerim’i okuması emredilir.

Kısaca; Vahşi, Hz. Hamza’nın ölümüne sebep olduğu için büyük bir günah işledi. Bu günahın ardından pişmanlık duyarak İslam’ın yoluna girmeye karar verdi ve Allah yolunda işler yaptı. Tüm müminlere günahların affedilebileceğini, Allah’tan umudun kesilmemesi gerektiğini öğretti. Böylelikle, İslamiyet için Vahşi’nin nasıl Müslüman olduğu ders çıkarılması gereken bir durum haline geldi.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.