Var olmanın amacı nerede gizli?

Felsefe İpek Atacan
isviçre dağları yeşillik
Alpler-İsviçre. Peter Ogilvie-Unsplash

Zor durumda olan insanlar hayatlarında var olmanın amacı hakkında bir sorgulama dönemine girerler. Bu nedenle kendilerine çözüm olabilmesi için dinleri kullanır, Allah’a veya başka varlıklara tapmaya başlarlar. Neden dünyada olduklarıyla ilgili sorulara cevap arayarak kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Bu sorulara cevap verilemediği durumlarda ruh sağlığında bozulmalar görülebilir.

İnsanlar için var olmanın amacı nedir?

Evrende bulunan her varlığın var olmasının arkasında bir amaç gizlidir. Hayvanlar ve bitkiler yaşamın devamlılığını sağlarken, gezegenler kendi yörüngelerinde bulunarak hayatın devamlılığını sağlarlar. Bu bağlamda, yaratılmış olmanın insanlar için de bir amacı bulunur.

Allah’ın insanları yaratmasındaki amaç kendisine iman edilmesini istemesidir. Hiçbir varlık gereksiz yere yaratılmadığı gibi insanlar dünyadaki en yüce varlıklar olarak yaşamlarını devam ettirirler. Bu nedenle var olmanın nedeni yalnızca oyun ve eğlence değildir. Dünya yaşamında bulunulan süreyi güzel değerlendirerek ahiret için hazırlıkta bulunmaktır.

Hayat her zaman ilerlemeye devam eder ancak bazen güzellikler bazen de imtihanlar verir. İnsanların amaçlarından biri bu güzelliklerde şükrederken imtihanlarda sabır göstermektir. Yapılan her işte Allah’ın rızasını gözetmek, İslam’a uygun şekilde yaşamaktır. Bu nedenle davranışların tamamından sorumlu olmak bir yükümlülük doğurduğu gibi insanlara yaşamak için amaç da verir.

Dinler olmasaydı var oluş amacı anlaşılabilir miydi?

Var olabilmenin amacı yalnızca soyut olarak düşünülen ve cevabı akıl yoluyla bulunabilen bir konudur. Bu nedenle insanlar Allah’a inanmazlarsa bu soruyu cevaplarken zorluk yaşarlar. Neden dünyada olduklarını düşünürler ama tatmin edici bir cevap bulamayarak hayatı boş bir biçimde yaşarlar.

Diğer dinlerde de benzer durumlar görülür. Tanrıların insanları belirli bir amaç için yarattığı inancı olduğu için var olma konusunda sonuçlara varmak kolaylaşır. Allah’ın yolunda ilerlenmiyor olsa bile kişilerin kendilerine verdikleri cevaplar hayatta kalabilmelerine yardımcı olur.

Yaşama nedenini bulamayan kimseler soru üstüne soru sorarak zihinlerini yorarlar. Kalplerinde eksik olan maneviyat nedeniyle kendilerine cevap veremezler. Bu nedenle akıl sağlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Ancak dinler insanların inançları doğrultusunda onlara neden dünyada bulundukları hakkında bilgi verir.

Felsefe üzerinde en çok düşünülen konulardan biri var olmaktır. İnsanın neden var olduğu, nasıl yaşadığı, neden öldüğü ve ölümden sonra neler olduğu konusunda çeşitli sorular sorulur. Ancak felsefe bu sorulara cevap vermez, yalnızca insanın düşünmesini sağlar. Dinlerse tüm bu sorulara cevap vererek insanları Allah’a yönlendirir.

Kur’an-ı Kerim’de insanların yaratılma amacı nasıl geçer?

Allah’ın kainatı ve beraberinde insanları yaratmasının bir amacı vardır. Bu amaç kullarının ona ibadet etmesi, varlığını bilmesi ve kendisine iman etmesidir. İnsanlara akıl ve iradenin verilmesinin temel sebebi de Allah’ın varlığını idrak edebilmesi, bilinçli şekilde iman edebilmesidir. Kur’an-ı Kerim’de var olmanın amacı hakkında şöyle buyrulur:

“Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

Ayetten anlaşıldığı gibi insanlar ve cinler başta olmak üzere pek çok varlığın yaratılmasında bir amaç bulunur. İnsanlar ve cinler de sahip oldukları akıl sebebiyle Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır. Bu nedenle ibadetlerinden, imanlarından, Allah rızası için yaptıkları işlerden sorumludurlar.

Kısaca, var olmak basit bir eylem değildir. İnsanların her biri varlığının nedeninin Allah’a iman etmek olduğunu öğrenerek harekete geçmelidir. İmanını güçlendirmeli, ibadetlerini eksiksiz biçimde yerine getirilmelidir. Yaptıkları işlerle kainatın düzenini korumaya çalışmalı, çevreye zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.